Lietuvoje

2019.03.16 19:30

Naujos užsienio paveldo Lietuvoje tvarkymo taisyklės nepatinka Rusijai

Pasikeitė užsienio valstybėms reikšmingo kultūros paveldo Lietuvoje tvarkymo taisyklės. Be Užsienio reikalų ir Kultūros ministerijų leidimo savivaldybės negalės imtis, pavyzdžiui, tvarkyti kapų, privalės įrengti informacines lenteles. Dėl naujų tvarkymo taisyklių Rusija Lietuvai yra įteikusi notą, pernai „Misijos Sibiras“ dalyviams neišdavė vizų.

Marijampolės senosiose miesto kapinėse palaidota daugiau kaip 2 tūkst. per Antrąjį pasaulinį karą žuvusių sovietų karių, šalia atgulusios ir Pirmojo pasaulinio karo aukos – vokiečiai.  

Tokias kapines – kultūros paveldo objektus, kad jos nebūtų apleistos,  pagal įstatymą prižiūri savivaldybės. Pavyzdžiui, Marijampolės savivaldybė rūpinasi 2 sovietų ir 7 vokiečių karių kapinėmis, Alytaus – rusų karių, žuvusių per Antrąjį pasaulinį karą memorialu.

„Buvo apgadinta paminklinė skulptūra „Rauda“, buvo aptikti neleistini piešiniai – grafičiai. Samdėme firmą, pirkome paslaugą, kad tuos piešinius nuvalytų“, – pasakojo Alytaus miesto kultūros skyriaus specialistė Vaida Anušauskienė.

Tačiau užsienio valstybėms reikšmingi objektai – patys antkapiai, paminklai, želdynai – tvarkomi skirtingai. Su Vokietijos vyriausybe Lietuva yra pasirašiusi tarpvalstybinę dvišalio bendradarbiavimo sutartį, ir vokiečių karių palaidojimo vietas tvarko karių kapų globos tautinė sąjunga, dažniausiai – Bundesvero kariai.

Daugiausia problemų esą kildavo dėl Rusijos finansuojamo sovietų karių kapų tvarkymo – vykdyti nesuderinti darbai, nepagrįstai siekta padidinti kapinėse palaidotų sovietų karių skaičių, ant paminklų atsirasdavo informacijos, neatitinkančios istorinių faktų.

Siekiant išvengti nesusipratimų, pagal naujas taisykles, kapų tvarkybos viešuosius pirkimus, gavus Užsienio reikalų ir Kultūros ministerijų leidimus, rengs savivaldybės.

„Jeigu norės fizinis ar juridinis asmuo tvarkyti, pavyzdžiui, kapines jis pirmiausia privalės kreiptis į savivaldybę, ir pateikti, kaip sakoma, finansavimą. Finansavimas bus tik per savivaldybę“, – kalbėjo Marijampolės savivaldybės paminklotvarkos specialistas Gedeminas Kuncaitis.

„Atsirado dar naujų tokių nuostatų, kurios leidžia daugiau tvarkyti, pavyzdžiui, komunikacijų, padaryti apšvietimą, į tą patį tvarkybos darbų projektą įtraukiant ir tokius (darbus), kaip privedimą vandens, laistymą. Požeminių komunikacijų prasme, didesnės galimybės atsiranda“, – sakė Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojas Audrius Skaistys.

Iki 2021 m. savivaldybės įpareigotos prie užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo turto objektų įrengti informacines lenteles, suderintas su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru. Lentelės bus mažiausiai 2 kalbomis, nustatyta forma ir tokio pat dizaino. 

Nauja tvarka nepatenkinta Rusija pernai Lietuvai įteikė notą, teigdama, kad Vilnius „aštrina situaciją“. Užkliuvo būsimos lentelės ir „Misija Sibiras“ – Rusija neišdavė vizų ekspedicijos dalyviams. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad visos užsienio valstybės privalo vadovautis Lietuvos įstatymais. 

„Mes griežtai laikomės tarptautinių kapaviečių sutvarkymo konvencijų. Tai yra toks humaniškas veiksmas ir nėra susijęs su jokia politika, tačiau tvarka turi būti ir įstatymų turi būti laikomasi“, – teigė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Lietuvoje yra apie 160 registruotų sovietų karių kapinių, palaidota per 80 tūkst. karių.