Lietuvoje

2014.12.05 16:25

Būdai, kaip vaikai be eilės patekdavo į Vilniaus darželius

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) perduota informacija apie landas patenkant į Vilniaus vaikų darželius.

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) perduota informacija apie landas patenkant į Vilniaus vaikų darželius.

Vidaus audito metu nustatyta nemažai galimų pažeidimų. 4 atvejais be patvirtinančių dokumentų pirmenybė gauti darželį buvo sudaryta diplomatų vaikams, vienu atveju paaiškėjo, kad į darželį be eilės priimtas vaikas net ne diplomato, o dirbančiojo Užsienio reikalų ministerijoje vaikas.

6 atvejais į darželį pirmumo teisė skirta ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų vaikams, nors Gyventojų registro duomenys to nepatvirtino.

Ataskaitoje vardijamos įvairiausios aplinkybės, dėl kurių vaikai į darželius buvo priimami be eilės, nors neturėjo tam teisės. Net 39 atvejais vaikų priėmimo be eilės priežastys tiesiog nenustatytos, nes atsakingi darbuotojai nepateikė paaiškinimų ar sprendimus pagrindžiančių dokumentų.

Išmone nesiskundžia

Komisija nustatė ir originalių būdų apeiti įstatymus. Pavyzdžiui, su vienu iš vaiko tėvų ikimokyklinio ugdymo įstaiga sudarė vos mėnesį galiojusią darbo sutartį. Vaikas be eilės buvo priimtas kaip darželyje dirbančio asmens atžala. Dviem atvejais į darželius be eilės buvo priimti vaikai tėvų, kurie įstaigose įsidarbino prieš pat dokumentų pateikimą.

Auditoriai konstatavo, kad minėtais atvejais teisės aktų reikalavimai pažeisti nebuvo, tačiau būtina atlikti išsamesnį vertinimą. Taip pat nustatytas atvejis, kai vaikas darželį pradėjo lankyti nuo 2014 m. kovo, nors vienas iš jo tėvų darželyje dirbo vasario 3–28 dienomis.

Abejonių sukėlė Švietimo skyriaus specialistų veiksmai

STT perduoti ir vidaus audito nustatyti dažniausi neatitikimai, sukelti informacinės sistemos tvarkytojų – Savivaldybės Švietimo skyriaus specialistų veiksmų.

Visų pirma minima, kad vaikų skaičius grupėse ne visuomet nustatomas atsižvelgiant į ugdymo įstaigų galimybes ugdyti tam tikrą vaikų skaičių. Pabrėžiama, jog kai kuriais atvejais vaikų skaičius viršija higienos normą. Fiksuota atvejų, kai vaikai į grupes buvo paskiriami ne pagal jų amžių. Galimai dėl savivaldybės darbuotojų kaltės, dalis vaikų pateko į žemesniu prioritetu nurodytus darželius, nors turėjo galimybę patekti į nurodytus aukštesniu prioritetu.

Taip pat pažymima, kad kai kurie vaikai į ikimokyklines ugdymo įstaigas priimti ne eilės tvarka.

Auditoriams užkliuvo, kad dažnu atveju laiku nepristačius dokumentų ir nepatvirtinus apie įstaigos lankymą tėvams, vaikai buvo šalinami iš informacinėje sistemoje suformuotų grupių, vadovaujantis tik įstaigų vadovų elektroniniu paštu pateiktomis lentelėmis, kurios dažnu atveju net nebuvo registruotos dokumentų apskaitos registruose nei ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nei savivaldybės administracijoje.

STT adresuotoje išvadoje, kurią pasirašė Vilniaus meras, konstatuojama, kad vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas organizavimas susijęs su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu, tačiau „neužtikrina veiklos subjektų santykių skaidrumo“.

R. Žemaitė: landos aiškios, lauksime savivaldybės veiksmų

Savivaldybė, inicijavusi ir įgyvendinusi centrinį registravimą į Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigas, prisiėmė visišką atsakomybę už tai, kaip vykdomas procesas. Audito ataskaitoje minimi faktai leidžia daryti prielaidą, kad šansų be eilės patekti į darželius vis dėlto yra. Tokios situacijos apskritai neturėtų būti, nes internetinės registracijos tikslas ir buvo eliminuoti žmogiškąjį faktorių ir panaikinti korupciją“, – DELFI komentavo Aktyvių mamų sambūriui atstovaujanti Rasa Žemaitė.

Tai, kad žmogiškasis faktorius neeliminuotas, R. Žemaitės nuomone, ir yra didžioji problema.

Kita vertus, registracijos sistema, net jei būtų ištobulinta iki visiško tobulumo, vietų trūkumo darželiuose nepanaikins.

„Norėdami eiti dirbti ir ieškodami, kur dėti savo vaikus, tėvai imasi visų įmanomų priemonių, kad gautų vietą darželyje, kaip didžiausią stebuklą. Todėl bet kokiu atveju bandymų bus. Išvada, kuri pateikta STT, rodo nustatytų taisyklių apėjimo būdus. Dėl to dabar lauktume aktyvių savivaldybės veiksmų, kurie užkirstų kelią plisti bent jau tiems išvardytiems būdams“, – sakė R. Žemaitė

Analizę Vilniaus savivaldybės darželiuose auditoriai pradėjo šių metų rugsėjo 1 dieną, baigė rugsėjo 30-ąją. Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos tikslas buvo nustatyti, ar registruojant vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai, taip pat teikti siūlymus registracijos nuostatų ir jų įgyvendinimo tobulinimui.

Korupcijos pasireiškimo nustatymas savivaldybėse atliekamas kiekvienais metais, Vyriausybės nutarimu.

Savivaldybė: informacija neatitinka tikrovės

Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į žiniasklaidoje pasirodžiusią tikrovės neatitinkančią informaciją, kad Vilniuje vaikai be eilės patekdavo į sostinės darželius, informuoja, kad minimas tyrimas yra savivaldybės audito tyrimas, o ne Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT).

„Vasaros pabaigoje pati Vilniaus miesto savivaldybė atliko išsamų vidaus audito tyrimą, kuriuo remdamasis Personalo skyrius skyrė nuobaudas įtarimų dėl piktnaudžiavimo atvejų sukėlusiems darbuotojams. Atsižvelgiant į tėvų, švietimo specialistų nuomones ir pageidavimus, priėmimo į darželius tvarka buvo nuolat tikslinama, tobulinama, tas daroma iki šiol, ir panaikintos galimybės piktnaudžiavimui“, – rašoma savivaldybės išplatintame pranešime spaudai.

Vilniaus miesto savivaldybė rašo atkreipianti dėmesį, kad piktnaudžiavimas nebuvo ir nebus toleruojamas:  „Per metus į Vilniaus darželius priimama daugiau kaip 7000 vaikų, o savivaldybės vidaus audito tyrimas per dvejus metus, tai yra iš beveik 15 tūkstančių vaikų, išaiškino keturis įtarimų sukėlusius priėmimo į darželius atvejus.“