Lietuvoje

2014.12.23 11:31

Keisis asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarka

ELTA 2014.12.23 11:31

Asmens tapatybės kortelė, išduota piliečiui iki 16 metų – galios ne ilgiau kaip 5 metus; nuo 16 iki 75 metų galios 10 metų, išduota piliečiui nuo 75 metų – 20 metų.

Asmens tapatybės kortelė, išduota piliečiui iki 16 metų – galios ne ilgiau kaip 5 metus; nuo 16 iki 75 metų galios 10 metų, išduota piliečiui nuo 75 metų – 20 metų.

Tai numatė Seimas, priėmęs Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymą, viename teisės akte apibrėždamas asmens tapatybės kortelės ir paso paskirtį, nustatydamas šių dokumentų išdavimo, keitimo ir galiojimo sąlygas. Iki šiol asmens tapatybės kortelių ir pasų išdavimą, keitimą Lietuvos Respublikos piliečiams reglamentavo Asmens tapatybės kortelės ir Paso įstatymai.

Nuo 2015 m. kovo 2 d. įsigaliosiančiame teisės akte įtvirtinta, kad asmens tapatybės kortelę ir pasą išduoda ir keičia teritorinės policijos įstaigos (galiojančiuose teisės aktuose nustatyta, kad asmens tapatybės kortelę ir pasą išduoda, keičia vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos), o Lietuvos Respublikos konsuliniame statute nustatytomis sąlygomis – Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos.

Nustatyta, kad užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių pageidavimu jiems gali būti išduodama asmens tapatybės kortelė.

Naujajame teisės akte nustatyta, kad atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą galima nepateikti keičiamos asmens tapatybės kortelės ar keičiamo paso, kai yra pasibaigęs šių dokumentų galiojimo laikas.

Įstatyme įtvirtinta galimybė, kad atsiimti naują pasą ar naują asmens tapatybės kortelę gali ir piliečio rašytiniame prašyme nurodytas asmuo.

Priimtu įstatymu įteisinta galimybė nuo 2016 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai išduoti laikiną kelionės dokumentą – laikiną pasą, galiojantį ne ilgiau kaip 1 metus. Nustatyta, kad laikinas pasas bus išduodamas piliečio prašymu, kai jis, būdamas užsienio valstybėje, praranda asmens tapatybės kortelę ar pasą, šie dokumentai tampa netinkami naudoti, pasibaigia jų galiojimo laikas ar pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento, bet pageidauja tęsti kelionę.

Įstatymui vieningai pritarė visi 95 balsavime dalyvavę Seimo nariai.