Lietuvoje

2012.11.16 18:21

Kandidatas į Seimo Pirmininkus V. Gedvilas: aš vienysiu visas politines jėgas

ELTA 2012.11.16 18:21

Valdančiosios koalicijos vardu į Seimo Pirmininkus pasiūlytas „darbietis“ Vydas Gedvilas žada vienyti visas politines jėgas.

Valdančiosios koalicijos vardu į Seimo Pirmininkus pasiūlytas „darbietis“ Vydas Gedvilas žada vienyti visas politines jėgas.

„Politikoje daug konfrontacijos, bet aš joje visada ieškojau kompromiso ir santarvės. Toks aš visada buvau, tokia mano prigimtis. Kitoks nebūsiu ir Pirmininko kėdėje, jeigu ją man patikėsite. Aš vienysiu visas politines jėgas, partijas, frakcijas. Jeigu pavyks - visa Lietuva bus vieningesnė ir stipresnė!“ – iš Seimo tribūnos žadėjo V. Gedvilas.

Vienu svarbiausių darbų jis įvardijo kitų metų valstybės biudžeto priėmimą.

Didesnį dėmesį V. Gedvilas žadėjo skirti parlamentinei kontrolei. „Juk taip įsismaginę leidžiame įstatymus, keičiame juos taip dažnai, gerai nežinodami, kaip jie yra įgyvendinami, kokius jie duoda rezultatus, o gal yra netgi kenksmingi ar labai apsunkinantys žmonių gyvenimus, verslą. Nusiskundimų dėl įstatymų netobulumo ar jų prieštaravimų, netinkamo įvairių vykdomosios valdžios institucijų darbo juk netrūksta. Todėl kviesčiau visus palaikyti šią iniciatyvą ir ateity tam skirti kur kas daugiau laiko, dėmesio ir jėgų“, – ragino V. Gedvilas.

Jo nuomone, nenormalu, kad valstybėje dar iki šiol menkai apskaitomas valstybės turtas, kad kelis metus atskaitingos Seimui institucijos negali pateikti veiklos ataskaitų, kad iki šiol nenustatyta, kaip būtų galima sustiprinti ir savivaldybių institucijų parlamentinę kontrolę.

„Viliuosi, kad šis Seimas skirs daugiau dėmesio biudžeto vykdymo priežiūrai, kaip efektyviai naudojamos lėšos, ar tikslingai, racionaliai yra finansuojamos tam tikros programos, projektai, o ne tik svarstyti nacionalinio biudžeto projektą ir jo vykdymo ataskaitas. Tad kviesčiau visus Seimo komitetus aktyviau įsitraukti svarstant savo srities programas, finansuojamas iš atitinkamų ES paramos lėšų, nes tam tikrai nebuvo skiriamas pakankamas dėmesys. Taigi efektyvi parlamentinė kontrolė būtų visų mūsų bendras interesas, kasdienis rūpestis, nes visi norime, kad valstybėje būtų vykdoma skaidri politika, skaidriai ir efektyviai tvarkomas valstybės turtas, ginami visuomenės interesai“, – teigė V. Gedvilas.

Savo kalboje jis apžvelgė susidariusią ydingą, jo nuomone, praktiką Seime dėl nepakeistų antikonstitucinių įstatymų.

„Statistika tokių įstatymų yra ne tik liūdna, bet ir gėdinga. Vien tik praėjusiais 2011 metais, lyginant su 2010 metais, jų padaugėjo trigubai – Konstitucinio Teismo pripažinti antikonstituciniai įstatymai netaisomi, vilkinamas jų priėmimas. Su šaknimis reikia rauti tokį teisinį nihilizmą, kai įvairiais būdais išsisukinėjama, kitaip tariant „tempiama guma“ – kaip netaisyti antikonstitucinio įstatymo. Tai daroma kuriant „savas darbo grupes“, imituojant dalies visuomenės neva „pritarimus“ tokiems įstatymams, kai aiškinama visuomenei ir pačiam Seimui, kad „viskas čia gerai“, nes naujojo įstatymo Konstitucinis Teismas dar netyrė, o KT nutarimas buvo skirtas kitam įstatymui“, – sakė pretendentas į parlamento vadovo postą, omenyje turėjęs garsųjį Mokslo ir studijų įstatymą ir jo tariamą „pataisymą“ ir ne tik jį.

V. Gedvilo teigimu, didelis ir labai pretenzingas siekinys – gerinti Seimo įvaizdį. Politikas akcentavo ir pirmininkavimo ES Tarybai svarbą.

Jeigu būtų išrinktas, V. Gedvilas žadėjo profesionaliai ir sąžiningai atlikti savo pareigas valstybei ir Lietuvos žmonėms.

V. Gedvilo kandidatūrą savo parašais parėmė 85 Seimo nariai. Kitų kandidatų į parlamento vadovo pareigas nebuvo pasiūlyta.

A. Butkevičius negailėjo kandidatui į Seimo Pirmininkus komplimentų. Anot jo, tai žmogus su politine patirtimi, jau trečią kadenciją dirbantis Seime, buvęs Seimo vicepirmininkas, Europos reikalų komiteto vadovas, biomedicinos mokslų daktaras, treneris.

V. Gedvilas, anot A. Butkevičiaus, pasižymi geromis asmeninėmis savybėmis.

„Negirdėjome jo taip bendraujant, kad lietųsi emocijos, pyktis, neapykanta. Visada šis žmogus pasižymėjo ir pasižymi aukšta politine kultūra“, – sakė A. Butkevičius.

Seimo Pirmininkas bus renkamas penktadienį slaptu balsavimu.