Lietuvoje

2012.12.17 12:25

A. Mazuronis: politinių „bangavimų“ Darbo partijos byloje tikrai buvo

LRT televizijos laidos „Savaitė“ studijos svečias, Seimo laikinosios tyrimo komisijos pirmininkas Andrius Mazuronis užtikrino, kad „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos nariai balsuos prieš trijų Darbo partijos narių neliečiamybės naikinimą, bet, jo nuomone, imunitetą Seimas jiems vis dėlto leis panaikinti.

LRT televizijos laidos „Savaitė“ studijos svečias, Seimo laikinosios tyrimo komisijos pirmininkas Andrius Mazuronis užtikrino, kad „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos nariai balsuos prieš trijų Darbo partijos narių neliečiamybės naikinimą, bet, jo nuomone, imunitetą Seimas jiems vis dėlto leis panaikinti.

Seimo laikinoji tyrimo komisija, iki gruodžio 21 dienos turėjusi pateikti Seimui išvadą dėl – Viktoro Uspaskicho, Vytauto Gapšio ir Vitalijos Vonžutaitės – teisinės neliečiamybės panaikinimo, jau šią savaitę priėmė rezoliuciją, kuria siūlo Seimui tenkinti generalinio prokuroro Dariaus Valio prašymą ir atimti parlamentarų imunitetą. Už tai, kad Seimo narius būtų leista patraukti baudžiamojon atsakomybėn, balsavo 7 komisijos nariai, prieš – 5, vienas susilaikė. Už tai, kad trijų „darbiečių“ teisinė neliečiamybė būtų naikinama, balsavo konservatorių, liberalų ir socialdemokratų atstovai. Prieš buvo Darbo partijos atstovai, „Drąsos kelio“ partijos atstovas Jonas Varkala ir Lenkų rinkimų akcijos atstovė Vanda Kravčionok. Susilaikė komisijos pirmininkas Andrius Mazuronis.

Kodėl Jūs susilaikėte? Ar tai reiškia, kad Jūs pritariate Viktoro Uspaskicho įrodinėjimams, kad tai politinė byla?

Žinote, aš nenorėčiau suabsoliutinti ir vadinti bylos politine ar ne politine. Nes jeigu pasakysiu, kad byla  politinė, tai kažkas pagalvos, kad byloje nėra kažkokių aplinkybių, nėra to 160 bylos tomų, kurie yra sukrauti vos ne iš tuščių lapų. Komisijos tikslas buvo nustatyti, ar Darbo partijos byloje nėra kažkokių aplinkybių ar faktų, kurie leistų manyti,  kad byla buvo įtakojama politikų ar tam tikrų politinių procesų, ar taikoma prie tam tikrų politinių įvykių Lietuvoje. Ir iš tiesų aš turėjau pakankamai nemažai klausimų tiek prokuratūros atstovams, tiek patiems Seimo nariams, dėl kurių neliečiamybės buvo kreiptasi. Ir aš turiu pripažinti, kad mano balsavimas atspindi tai, kad tie mano klausimai arba tos mano abejonės nebuvo panaikintos.

Po to, kai byla patenka į teismą, vienintelis kelias išsiaiškinti, ar žmogus kaltinamas teisingai ar ne, yra leisti baigti tą bylą teisme ir gauti teismo atsakymą. Jūs sakote, kad Jums kilo tokios abejonės. Manote, kad ir Seimas gali vykdyti teisingumą? Ne teismas?

Jokiu būdu, ne. Aš tikrai nemanau, kad Seimas gali vykdyti teisingumą, dar daugiau, aš tikrai nemanau, kad Seimas turi vykdyti teisingumą. Seimas negali prisiimti ant savo pečių tokių dalykų, apie kuriuos Jūs šnekate. Vėlgi, VSD pradėjo tą bylą vykdyti. Atliekant operatyvinį tyrimą, pamatė, kad byla susijusi su tam tikru juridinio vieneto, šiuo atveju Darbo partijos, ūkine veikla. Tai yra beprecedentis atvejis, kad VSD tą bylą tęstų toliau. Pagal nusižengimų pobūdį VSD ją turėjo perduoti FNNT. Jie turėjo tęsti. Ir į tą klausimą, kodėl tyrimas prasidėjo berods pagal Baudžiamojo kodekso 119 straipsnį (t.y. šnipinėjimas), o baigėsi įvairiausiais buhalterinės apskaitos dalykais, ir ar buvo pagrindo tokiam pirminiam straipsniui, komisija tokių atsakymų negavo.

Po šios komisijos sprendimo Viktoras Uspaskichas apkaltino socialdemokratus, kad jie dirba kartu su konservatoriais. Ar Jūs įžvelgiate čia tiesos?

