Lietuvoje

2015.01.20 19:10

Mirė garsus išeivis žurnalistas R. Kezys

LRT.lt2015.01.20 19:10

Iš Niujorko atskriejo liūdna žinia, kad 2015 metų sausio 17 dieną, įpusėjęs devintą dešimtį, mirė žymus Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas ir žurnalistas Romas Kezys. Jis buvo Niujorko „Laisvės žiburio“ radijo steigėjas ir laidų vedėjas.

Iš Niujorko atskriejo liūdna žinia, kad 2015 metų sausio 17 dieną, įpusėjęs devintą dešimtį, mirė žymus Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas ir žurnalistas Romas Kezys. Jis buvo Niujorko „Laisvės žiburio“ radijo steigėjas ir laidų vedėjas.

Daugelį metų didžiausio JAV miesto ir apylinkių lietuviškai kalbantys klausytojai sekmadienio rytais girdėdavo svarbiausias savo bendruomenės naujienas, žinias iš Lietuvos. 2002 m. gegužę Romas Kezys baigė darbą radijo programoje „Laisvės žiburys“. Ją nauju pavadinimu „Niujorko lietuvių radijas“ perėmė dr. Giedrė Kumpikaitė ir tęsia iki šiol.

R. Kezys, nors ir daug metų gyvenęs JAV, tačiau visą laiką, pasak jo, mintimis buvęs su Lietuva ir naujajame žemyne aktyviai puoselėjęs lietuvybę. Gimtinę jis paliko dar paauglys su nuo karo negandų ir grįžtančių bolševikų pasitraukiančiais tėvais, dviem seserimis Aldona, Danute ir broliu Algimantu. 

„Po Vokietijos „perkeltųjų asmenų“ stovyklos šeima apsistojo Niujorke, bet vėliau pasklido ir po kitus šalies miestus. Romas pasiliko Niujorke, kur baigė komercijos mokslus, įsteigė turizmo bendrovę. Brolis Algimantas persikėlė į Čikagą, tapo dvasininku, bet vėliau atsisakė kunigystės ir tapo žymiu fotomenininku. Abu broliai ne kartą yra lankęsi Lietuvoje, buvo atvykę ir į savo gimtinę – Vištytį. 2009 m. R. Kezys išleido prisiminimų knygą „Nuo Vištyčio iki Niujorko“, – pasakoja „Niujorko lietuvių radijo“ apžvalgininkas Povilas Sigitas Krivickas.

Išsamioje autobiografijoje R. Kezys aprašo savo nerūpestingą vaikystę dar laisvoje, prieškarinėje Lietuvoje, sunkią tremtinio dalią Vokietijos pabėgėlių stovyklose ir, kaip jis pats sako, „visokiom žemiškom gėrybėm aprūpintą gyvenimą Dėdės Semo žemėje“. Leidinyje daug vietos skirta Amerikos lietuvių, daugiausia gyvenusių Niujorke ir jo apylinkėse, veiklai kovojant už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę nušviesti. 

„Ta mūsų veikla buvo dvejopa – vyko dviem kanalais. Viena – manifestacinė – demonstracijos, protestai, ir antroji – intelektualinė, rašytinė – spaudimas valdomiesiems organams – JAV Vyriausybei, Kongresui ir Jungtinėms Tautoms“, – rašė R. Kezys.

Autorius įdomiai pasakoja apie ryšius su Lietuva, susitikimus su žinomais Lietuvoje žmonėmis: V. Adamkumi, S. Lozoraičiu, V. Landsbergiu, A. Brazausku, Š. Marčiulioniu ir kitais, su kuriais jis įsiamžinęs ir nuotraukose. 

Kartu su žmona Daiva R. Kezys užaugino penkis sūnus gražiais lietuviškais vardais: Algį, Ričardą, Vytį, Rimą ir Edvardą. Už nuopelnus Respublikai 2001 metais Romas Kezys apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu. 

Lietuvos žurnalistų bendruomenė reiškia gilią užuojautą velionio R. Kezio šeimai, artimiesiems ir bičiuliams.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.