Lietuvoje

2015.03.18 11:51

Valstybės kontrolė: dauguma gyventojų nežino apie teikiamas sveikatos stiprinimo paslaugas

ELTA 2015.03.18 11:51

Visuomenės sveikatos stiprinimas Lietuvoje vykdomas nenuosekliai, o sveikatinimo priemonės organizuojamos nepakankamai efektyviai, konstatavo auditą atlikusi Valstybės kontrolė.

Visuomenės sveikatos stiprinimas Lietuvoje vykdomas nenuosekliai, o sveikatinimo priemonės organizuojamos nepakankamai efektyviai, konstatavo auditą atlikusi Valstybės kontrolė.

„Nors tikslas stiprinti ir saugoti gyventojų sveikatą bei formuoti sveiką gyvenseną yra numatytas valstybiniu lygiu, visuomenės sveikatos stiprinimas vykdomas nenuosekliai, o sveikatinimo priemonės organizuojamos nepakankamai efektyviai“, – konstatuoja valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Siekiant gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, efektyviau vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo priemones, savivaldybėse sukurtas visuomenės sveikatos biurų tinklas. Tačiau atliktos gyventojų apklausos parodė, kad daugiau nei pusė respondentų apie šiuos biurus ir jų teikiamas paslaugas nežino.

Be to, Valstybės kontrolė nustatė, kad net trys ketvirtadaliai visuomenės sveikatos biurų apie sveikatos stiprinimo paslaugas neskelbia išsamios informacijos, todėl nežinančių apie biurus, neturinčių galimybių naudotis internetu ar tikslingai neieškančių informacijos apie sveikatos stiprinimo paslaugas žmonių galimybės jomis pasinaudoti yra ribotos.

Anot Valstybės kontrolės, daugiausiai sveikatos stiprinimo paslaugų (80 proc.) gauna vaikai ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose. Kitoms tikslinėms gyventojų grupėms (ypač rizikos), šių paslaugų teikiama nepakankamai. Pavyzdžiui, dauguma asmenų, dalyvavusių mokymo renginiuose kraujotakos sistemos ligų tema, buvo vaikai, nors šiomis ligomis dažniausiai serga pusamžiai ir vyresnio amžiaus žmonės.

Teigiama, kad sveikatinimo renginius biurai organizuoja bendrai, nenurodydami tikslinės grupės (pavyzdžiui, žmonės, turinys tam tikrų sveikatos sutrikimų), o juose dalyvauja aktyviai savo sveikata besirūpinantys žmonės. Pasyvūs, turintys didesnę riziką susirgti tam tikromis ligomis asmenys, į šiuos renginius nepritraukiami.

Konstatuojama, kad nėra susiformavusi praktika asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientus (ypač esančius tam tikrų ligų rizikos grupėse) nukreipti sveikatos stiprinimo paslaugų į visuomenės sveikatos biurus. Todėl neužtikrinama, kad informacija apie sveikatos stiprinimo būdus pasiektų tuos, kam ji yra reikalinga.

Visuomenės sveikatos biurai konsultuoja, paskaitas sveikatinimo temomis organizuoja dažniausiai darbo valandomis, todėl dirbančių asmenų galimybės pasinaudoti šiomis priemonėmis yra ribotos. Trūksta paslaugų suaugusiems, senjorams, neįgaliems žmonėms, socialinės rizikos asmenims, konstatuoja auditoriai.

Valstybės kontrolės nuomone, sveikatos stiprinimo paslaugos savivaldybėse planuojamos netinkamai: neįvertinamas paslaugų poreikis, nenustatomi veiklos prioritetai ir uždaviniai bei konkrečios priemonės jiems pasiekti.

Sveikatos apsaugos ministerijai jau pateiktos rekomendacijos, kaip savivaldybių atliekamą visuomenės sveikatos stiprinimą vykdyti efektyviau. Siūlymai, kaip gerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę, pasiekė ir savivaldybes.