Lietuvoje

2012.12.20 11:51

Pernai vieno gyventojo sveikatos priežiūrai teko 2418 litų

ELTA 2012.12.20 11:51

2011 m. bendrosios sveikatos priežiūros išlaidos sudarė 7,3 mlrd. litų. 2009 m. ir 2010 m. mažėjusios, 2011 m. jos padidėjo 546 mln. litų, arba 8 proc., ir buvo tik 1 proc. mažesnės už 2008 m. išlaidas.  

2011 m. bendrosios sveikatos priežiūros išlaidos sudarė 7,3 mlrd. litų. 2009 m. ir 2010 m. mažėjusios, 2011 m. jos padidėjo 546 mln. litų, arba 8 proc., ir buvo tik 1 proc. mažesnės už 2008 m. išlaidas.

Vieno šalies gyventojo sveikatos priežiūrai 2011 m. vidutiniškai buvo išleista 2418 litų, tai 227 litais (10 proc.) daugiau nei 2010 m.

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais duomenimis, pernai sveikatos priežiūros išlaidų lyginamoji dalis sudarė 6,9 proc. bendrojo vidaus produkto, 2010 m. ji buvo 0,2 procentinio punkto didesnė.

Didžiausia bendrųjų sveikatos priežiūros išlaidų dalis (39 proc.) teko ligoninėms, jos sudarė 2,8 mlrd. litų. Palyginti su 2010 m., šios išlaidos padidėjo 240 mln. litų, arba 9 proc., palyginti su 2009 m. – 13 proc.

Daugiau kaip ketvirtadalis (28 proc., arba 2 mlrd. litų) bendrųjų išlaidų teko mažmeninės prekybos įmonėms ir kitiems medicinos prekių tiekėjams (vaistinėms, optikoms ir kt.). Palyginti su 2010 m., šios išlaidos padidėjo 3 proc., tačiau jų dalis bendrųjų sveikatos priežiūros išlaidų struktūroje šiek tiek sumažėjo.

2011 m. ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigoms teko 1,7 mlrd. litų, arba 23 proc. sveikatos priežiūros išlaidų. Tai 16 proc. daugiau nei 2010 m. ir 7 proc. – nei 2009 m.

Kaip ir kasmet, beveik pusė (49,6 proc., arba 3,5 mlrd. litų) einamųjų sveikatos priežiūros išlaidų teko gydymo paslaugoms, kone trečdalis (29 proc.) - medicinos prekėms ambulatoriniams ligoniams (vaistams, optikos, ortopedinėms prekėms ir pan.). Išlaidos gydymo paslaugoms 2011 m., palyginti su 2010 m., padidėjo 260 mln. litų (8 proc.), medicinos prekėms - 49 mln. litų (2 proc.).

2011 m. padidėjo išlaidos visoms sveikatos priežiūros prekėms ir paslaugoms, išskyrus ilgalaikę slaugą. Palyginti su 2010 m., ilgalaikės slaugos išlaidos sumažėjo 26 mln. litų (4 proc.), jos buvo 62 mln. litų (10 proc.) mažesnės nei 2009 m. 2011 m. kas dvyliktas sveikatos priežiūrai skirtas litas atiteko ilgalaikei slaugai (2010 m. – kas vienuoliktas).