Lietuvoje

2019.03.31 18:11

Lietuva ratifikavo susitarimą su Latvija dėl greitosios medicinos pagalbos pasienyje

Milena Andrukaitytė, BNS2019.03.31 18:11

Seimas šią savaitę ratifikavo susitarimą su Latvija dėl greitosios medicinos pagalbos pasienyje.

Susitarimas numato galimybę, kad pagalbą netoli nuo valstybės sienos Lietuvos teritorijoje galėtų teikti Latvijos medikai ir atvirkščiai.

Susitarimas ratifikuotas vienbalsiai, už balsavus 103 Seimo nariams.

„Tai pozityvus ir reikalinga sprendimas. Pagrindinis kriterijus, kai reikia suteikti pagalbą, turi būti ne kieno teritorijoje įvyko įvykis, o kas operatyviau gali suteikti reikiamą pagalbą gelbstint žmogaus gyvybę“, – sakė socialdarbietis Antanas Vinkus.

Konservatorius Kęstutis Masiulis atkreipė dėmesį, kad tokį susitarimą Latvija turi su Estija, per metus būna keli atvejai, kai į pagalbą žmogui vyksta kitos valstybės ekipažas.

„Jie iš sa­vo pa­tir­ties mums sa­kė, kad yra tik iki ke­lių at­ve­jų per me­tus, jei bū­na. O čia kad ir ke­li at­ve­jai, bet juk jie su­si­ję su žmo­gaus gy­vy­be. Tik­rai la­bai ge­rai, kad mes žen­gė­me ši­tą žings­nį“, – sakė K. Masiulis.

Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad pagalbą kitos šalies teritorijoje Lietuvos arba Latvijos medikai galėtų teikti iki 20 kilometrų nuo valstybės sienos.

Tai būtų vienetiniai atvejai, kai kitos šalies medikams atvykti pas pacientus būtų greičiau.

Populiariausi