Lietuvoje

2012.11.25 12:52

Į vyskupus įšventintas kunigas K. Kėvalas

Šeštadienį Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje į vyskupus įšventintas kunigas Kęstutis Kėvalas. Šventasis Tėvas Benediktas XVI keturiasdešimtmetį kunigą dr. K. Kėvalą paskyrė tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.  

Šeštadienį Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje į vyskupus įšventintas kunigas Kęstutis Kėvalas. Šventasis Tėvas Benediktas XVI keturiasdešimtmetį kunigą dr. K. Kėvalą paskyrė tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.

Iškilmingoje ceremonijoje, kuriai vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, už naująjį vyskupą meldėsi Lietuvos vyskupai, kunigai, vienuoliai, kiti tikintieji. Šventąsias mišias tiesiogiai transliavo LRT bei Marijos radijas, kuriam iki šiol ir vadovavo kunigas Kęstutis.

Šventasis Tėvas Benediktas XVI kunigą dr. K. Kėvalą paskyrė titu Kėvalas liniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.

Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje Luigi Bonazzi, sveikindamas K.Kėvalą su vyskupo šventimais, priminė popiežiaus Benedikto XVI žodžius, kad vyskupas - apaštalo įpėdinis - savo vyskupijoje yra regimasis vienybės pradmuo ir pagrindas, kuriam Viešpaties patikėta trejopa užduotis: mokyti, šventinti ir vadovauti.

Popiežiaus pasiuntinys vyskupo tarnystės pradžiai linkėjo drąsos ir pasitikėjimo. „Kęstuti, leisk man priminti tau tai, ką Paulius patarė Timotiejui. Būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, tikėjimu, skaistumu. Nepamiršk tavyje esančios malonės dovanos, kuri tau buvo suteikta, kartu su vyresniųjų rankų uždėjimu“, - sakė L. Bonazzi. 

Vyskupas K. Kėvalas gimė Kaune 1972 metų vasario 17 d.

Baigęs vidurinę mokyklą 1990-1992 m. studijavo Kauno technologijos universiteto Radioelektronikos fakultete. 1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją.

1997 m. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ siuntimu išvyko tęsti studijų Šv. Marijos seminarijoje ir universitete (St. Mary's Seminary and University) Baltimorėje, JAV.

2000 m. baigė pagrindines teologijos studijas Šv. Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje bei įgijo teologijos bakalauro ir magistro mokslinius laipsnius.

2000 m. birželio 29 d. arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ įšventintas kunigu.

2001 m. tęsė studijas Šv. Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje ir įgijo teologijos mokslo licenciato laipsnį. Nuo 2001 m. rugsėjo mėn. paskirtas dirbti Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovu bei jaunimo pastoracijos kapelionu Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre.

2003 m. rugsėjo mėn. pradėjo doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete. Kauno arkivyskupo metropolito siuntimu paskirtas dirbti Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso bei Jono Pauliaus II namų Šiluvoje vadovu.

2003-2007 m. dalyvavo Kauno arkivyskupijos II sinodo darbe kaip Jaunimo sielovados komisijos pirmininkas.

2005 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.

2006 m. rugpjūčio mėn. išvyko į JAV rašyti doktorato darbo ir dirbti kapelionu Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų kongregacijoje Putname, Konektikuto valstijoje.

2008 m. sausio 18 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, apgynė teologijos daktaro disertaciją.

2009-2011 m. Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete prodekanas.

Nuo 2010 m. vasario kun. K. Kėvalas dirbo Marijos radijo programų direktoriumi Lietuvoje.