Lietuvoje

2012.12.05 07:55

Teismai lieka be policijos apsaugos

Kasdien su nusikaltėliais susiduriantys apylinkių ir apygardų teismų teisėjai lieka be policijos apsaugos – Policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis teisminę valdžią informavo, kad nuo sausio 2 d. teismuose naikinami įrengti policijos postai.  

Kasdien su nusikaltėliais susiduriantys apylinkių ir apygardų teismų teisėjai lieka be policijos apsaugos – Policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis teisminę valdžią informavo, kad nuo sausio 2 d. teismuose naikinami įrengti policijos postai.

„Apie mus užpuolusius asmenis galėsime policijai pranešti tik telefonu“, – sakė Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Jaliniauskas.

„Manome, kad policijos generalinis komisaras turėtų užtikrinti apsaugą, kad ne tik teisėjai, bet ir teismų darbuotojai bei į teismus atėję piliečiai jaustųsi saugiai – jeigu neliks apsaugos, susidursime su didžiule problema“, – įsitikinusi Lietuvos Respublikos Teisėjų asociacijos (LRTA) pirmininko pavaduotoja Rūta Miliuvienė.

Žadamos policijos naujovės privertė sunerimti teisėjus – pastaruoju metu ypatingai dažnai grasinimų sulaukiantys teisėjai baiminasi, kad teismų procesiniais sprendimais nepatenkinti asmenys lengvai galės susidoroti su jiems neįtinkančiais teisingumo vykdytojais.

Naikinti policijos postus apylinkių ir apygardų teismuose nutarė policijos generalinis komisaras. Jo pasirašytame įsakyme „Dėl rimties ir tvarkos palaikymo teismuose“ nurodoma, kad bus peržiūrėti policijos patruliavimo maršrutai, dalis jų bus priartinti prie teismų buveinių. Be to, policijos vadovas nurodė, kad patruliavimo metu pareigūnai privalės reguliariai nuvykti prie teismų pastatų.

Kadangi žemiausios instancijos teismuose bus naikinama apsauga, teismų vadovai galės policijai pranešti apie rezonansines bylas, kurių metu bus užtikrinta fizinė teismų apsauga jų nagrinėjimo metu. Teritorinių policijos įstaigų vadovai taip pat įpareigoti „operatyviai reaguoti į visus pranešimus, susijusius su teisės pažeidimais teismuose“.

Fizinę apsaugą policija nuo sausio 2 d. užtikrins tik Konstituciniame (dirbs 5 pareigūnai), Aukščiausiajame (5), Vyriausiajame administraciniame (2) ir Apeliaciniame (2) teismuose.

Tokios permainos pribloškė teisėjus – LRTA kreipėsi į Teisėjų tarybą, ragindama kuo greičiau spręsti iškilusią problemą.

„Pastaruoju metu dažnėja nuteistųjų bei kitų asmenų atviri grasinimai teisėjams bei jų šeimos nariams, – rašoma asociacijos rašte tarybos nariams. – Demokratinėje valstybėje teismui tenka užtikrinti žmogaus teises bei pagrindines laisves. Tai gali padaryti tik nepriklausomi, nevaržomi ir, žinoma, saugioje aplinkoje dirbantys teisėjai.

Rimtis ir tvarka teismuose reikalinga visiems teismo lankytojams. Manome, kad teisės aktuose numatytos teismų apsaugos atsisakymas neigiamai paveiktų teismų darbo aplinką, kiltų grėsmė kartotis jau anksčiau pasitaikiusiems teisėjų bei teismo darbuotojų užpuolimams“.

LRTA valdybos narių nuomone, tvarkos ir rimties palaikymas ypač aktualus apylinkės bei apygardos teismuose, kuriuose fizinis asmenų dalyvavimas teismo posėdžiuose neretai yra privalomas, teisėjai ir teismų darbuotojai tiesiogiai susiduria su teisės aktus pažeidusiais, kartais ir agresyviai nusiteikusiais bylininkais.

„Tvirta TT pozicija, reikalaujant, kad teismų apsaugai užtikrinti policijos generalinis komisaras skirtų deramą pareigūnų skaičių, sudarytų sąlygas jaustis saugiai asmenims, ginantiems savo pažeistas teises teismuose, taip pat teisėjams ir teismų darbuotojams“, – teisėjai įsitikinę, kad nederėtų aukoti teismų ir teisėjų saugumo net ir esant finansinių išteklių stokai.

Pasak LRTA pirmininko pavaduotojos R. Miliuvienės, sprendimas naikinti apsaugą teismuose yra susijęs su lėšų stygiumi.

„Jeigu neliks apsaugos, susidursime su didžiule problema – niekam ne paslaptis, į teismus ateina įvairūs piliečiai, net su ginklais – nemalonu, kai matai priešais save sėdintį žmogų, ant kurio kabo dėklas su pistoletu“, – sakė ji.

