Lietuvoje

2015.09.08 13:45

NATO generolas pasirašė susitarimą dėl vadaviečių statuso Lietuvoje

LRT.lt 2015.09.08 13:45

Kovo 19 d. Sąjungininkų pajėgų vyriausiasis vadas transformacijai (angl. Supreme Allied Commander Transformation, SACT) generolas Jeanas-Paulas Palomerosas pasirašė Lietuvos ir NATO vadaviečių  susitarimą, reglamentuojantį NATO vadaviečių Lietuvoje teisinį statusą. 

Kovo 19 d. Sąjungininkų pajėgų vyriausiasis vadas transformacijai (angl. Supreme Allied Commander Transformation, SACT) generolas Jeanas-Paulas Palomerosas pasirašė Lietuvos ir NATO vadaviečių  susitarimą, reglamentuojantį NATO vadaviečių Lietuvoje teisinį statusą. 
 
Pasirašant susitarimą Norfolke dalyvavo Jungtinėse Amerikos Valstijose oficialiu vizitu viešintis krašto apsaugos viceministras Marijus Velička. 
 
Anksčiau šį susitarimą Lietuvos vardu jau pasirašė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, taip pat Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiasis vadas (angl. Supreme Allied Commander Europe,  SACEUR) generolas Philipas M. Breedlove’as. 
 
Visų šalių pasirašytą susitarimą turės ratifikuoti Lietuvos Seimas. 
 
Šiuo susitarimu reglamentuojami į Lietuvą atvykstančio NATO personalo  ir  šeimos narių privilegijos ir imunitetai, judėjimo ir buvimo Lietuvoje, naudojimosi transporto, medicinos ir kt. paslaugomis, vietos personalo įdarbinimo ir kiti klausimai.
 
Susitarimas papildo 1952 m. Paryžiuje pasirašytą protokolą dėl tarptautinių karinių vadaviečių, įsteigtų įgyvendinant Šiaurės Atlanto Sutartį, statuso, kurį Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 2004 m.  
 
Papildomas susitarimas yra būtinas Lietuvoje jau veikiančių NATO tarptautinių vienetų statusui įtvirtinti ir sudaryti sąlygas tolesnei Lietuvos integracijai į NATO struktūras ir intensyvesniam tarptautiniam bendradarbiavimui. 
 
Lietuvoje jau veikia NATO energetinio saugumo kompetencijos centras ir NATO ryšių bataliono perdislokuojamas ryšių ir informacinių technologijų modulis. 
 
Šiemet Lietuvoje veiklą pradės NATO pajėgų integravimo vienetas (angl. NATO Force Integration Unit, NFIU), kuriame tarnaus apie 40 karių iš skirtingų NATO šalių ir maždaug tiek pat iš Lietuvos, Šis NATO štabas bus atsakingas už Lietuvoje dislokuotų sąjungininkų pajėgų pratybų organizavimą ir ryšio tarp jų ir  NATO operacinių vadaviečių palaikymą. 
 
Viešėdamas JAV, Lietuvos krašto apsaugos viceministras M. Velička su Sąjungininkų pajėgų vyriausiuoju vadu transformacijai generolu J. P. Palomerosu taip pat aptarė NATO šalių karinių pajėgų reformų klausimus, hibridinių karų keliamus iššūkius Aljansui ir Rusijos keliamą grėsmę Europos saugumui.