Lietuvoje

2015.02.14 17:27

Tarnybos sovietų armijoje atsisakiusiems asmenims – kompensacijos

ELTA 2015.02.14 17:27

Nuo 2013 metų asmenims, kurie, paskelbus apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1990 metų kovo 11 d., atsisakė tarnybos sovietų kariuomenėje ir dėl to nukentėjo nuo sovietų kariuomenės veiksmų, bus mokamos piniginės kompensacijos.

Nuo 2013 metų asmenims, kurie, paskelbus apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1990 metų kovo 11 d., atsisakė tarnybos sovietų kariuomenėje ir dėl to nukentėjo nuo sovietų kariuomenės veiksmų, bus mokamos piniginės kompensacijos.

Vienkartinė 4 tūkst. Lt kompensacija bus mokama asmenims, kurie atsisakė tarnybos sovietų kariuomenėje ir po to buvo prievarta paimti į sovietų kariuomenės dalinius, nuteisti laisvės atėmimu už pasitraukimą iš sovietų kariuomenės arba šaukimo tarnauti joje boikotavimą, buvo priversti grįžti tęsti tarnybą sovietų kariuomenės daliniuose iki 1991 m. rugsėjo 7 d.

Asmenims, kuriems anksčiau jau buvo išmokėtos 3 tūkst. Lt kompensacijos, bus mokamas šių kompensacijų skirtumas, t. y. 1 tūkst. Lt.

Kompensacijoms mokėti Krašto apsaugos ministerijos biudžete vieniems kalendoriniams metams numatyta 150 tūkst. Lt. Todėl jei visų paskirtų einamaisiais kalendoriniais metais kompensacijų suma viršytų šią sumą, kitos kompensacijos bus skiriamos kitais paeiliui einančiais kalendoriniais metais ir bus išmokamos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kitų metų sausio 1 d.

Asmenys, turintys nukentėjusiojo nuo 1939–1990 m. okupacijos asmens statusą patvirtinantį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą pažymėjimą, dėl kompensacijos išmokėjimo gali kreiptis į artimiausią Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės teritorinį karo prievolės ir komplektavimo skyrių pateikdami prašymą ir kitus reikalingus dokumentus.

Kompensacijos asmenims bus išmokamos ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo skirti kompensaciją gavimo Krašto apsaugos savanorių pajėgų teritoriniuose padaliniuose datos.

Vienkartinių kompensacijų mokėjimą numato 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos kompensacijų asmenims, 1990–1991 m. atsisakiusiems prievartinės tarnybos sovietų kariuomenėje ir dėl to nukentėjusiems nuo sovietų kariuomenės veiksmų, įstatymas.