Lietuvoje

2019.03.21 13:57

Teisingumo ministras apie Konstitucijos pataisą: tai dar labiau sustiprins žmogaus teisų gynimą

ELTA 2019.03.21 13:57

Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, komentuodamas Seimo sprendimą įteisinti individualų konstitucinį skundą, sako, kad mūsų šalies piliečiai bus dar labiau stipresni gindami savo asmens teises ir laisves.

„Tai dar labiau sutvirtina mūsų valstybės demokratijos pamatą, visą teisinę sistemą ir pildo gyventojų lūkesčius pasinaudoti konstitucinės teisės galia ginant savo interesus. Džiaugiuosi, kad daugiau kaip dešimtmetį svarstytai idėjai visos politinės partijos pritarė vienbalsiai“, – sakė ministras.

Ministras pažymi, kad Teisingumo ministerija artimiausiu metu parengs Konstitucinio Teismo pataisas dėl individualaus skundo šiam teismui pateikimo bei aktualius procesinių įstatymų pakeitimus. Įstatymų projektus planuojama svarstyti ir priimti Seimo pavasario sesijoje.

Konstitucijos pataisa įsigalios rugsėjo 1-ąją.

Tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą galės piliečiai dėl įstatymo ar kito Seimo akto, prezidento ar vyriausybės akto, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves. Šią galimybę asmuo turės tik pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis.

Jeigu dėl asmens kreipimosi Konstitucinis Teismas priims sprendimą, kad Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), prezidento aktas, vyriausybės aktas (ar jo dalis) prieštarauja Konstitucijai, tokiu atveju atsirastų pagrindas įstatymo nustatyta tvarka atnaujinti procesą dėl pažeistų to asmens konstitucinių teisių ar laisvių įgyvendinimo.

Kaimyninėje Latvijoje, kurioje įteisinta galimybė asmeniui kreiptis į Konstitucinį Teismą, kasmet gaunama apie 50 asmenų prašymų.

Mūsų šalies Konstitucinis Teismas kasmet gauna apie 30 prašymų ištirti teisės aktų atitiktį Konstitucijai ar kitiems aukštesnės galios teisės aktams. Šiuo metu Konstitucijoje įtvirtinta, kad kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl teisės aktų atitikimo pagrindiniam šalies įstatymui gali Seimas, Seimo narių grupė, prezidentas, vyriausybė ir teismai.

Po Konstitucijos pataisų priėmimo, tik trijose Europos valstybėse piliečiai neturės teisės kreiptis į konstitucinius teismus ar jiems prilygintas institucijas.