Lietuvoje

2012.12.27 13:39

Dėl nusikaltimų 1991-aisiais – byla ir lietuviams

Dėl nusikaltimų 1991 m. bus teisiami ne tik OMON vadovai Boleslavas Makutynovičius ir Vladimiras Tazvodovas, bet ir lietuviai. Tai atskleidė Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius.

Dėl nusikaltimų 1991 m. bus teisiami ne tik OMON vadovai Boleslavas Makutynovičius ir Vladimiras Tazvodovas, bet ir lietuviai. Tai atskleidė Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius.

Tirdami OMON veiklą prokurorai į atskirą ikiteisminį tyrimą išskyrė bylą, kurioje įtariamieji – lietuviai. R. Jancevičius minėjo, kad kol kas išskirta viena byla, tačiau pavardžių yra ir daugiau.

Jis tikslino, kad OMON vadovai B. Makutynovičius ir V. Razvodovas įtariami padarę 15 nusikaltimų.

„Tai yra susiję su mūsų pasienio postų užpuolimais, tai yra ginklų grobimai, žmonių sužalojimai, apšaudymai – visas tų veikų spektras“, – nurodė R. Jancevičius.

Jis taip pat pridūrė, kad su baudžiamosios bylos medžiaga galės susipažinti ir nukentėjusieji, kurių yra daugiau nei trys dešimtys.

„Procesas mūsų šalyje yra išties humaniškas ir su šita baudžiamosios bylos medžiaga bus sudarytos sąlygos ir galimybės susipažinti nukentėjusiesiems, o tokių nukentėjusiųjų šitoje byloje mes jau turime nusistatę arba tokių yra daugiau negu 30“, – sakė R. Jancevičius.

Primename, kad Vilniaus apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl 1991 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais tuometinio SSRS VRM Vidaus kariuomenės Vilniaus ypatingosios paskirties milicijos padalinio (OMON) vadovų Boleslavo Makutynovičiaus ir Vladimiro Razvodovo galimų nusikalstamų veikų.

Abu OMON vadai įtariami organizavę jų vadovauto sovietų represinės struktūros padalinio vykdytus nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus prieš Lietuvos Respublikos gyventojus ir juose dalyvavę.

Generalinė prokuratūra informuoja, kad šiuo metu byloje atliekami veiksmai, susiję su proceso dalyvių teise susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga.

„Atsižvelgiant į tai, kad įtariamieji B. Makutynovičius ir V. Razvodovas yra ne Lietuvos Respublikos piliečiai, jų nėra mūsų šalies teritorijoje, o Rusijos Federacijos teisėsaugos institucijos atsisakė išduoti šiuos asmenis Lietuvos Respublikai, įtariamaisiais organizavus nusikalstamas veikas – tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 100 str.) ir tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimą, kankinimą ar kitokį nežmonišką elgesį su jais ir jų turto apsaugos pažeidimą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 103 str. 1 d.) – jie buvo pripažinti teismo nutartimis. Pagal galiojančias Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatas pranešimai apie ikiteisminio tyrimo pabaigą įtariamiesiems bus išsiųsti per kompetentingas Rusijos Federacijos susižinojimo institucijas“, – nurodo prokuratūra.