Žinote, sudėtinga spręsti, ar dirba, ar pozicijas derina, ar panašiai. Faktas yra vienas: ir socialdemokratai, ir konservatoriai, ir Liberalų sąjūdis komisijoje balsavo vienodai. O tuos faktus kažkaip interpretuoti... Aš duomenų, kad socialdemokratai derino savo poziciją su konservatoriais, tikrai neturiu, bet dar iš praeitos kadencijos patirtis rodo, kad šios dvi politinės partijos, frakcijos Seime, kai nori, jos pakankamai lengvai randa bendrus sprendimus. Viena būdama pozicijoje, kita opozicijoje.

Ar jūsų partija yra svarsčiusi, kaip ji balsuos, kai Seime bus balsuojama dėl šių žmonių teisinės neliečiamybės?

Taip, esame svarstę. Ir esame priėmę sprendimą, kad mūsų frakcija nepalaikys sutikimo patraukti Seimo narius baudžiamojo atsakomybėn – arba nedalyvausime balsavime, arba susilaikysime. Bet už tokį rezoliucijos variantą, koks yra siūlomas, mes nebalsuosime.

Kitaip sakant, tos komisijos, kuriai Jūs vadovavote, priimta rezoliucija jūsų frakcijai yra nepriimtina?

Taip. Nevartočiau gal tokio griežto „nepriimtina“, bet į mūsų partijos, frakcijos kolegas ir mane jaudinusius klausimus atsakymo joje nėra.

Pone Mazuroni, ar neteistas visa tai turi įrodyti ir paneigti visas šitas abejones ir ar tada Jūs teisūs...?

Jūs visiškai teisi, bet mes atskirkime du dalykus. Teisinį, (t.y. patį bylos turinį) ir tuos politinius arba to politinio aspekto buvimą arba nebuvimą byloje. Aš tikrai neginčysiu ir nekvestionuosiu, kad teismas turi spręsti kaltumo klausimą, kad teismas turi priimti vieną ar kitą nuosprendį. Ir aš tikrai manau, kad šie žmonės turės galimybę apsiginti teisme, teismas tikrai priims vieną ar kitą verdiktą.

Tai kaip tie žmonės apsigins, jeigu jūs neleidžiate jiems eiti į teismą. Neleisite?

Aš manau, kad Seimas vis tik leis ir tie klausimai, kurie yra keliami Seime, bus išspręsti, bet pasikartosiu – aš asmeniškai ir mūsų frakcijos nariai mano, kad politinių bangavimų šioje byloje tikrai buvo ir dėl to mes neturėtume pritarti tokiam rezoliucijos projektui, koks yra siūlomas.

Tai Jūs spėjate, kad vis dėlto kitą savaitę, antradienį, kai bus balsavimas, Seimas ryšis atimti teisinę neliečiamybę?

Aš manau, kad taip.

Ar Jūs šiandien galite garantuoti, kad balsuojant dėl Darbo partijos narių teisinės neliečiamybės Jūsų partija neis ir neina į jokius kompromisus balsuodama prieš, nes jūsų laukia labai atsakingas Rolando Pakso likimas ir jo grąžinimas į rinkimus?

Tai yra Strasbūro žmogaus teisių klausimas, padiktuotas Lietuvos valstybei, o ne kokiai valdančiajai daugumai. Lietuvos valstybė Strasbūro teismo yra įpareigota šį klausimą spręsti. Atsakingos valstybės, vakarietiškos demokratijos valstybės vykdo teismų sprendimus. Ir to tikrai nesiečiau su kažkokiais vienais ar kitais balsavimais Seime, su kažkokiais kompromisais, nes su tokiais spėliojimais galima labai toli nueiti.

Bet žiūrėkite, jeigu dabar buvo formuojama Vyriausybė, pavirtinta jos programa. „Kabo“ biudžeto, kiti Lietuvai svarbūs klausimai.  Ir staiga – Jūs, valdančiosios koalicijos partija su Rolando Pakso grąžinimo į rinkimus klausimu. Dabar, pačioje pradžioje. Susidaro įspūdis, kad jūs atėjote į koaliciją ir tam, kad susitvarkytumėte ir savo reikalus.

Na, tai tikrai ne. Susidaro tikrai klaidingas įspūdis. Strasbūro žmogaus teisių teismas įpareigojo Lietuvos valstybę jau pakankamai seniai ir Lietuvos valstybė jau pakankamai ilgai nieko nesiima. Bet kuri valdančioji dauguma privalės tą klausimą išspręsti.

Ačiū Jums už pokalbį.

Mykolas Majauskas
2022.12.07 11:02

Seimo narys Mykolas Majauskas kandidatuos į Vilniaus merus

atnaujinta 11.06