Lietuvoje

2015.01.22 13:18

A. Zuokas dėl darželių ir vėl kreipėsi į centrinę valdžią

ELTA 2015.01.22 13:18

Vilniaus meras Artūras Zuokas pakartotinai kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę, siūlydamas keisti teisės aktus, reglamentuojančius lopšelių-darželių finansavimą ir higienos normas.

Vilniaus meras Artūras Zuokas pakartotinai kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę, siūlydamas keisti teisės aktus, reglamentuojančius lopšelių-darželių finansavimą ir higienos normas.

Mero kreipimesi siūloma vietoj dengiamų 4 lopšelio-darželio darbuotojų darbo valandų didinti krepšelio apimtį iki 8 valandų.

Pagal patvirtintą metodiką, valstybės skiriamas krepšelio dydis dengia tik 4 ikimokyklinės įstaigos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio valandas – likusią darbo užmokesčio dalį, ūkio lėšas, techninių darbuotojų išlaikymą turi užtikrinti savivaldybė.

Mero nuomone, valstybė pavedė organizuoti ikimokyklinio ugdymo funkciją savivaldybėms, o finansavimo tam iš esmės neskyrė.

Dokumente taip pat siūloma supaprastinti nustatytas higienos normas (įskaitant reikalavimus maitinimo organizavimui ir infrastruktūros įrengimui). Visi šie teisės aktų pakeitimai, anot Vilniaus miesto savivaldybės, leistų sumažinti privačių darželių įrengimo kaštus ir jie taptų prieinami daugiau gyventojų.

Valstybė finansuoja 30 proc. vieno vaiko išlaikymo kaštų, savivaldybei tenkanti dalis žymiai didesnį – 70 proc., pažymi Vilniaus miesto savivaldybė. Ji per metus lopšelių-darželių veiklai skiria 19,69 mln. eurų (68 mln. litų).