Lietuvoje

2012.12.13 13:33

Konservatoriai ir liberalai balsuos prieš Vyriausybės programą, mišri grupė ir „Drąsos kelias“ susilaikys

ELTA 2012.12.13 13:33

Seime svarstant naujosios Vyriausybės programą konservatorių frakcijos seniūnas Jurgis Razma ir Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis teigė, kad jų frakcijos balsuos prieš programos patvirtinimą, o Mišrios Seimo narių grupės frakcijos seniūnė Rima Baškienė ir „Drąsos kelio“ frakcijos seniūnė Neringa Venckienė – kad jų frakcijos susilaikys.

Seime svarstant naujosios Vyriausybės programą konservatorių frakcijos seniūnas Jurgis Razma ir Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis teigė, kad jų frakcijos balsuos prieš programos patvirtinimą, o Mišrios Seimo narių grupės frakcijos seniūnė Rima Baškienė ir „Drąsos kelio“ frakcijos seniūnė Neringa Venckienė – kad jų frakcijos susilaikys.

J. Razma sukritikavo naujai suformuotą Vyriausybę. Anot jo, kai kurie ministrai tenkina tik minimaliausius kompetencijos reikalavimus, kai kurie iš jų anksčiau visiškai nesireiškė tose srityse, kurioms vadovaus.

„Nelengva tikėtis, kad tokia Vyriausybė ras reikiamas proveržio kryptis ir ves Lietuvą į tą garsiai deklaruojamą visuotinę gerovę. Todėl mūsų frakcija negali balsuoti už tokią Vyriausybę“, – sakė jis.

J. Razma taip pat tvirtino, kad Vyriausybės programa yra grįsta nesąžiningumu – nesąžiningais rinkimų pažadais, kurių neįmanoma įgyvendinti, nesąžininga kritika Premjero Andriaus Kubiliaus Vyriausybės palikimui, nesąžiningu ateities iliuzijų kūrimu, kai kurie jos siekiai yra sunkiai suderinami, kadangi žadama ir didinti išlaidas, ir mažinti kai kuriuos mokesčius, suteikti PVM lengvatas.

J. Razma pasišaipė iš to, kad naujoji Vyriausybė, klausiama, kaip bus įgyvendintas vienas ar kitas abstraktus siekis, žada sudaryti darbo grupes

„Standartinis atsakymas, kurį išgirsdavome, buvo toks – sudarysime darbo grupę. Todėl aš juokaudamas net sugalvojau tokias eiles Vyriausybės programai apibūdinti: yra Lietuvoje problemų, ką darysim? Darbo grupę sudarysim“, – sakė J. Razma.

Pritarti naujajai programai, pasak konservatorių frakcijos seniūno, negalima ir dėl vertybinių priežasčių - joje esama atakų prieš tradicinę šeimą, einama į tautinių bendrijų dezintegraciją, neaišku, ar bus stiprinamas šalies gynybinis potencialas.

„Visiška migla“ J. Razma pavadino programos dalį, kurioje kalbama apie strateginius projektus. Anot jo, socialdemokratai turėtų pasimokyti iš praeities, kad privataus kapitalo dalyvavimas energetiniuose projektuose prie nieko gero nepriveda – tai parodė LEO LT, neskaidrus „Lietuvos dujų“ privatizavimas.

Konservatoriai, pasak frakcijos seniūno, nepritaria ir siekiui naikinti krepšelius švietime.

E. Masiulis sakė, kad liberalams griežtai nepriimtinos naujosios programos nuostatos – pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatų suteikimas, kapitalo apmokestinimo didinimas ir mokesčių sistemos progresyvumo didinimas.

„Lietuvoje daugiau uždirbantieji jau ir šiuo metu sumoka daugiau mokesčių, PVM lengvatos iškreipia sąžiningą rinką ir realiai gyventojams prekių neatpigina, o didinant kapitalo apmokestinimą šalyje investicijų nedaugės, bus priešingai, vadinasi, kartu mažės ir darbo vietų“, – sakė E. Masiulis.

