Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Išvykstantys JAV kariai giria lietuvius

Jungtinių Amerikos Valstijų rotuojamų pajėgų pamainos kariai su karine technika sausumos keliais grįžta į savo nuolatinę dislokacijos vietą Vokietijoje, pakeliui sustodami įvairiuose Lietuvos miestuose pabendrauti su gyventojais. Toks sąjungininkų grįžimo būdas, pasak Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vado – tai dar viena galimybė mūsų kariams drauge pasitreniruoti ir pasitikrinti, kaip jie yra pasirengę greitai ir toli persidislokuoti techniką sausumos keliais.

Jungtinių Amerikos Valstijų rotuojamų pajėgų pamainos kariai su karine technika sausumos keliais grįžta į savo nuolatinę dislokacijos vietą Vokietijoje, pakeliui sustodami įvairiuose Lietuvos miestuose pabendrauti su gyventojais. Toks sąjungininkų grįžimo būdas, pasak Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vado – tai dar viena galimybė mūsų kariams drauge pasitreniruoti ir pasitikrinti, kaip jie yra pasirengę greitai ir toli persidislokuoti techniką sausumos keliais.

Panevėžyje apžiūrėti jungtinių  valstijų kariuomenės ginklų ir technikos susirinko nemažai žmonių. Sąjungininkai ir Lietuvos kariai demonstravo  pėstininkų kovos mašinas „STRYKER“, šarvuotuosius  visureigius, remonto ir evakuacijos sunkvežimius, kitą ginkluotę.

„Mes pasikeičiame patirtimi, padidiname supratimą, užtikriname didesnę sąveika pradedant nuo kareivio lygmens ir aukščiau,“ – sakė Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas, generolas majoras Almantas Leika.

Jungtinių valstijų sausumos pajėgų Europoje vadas gerai įvertino mūsų šalies karių, dalyvavusių bendrose pratybose pasirengimą, ir priminė, kad NATO susitikime Vellse visos 28 šalys įsipareigojo laikytis kolektyvinės gynybos ir užtikrinti visų aljanso narių saugumą.

„Lietuvos ir Jungtinių valstijų kariai keletą metų kartu atliko misiją Afganistane. Lietuvos kariai turi labai gerų ir profesionalių karių reputaciją. Reikia  prisiminti ir partizaninių bei rezistencinių 20-ties metų kovų patirtį. Taigi, nekelia nuostabos, kad Lietuvos kariai puikiai pasirengę. Esu įsitikinęs, kad kartu veiksime labai efektyviai,“ – sakė JAV sausumos pajėgų Europoje vadas, gen. ltn. Frederikas Benas Hodgesas.

JAV karių judėjimas  sausumos  keliais į nuolatinę dislokacijos vietą  esą yra ir bendrų pratybų dalis, leidžianti patikrinti sąjungininkų karinės technikos būklę, sugebėjimus greitai ir toli persikelti sausumos keliais, kartu tai galimybė  susipažinti su Lietuva.

„Gerai nuteikia, kad parodo, ką mes turim, kad žmones supažindina. Kad žinotume, jog nesame tokie jau visiškai vieni nabagai palikti likimo valiai,“ – sakė LRT Televizijos žurnalistų kalbinta panevėžietė.

Į Vokietiją grįžtančius rotaciją Lietuvoje baigusius Jungtinių Valstijų 2-ojo kavalerijos pulko karius pakeitusios Sausumos pajėgų 3-osios pėstininkų divizijos kovinės grupės jau treniruojasi drauge su Lietuvos kariais.