Lietuvoje

2012.12.11 08:10

Naujosios Vyriausybės programa: laikas kelti valdininkų algas

Naujosios Vyriausybės programoje atsirado vietos tiek algų kėlimui, tiek maisto daviniams skurstantiesiems. Algirdas Butkevičius ir jo Ministrų kabinetas į valdžią ateina žadėdami kelti atlyginimus valdininkams, o su skurdu kovoti, pavyzdžiui, raginant varguoliams aukoti tokį maistą, kurio galiojimo data dar nėra pasibaigusi.

Naujosios Vyriausybės programoje atsirado vietos tiek algų kėlimui, tiek maisto daviniams skurstantiesiems. Algirdas Butkevičius ir jo Ministrų kabinetas į valdžią ateina žadėdami kelti atlyginimus valdininkams, o su skurdu kovoti, pavyzdžiui, raginant varguoliams aukoti tokį maistą, kurio galiojimo data dar nėra pasibaigusi.

Ekonomikos srityje Vyriausybė užsimena apie prioritetus statybų, kelininkystės ir geležinkelių sektoriams. Bankininkystėje žadama mokesčių peržiūra, grįžtama prie valstybinio komercinio banko idėjos.

Algų įšalas baigėsi?

Pastaruosius ketverius metus suveržti išbuvę valdininkų diržai turėtų atsileisti. Ar bent jau tai nedviprasmiškai žada A. Butkevičiaus Vyriausybė, kurios programą antradienį pradės nagrinėti Seimas.

„Atsigaunant ekonomikai, nuosekliai didinsime viešojo sektoriaus, biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus, šalies minimalų darbo užmokestį (siekiant, kad jis artėtų prie 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio). Keisime įstatymus, kad sumažėtų darbo užmokesčio skirtumas viešajame sektoriuje tarp vadovų ir mažiausią darbo užmokestį gaunančių darbuotojų“, – teigiama parlamentui pateiktoje Vyriausybės programoje.

Naujasis ministrų kabinetas taip pat ketina imtis „realių ekonomikos gaivinimo veiksmų“. Tarp prioritetinių sričių – kelininkystė, geležinkeliai ir statybų sektorius, klestėjęs Algirdo Brazausko ir Gedimino Kirkilo Vyriausybių valdymo laikotarpiu.

„Sieksime išsaugoti esamas ir kurti naujas darbo vietas, efektyviai investuodami valstybės turimus išteklius į projektus, duodančius apčiuopiamą ekonominę naudą: tvarią infrastruktūros plėtrą (kelius, geležinkelius), pastatų renovaciją, energetikos objektų statybą ir kita“, – žadama programoje.

Gamybos sektoriuje užsimota „ilginti pridėtinės vertės kūrimo grandinę“. Atskiras punktas Vyriausybės programoje skirtas daugiabučių renovacijos, merdėjusios pastaruosius ketverius metus, skatinimui.

A. Butkevičiaus Vyriausybė iš pirmtakų perima apytuštį Europos Sąjungos (ES) paramos aruodą. Tačiau naujoji valdžia bus atsakinga už naujo paramos laikotarpio ES milijardus. Jie, anot dokumento, taps lengviau pasiekiami.

„Užtikrinsime racionalų, skaidrų ir efektyvų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų panaudojimą. ES lėšas orientuosime ne į jų panaudojimo spartumą, bet į galutinį rezultatą ir produktyvumą, ypač esamų darbo vietų išsaugojimą ir naujų kūrimą. Supaprastinsime reikalavimus paraiškų teikėjams, kursime lankstesnę remiamų projektų vykdymo ir atskaitomybės tvarką. Visose programose įtvirtinsime pagrindinį – ekonominės naudos valstybei ir žmonėms – reikalavimą“, – teigiama Vyriausybės programoje.

Skatins investicinių bankų kūrimą, gaivins valstybinio banko idėją

Atskiras punktas teko bankininkystės sektoriui. Vyriausybė žada „reguliuoti kredito įstaigų veiklą taip, kad būtų užtikrinta stabili ir patikima jų veikla ir būtų užtikrintas tolesnis ekonomikos finansavimas“. Be to, nemažos viltys siejamos su investicine bankininkyste, nuo kurios griūties prasidėjo pasaulinė finansų krizė.

„Skatinsime bankus labiau prisidėti prie harmoningo ir tvaraus ekonomikos gaivinimo, vykdyti atsakingą ūkio kreditavimą. Sieksime kapitalo rinkos plėtros, įskaitant investicinių bankų steigimą ir veiklą Lietuvoje, kad būtų išplėstos verslo finansavimo galimybės. Peržiūrėsime finansų įstaigų apmokestinimo politiką“, - teigiama dokumente.

Socdemų, „darbiečių“, „tvarkiečių“ ir Lenkų rinkimų akcijos Vyriausybė taip pat ketina grįžti prie valstybinio komercinio banko steigimo idėjos. Tiesa, valstybinis bankas gali būti steigiamas ne tik iš valstybės kišenės.

„Išnagrinėsime valstybės valdomo nacionalinio komercinio banko ar finansų įstaigos įsteigimo pagrįstumą ir, esant teigiamoms išvadoms, jį steigsime, panaudodami valstybės ar mišrų kapitalą“, – rašoma Vyriausybės programoje.

Vaistas nuo bedarbystės – darbo vietos, nuo skurdo – nepagedęs maistas

Ekonominių priemonių sąraše Vyriausybės programoje ne sykį linksniuojamas terminas „darbo vietų kūrimas“. Bedarbystei regionuose žadamas ypatingas dėmesys.

„Prioritetinė remiamų investicijų programų dalis bus susieta su užimtumo didinimu, t. y. esamų darbo vietų išsaugojimu ir naujų kūrimu. Pagrindinis prioritetas – užimtumo didinimas ir nuoseklus požiūris į darbo vietų kūrimą, apimantis darbo praktiką, pirmosios darbo patirties įgijimą, naujų darbo vietų kūrimą, esamų išsaugojimą ir ilgalaikių bedarbių grąžinimą į darbo rinką. Siekdami kurti naujas darbo vietas, sudarysime sąlygas aktyvesnei vietos verslo plėtrai šalies regionuose“, – nurodoma dokumente.

Vyriausybė taip pat žada vykdyti „veiksmingą kovą prieš skurdą“. Plačiau programoje nušviečiamas maisto dalijimas skurstantiesiems: žadama skatinti tokią labdaros formą, o aukotojams priminti, kad geriau būtų varguolius maitinti produktais su dar nepasibaigusia galiojimo data.

„Vykdysime veiksmingą kovą prieš skurdą, taikydami ne tik socialinės paramos ir užimtumo programas, bet ir skatinamąsias priemones efektyvesnei sunkiausiai gyvenančių Lietuvos piliečių paramai maistu ir kitomis būtiniausiomis priemonėmis užtikrinti. Sieksime, kad visi maisto tiekimo grandinės dalyviai – ūkininkai, gamintojai, supirkėjai, prekybininkai ir vartotojai – prisidėtų prie sunkiausiai gyvenančių žmonių rėmimo maisto produktais. Raginsime labdarai dalyti dar tinkamus vartoti maisto produktus, rengsime šviečiamąsias akcijas, skatinsime taikyti geriausią patirtį, atliksime analizę ir pradėsime socialinės reklamos kampaniją, kad būtų stabdomas maisto švaistymas“, – dėstoma Vyriausybės programoje.

www.DELFI.lt