Pasak R. Miliuvienės, pastaruoju metu teisėjai sulaukia ypatingai daug grasinimų – žiniasklaidoje plačiai aprašyti atvejai Kaune, Šakiuose, Utenoje ir kt.

„Jeigu teismuose būtų įrengti metalo detektoriai, tokie asmenys su ginklais nepraeitų ir nepatektų į sales – dabar, savaime suprantame, niekas jų neapžiūri, bet kai teisme yra policininkas, jį galima išsikviesti ir jis operatyviai užtikrintų apsaugą“, – Vilniaus apygardos administraciniame teisme dirbanti R. Miliuvienė įsitikinusi, kad teisėjams privalo būti užtikrintos saugaus darbo sąlygos.

Teisėja pažymėjo, kad dėl naikinamos teismų apsaugos jau sudaryta darbo grupė, kuri sieks, jog policija užtikrintų saugumą teismų buveinėse. „Tikimės, kad bus susirūpinta saugumu, juo labiau, jog paskutiniu metu tik ir girdime apie grasinimus teisėjams“, – sakė R. Miliuvienė.

Grasinimų sulaukęs teisėjas: policijos postų naikinimas teismuose – savotiškas spaudimas

Ne kartą grasinimų sulaukęs Kauno apygardos teismo teisėjas A. Jaliniauskas taip pat sunerimęs dėl teismuose naikinamos apsaugos. „Mūsų teisme buvo atvejis, kai civilinėje byloje vienas asmuo net buvo pistoletą išsitraukęs – laimei, viskas gerai baigėsi, žmogus aprimo“, – sakė teisėjas.

„Atvejų, kai grasinama teisėjams, Lietuvoje yra daug, tik niekas per daug nesigiria – man buvo atvejis, kai po trijų metų iš įkalinimo įstaigos grįžęs vienas veikėjas paskambino telefonu teisme ir paprašė nusileisti į apačią pasikalbėti, nes jis jautėsi nekaltas“, – nemalonią istoriją prisiminė A. Jaliniauskas, kuriam buvo grasinta net nužudymu.

Jo teigimu, iki šiol teismuose niekas netikrina įeinančių ar išeinančių žmonių – metalo detektoriai įrengti tik Seime, Vyriausybėje, Prezidentūroje.

„Įdomiausia yra tai, kad apsaugą panaikinti ketinama pirmosios instancijos teismuose – tuose, kur iš tikrųjų dirbama su pavojingiausiais žmonėmis, tuo tarpu aukščiausios instancijos teismuose, kur bylos dažniausiai nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, apsauga išliks, – stebėjosi A. Jaliniauskas. – Mūsų apygardos teismas nagrinėja nužudymų bylas, manau, tokiuose teismuose pirmiausiai turėtų būti pasirūpinta apsauga. Juk pas mus ateina visoks kontingentas – kai skustomis galvomis ir plačiais pečiais jaunimėlis mato policijos darbuotoją, elgiasi visai kitaip, nes žino, kad bet kuriuo atveju tuoj pat gali būti iškviestas policijos darbuotojų pastiprinimas, o kai įeis į pastatą, kur nėra jokios apsaugos, jausis kaip namuose, kaip padėties šeimininkai. Bet kokiu atveju ką nors iškrėtę jie laisvai galės pasišalinti“.

Pasak jo, šią situaciją gali iliustruoti paprasčiausias pavyzdys gatvėje – žmogus elgiasi vienaip, kai šalia mato policininką, ir visai kitaip, kaip jo nėra. „Mes esame labai nustebinti ir tuo nepatenkinti“, – teisėjų susirūpinimo dėl naikinamos apsaugos neslėpė A. Jaliniauskas.

Pasak jo, policijos postų naikinimas teismuose – savotiškas spaudimas. „Ar mes galime jaustis saugiai? – klausė Kauno apygardos teismo teisėjas. – Ne, ypač kai pašaliniai vaikšto ir į tave žvairuoja. Štai ir buvusiam teismo pirmininkui Albertui Miliniui buvo grasinama – ar galima jaustis saugiai, jeigu prie namų deda vainikus ir dar kečupu viską apdrabsto?“.

Paklaustas, ką darys, jeigu policijos vadovybė nepakeis savo sprendimo, Kauno apygardos teismo teisėjas prasitarė, jog teisėjai bus priversti imtis drastiškų priemonių.

„Policija žada patruliuoti, o mes juos kviesimės kiekvieną dieną, tegul vaikšto po salę – juk valstybei buvo pigiau, kai žmogus sėdėjo teisme, o dabar turės važinėti, kainuos benzinas, be to, atvažiuos po kelis pareigūnus“, – teisėjas abejojo, ar policijai pavyks sutaupyti lėšų panaikinus teismų apsaugą.