E. Masiulis klausė, kur programoje atsispindi rinkimų kampanijos metu daug kartų minėta „generuojanti ekonomika“.

„Pasižiūrėkime šiandien į Vyriausybės programą ir raskime atsakymus, kur dingo generuojanti ekonomika. Ar generuojanti ekonomika – didesnis kapitalo apmokestinimas? Ar generuojanti ekonomika – darbo santykių dar didesnis reglamentavimas? Ar prie generuojančios ekonomikos prisidės didesnis mokesčių progresyvumas? Tenka konstatuoti, kad visa tai buvo blefas. Vyriausybės programoje generuojančios ekonomikos nėra“, – sakė E. Masiulis.

Kaip „trumparegišką“ Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas apibūdino ir siekį sugriauti švietimo ir mokslo reformą. Pasak jo, šioje vietoje visų pirma turėjo būti tariamasi su aukštojo mokslo bendruomene - rektoriais, studentais.

„Tai aklo politinio revanšizmo pavyzdys, kai sprendimai priimami negalvojant apie mokslo bendruomenę“, – teigė jis.

Neigiamai, anot E. Masiulio, Liberalų sąjūdžio frakcija vertina ir neapsisprendimą dėl strateginių dalykų, sąmoningą vengimą atsakyti, ar toliau bus plėtojamas Visagino atominės elektrinės projektas, kritikos jis pažėrė ir planams sveikatos apsaugos sistemoje. Anot jo, siekis apriboti privačių paslaugų teikėjų veiklą šioje srityje galimai prieštarauja Konstitucijai.

Tačiau, pažymėjo E. Masiulis, programoje esama ir teigiamų nuostatų. Liberalų sąjūdis, pasak jo, pritars siekiams įvesti internetinį balsavimą, taip pat tam, kad valstybė mažiau kištųsi į asmenų privatų gyvenimą, šeimos reikalus.

„Drąsos kelio“ frakcijos seniūnė N. Venckienė kalbėjo, kad jos frakcija pritaria vertybėms, išdėstytoms programos pradžioje – gerovės valstybės kūrimui, darbo vietų kūrimui, užimtumo skatinimui, solidarumo principo skatinimui, tam, kad darbas – gerovės šaltinis.

Tačiau, pažymėjo ji, programoje galima rasti daug „pasikartojimų, prieštaravimų ir abstrakčių dalykų“.

„Drąsos kelio“ frakcija, N. Venckienės teigimu, nesutinka, kad teismų ir prokuratūrų sistema pasiteisino. Anot jos, yra priešingai – visuomenės nusivylimas teismais yra itin didelis.

„Drąsos kelio“ frakcija pasisako, kad teismuose yra būtinos esminės reformos ir teisingumo deficitas yra viena iš pagrindinių problemų valstybėje“, – teigė N. Venckienė.

Pasak jos, „Drąsos kelio“ frakcija už programą balsuojant susilaikys, bet „visada rems tuos naujosios Vyriausybės žingsnius, kurie atneš naudos Lietuvai ir jos žmonėms“.

Mišrios seimo narių grupės atstovė R. Baškienė teigė, kad programoje nepakankamai akcentuojama kultūra, kur pertvarka, R. Baškienės teigimu, yra būtina.

„Einant gerovės valstybės kūrimo keliu vienas iš svarbiausių prioritetų turėtų būti kultūra, daranti tiesioginę įtaką ekonomikai ir valstybės politikoje. Bet tarp programoje įvardintų neatidėliotinų Vyriausybės veiklos prioritetų apie kultūrą nekalbama. Nekalbėsiu apie kultūros ministro paieškas, sukėlusias visuomenėje didelį nusistebėjimą“, – sakė ji.

Programa, anot R. Baškienės, suteikia vilčių, tačiau į kai kuriuos klausimus – ar bus statoma atominė elektrinė, ar bus ugdomos dorovinės vertybės, ar bus kovojama su genetiškai modifikuotų organizmų plitimu, ar bus kuriama šeimai palanki aplinka – aiškaus atsakymo nėra.