Lietuvoje

2012.06.08 11:59

Pasirašyta Lietuvos ir Šventojo Sosto sutartis dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo

ELTA 2012.06.08 11:59

Birželio 8 d., penktadienį, Vilniuje pasirašyta Lietuvos ir Šventojo Sosto sutartis dėl aukštojo mokslo sistemas sudarančių kvalifikacijų lygmens atitikmenų.

Birželio 8 d., penktadienį, Vilniuje pasirašyta Lietuvos ir Šventojo Sosto sutartis dėl aukštojo mokslo sistemas sudarančių kvalifikacijų lygmens atitikmenų.

Sutartis palengvins mūsų šalyje įgyto vidurinio išsilavinimo, dalinių studijų, taip pat aukštosiose mokyklose gautų kvalifikacijų pripažinimą studentams, kurie norės pradėti ar pratęsti studijas aukštosiose mokyklose, aprobuotose Šventojo Sosto.

Planuojama parengti ir pripažįstamų aukštųjų mokyklų sąrašus. Lietuvos aukštųjų mokyklų sąrašą sudarys Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) ir paskelbs savo interneto svetainėje. Šventojo Sosto aukštųjų mokyklų sąrašą sudarys Katalikiškojo švietimo kongregacija.

Kvalifikacijų pripažinimas aprėpia religijos mokslų, krikščioniškosios antropologinės pedagogikos, religinio švietimo, religijotyros, katalikų tikybos, religijos pedagogikos ir psichologijos ir kitas studijų programas. Jis bus taikomas visų studijų pakopų – nuo bakalaurų iki doktorantų – studentams.

Sutartyje pažymima, jog pirmosios pakopos katalikų teologijos studijų trukmė, apimtis ir struktūra Lietuvos aukštosiose mokyklose turės atitikti Šventojo Sosto nustatytus reikalavimus. Studijų programų išorinį vertinimą atliks ir jas akredituos Šventojo Sosto bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra (AVEPRO) ir Katalikiškojo švietimo kongregacija. Savo išvadas jos pateiks Lietuvos ŠMM.

Už sutarties įgyvendinimą bus atsakinga ekspertų komisija, į kurią įeis po tris Lietuvos ŠMM bei Katalikiškojo švietimo kongregacijos darbuotojus. Komisijos nariai taip pat teiks siūlymus, keisis informacija apie šalių aukštojo mokslo sistemų pokyčius, pripažinimo procedūras ir rezultatus.

Sutartis turės būti patvirtinta Seime, kadangi kai kurios sutarties nuostatos specifinės ir nustato kitokias teisės normas negu mūsų šalies įstatymai.

Šiuo metu Lietuva sutartis dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo yra pasirašiusi su Vokietija, Lenkija, Ukraina, pradėtos rengti sutartys su Moldova, Kinija ir Baltarusija. Su pastarąja šalimi sutarties rengimas sustabdytas dėl politinių aplinkybių.