Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Bus mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai Pietryčių Lietuvoje

LRT.lt2015.09.08 13:45

Vyriausybės pasitarime pritarta Vidaus reikalų ministerijos pateiktam protokoliniam sprendimui, kuriuo nustatytos priemonės, skirtos mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose, skelbima pranešime spaudai.  

Vyriausybės pasitarime pritarta Vidaus reikalų ministerijos pateiktam protokoliniam sprendimui, kuriuo nustatytos priemonės, skirtos mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose, skelbima pranešime spaudai.

Priemones parengė Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus po apsilankymo šalies regionuose, taip pat ir Pietryčių Lietuvoje, sudaryta speciali darbo grupė, kurios veikloje dalyvavo ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos ir 5 savivaldybių (Vilniaus, Švenčionių, Šalčininkų ir Trakų rajonų ir Visagino) atstovai. 

Vyriausybės pasitarime informuota, kad darbo grupės susitikimų metu šių savivaldybių atstovai išsakė savo lūkesčius, plėtros vizijas ir aktualias problemas, aptarė galimus jų sprendimus su ministerijomis. Atsižvelgiant į savivaldybių iniciatyvas buvo pateikti siūlymai dėl galimybių esamiems netolygumams mažinti, koreguojant  ministerijų planuojamas priemones ir pritaikant jas konkrečioms vietovėms.

Buvo pasiūlyta konkurso būdu atrenkamiems regiono projektams taikyti specialųjį kriterijų ir skirti prioritetinius balus, taip pat skirti didesnius asignavimus tiems regiono projektams, už kurių planavimą atsako pačios savivaldybės. Darbo grupė taip pat pateikė siūlymą atrinkti ir finansuoti esminius valstybės investicinius projektus, kurie svarbūs regionui ir už kurių suplanavimą atsako ministerijos.

Atsižvelgiant į šiuos siūlymus, Vyriausybės sprendimu nustatyti konkretūs pavedimai ministerijoms ir joms pavaldžioms institucijoms, įpareigojantys skirti papildomą dėmesį ir asignavimus minėtoms 5 savivaldybėms.