Lietuvoje

2012.11.15 18:58

VAE: pirkimus vykdome pagal įstatymus

ELTA 2012.11.15 18:58

Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) paskelbus, kad bendrovė Visagino atominė elektrinė (VAE) papildomų teisinių paslaugų, verslo konsultavimo ir finansinio patarėjo paslaugų, žiniasklaidos planavimo, taip pat integruotos komunikacijos ir žiniasklaidos planavimo paslaugų viešuosius pirkimus 2011-2012 m. vykdė neteisėtai pasirinkusi pirkimo būdą – neskelbiamas derybas, VAE: ginasi, kad pirkimus vykdė pagal įstatymus.    

Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) paskelbus, kad bendrovė Visagino atominė elektrinė (VAE) papildomų teisinių paslaugų, verslo konsultavimo ir finansinio patarėjo paslaugų, žiniasklaidos planavimo, taip pat integruotos komunikacijos ir žiniasklaidos planavimo paslaugų viešuosius pirkimus 2011-2012 m. vykdė neteisėtai pasirinkusi pirkimo būdą – neskelbiamas derybas, VAE: ginasi, kad pirkimus vykdė pagal įstatymus.

„Sutartys dėl teisinių paslaugų su tarptautine advokatų kontora „Herbert Smith“, verslo konsultavimo ir finansiniu patarėju „N M Rothschild & Sons Limited“ bei viešųjų ryšių agentūra BVRG buvo sudarytos atlikus pirkimus neskelbiamų derybų būdu, kuris yra vienas iš Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pirkimų būdų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos. Be to, šios paslaugos buvo reikalingos siekiant užtikrinti pradėtų darbų tęstinumą mažiausiomis finansinėmis ir laiko sąnaudomis“, – teigia VAE.

VAE atkreipia dėmesį, kad VPT apie neskelbiamų derybų būdo pasirinkimą Integruotos komunikacijos ir žiniasklaidos planavimo paslaugų pirkimams buvo raštu informuota dar prieš pradedant pirkimus. Bendrovė sako negavusi jokių pastabų iš VPT, todėl laikiusi pirkimo būdo pasirinkimą tinkamu.

VPT teigimu, VAE neteisingai priskyrė save prie komunalinio sektoriaus perkančiųjų organizacijų, vykdančių veiklą energetikos srityje, tačiau VAE yra energetikos sektoriaus įmonė, nes vykdo darbus, kurie skirti energetikos objekto statybai bei valdo energetikos sektoriaus pagrindines įmones, priima sprendimus dėl jų veiklos. Be to, VPT užklausus Ūkio ministerijos nuomonės dėl VAE statuso, spalio mėn. Ūkio ministerija kreipėsi į Europos Komisiją išaiškinimo, kurio dar laukiama ir kuriuo VPT pateikta išvada nėra paremta.

„Visagino atominė elektrinė“ sprendimus priims gavusi ir išnagrinėjusi VPT pateiktą oficialią išvadą, kurios iki šiol nėra gavusi iš VPT.

VPT teigimu, bendrovė neteisėtai sudarytą 20,7 mln. litų vertės sutartį su tarptautine advokatų kontora „Herbet Smith“, 8 mln. litų vertės sutartį su Didžiosios Britanijos investicijų banku „N M Rothschild & Sons Limited“ ir 1,2 mln. litų sutartį su viešųjų ryšių agentūra „BVRG“ turėtų nutraukti.

VPT aiškina, kad VAE priskyrė save prie komunalinio sektoriaus perkančiųjų organizacijų, vykdančių veiklą energetikos srityje, nors pirkimų vykdymo metu tokios veiklos (elektros energijos gamybos, perdavimo ar paskirstymo, tiekimo) nevykdė, taip pat nebuvo įmone, kuriai kompetentinga institucija įstatymu ar kitais teisės aktais suteikė specialiąją ar išimtinę teisę verstis šia veikla.

Taip pat VPT nustatė, kad iš anksto nenumatyta iniciatyva organizuoti patariamąjį referendumą dėl naujosios Visagino AE projekto, kuria VAE grindžia poreikį ypatingai skubiai neskelbiamų derybų būdu pirkti žiniasklaidos planavimo, taip pat papildomai integruotos komunikacijos ir žiniasklaidos planavimo paslaugas, nėra nenumatyti įvykiai, kurie, kaip nurodo Europos Komisija, neapsakomai viršija įprastines ekonominio ir socialinio gyvenimo ribas.

„Todėl neskelbiamų derybų būdu vykdydama šiuos pirkimus VAE pažeidė skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, neužtikrino tiekėjų konkurencijos“, – konstatavo VPT.

Premjeras Andrius Kubilius sako, kad pati bendrovė turi atsakyti, ar išsakomi priekaištai pagrįsti.

„Mes visada pasisakėme už viešųjų pirkimų skaidrumą, aiškumą ir šioje vietoje iš visų įmonių reikalavome tokių tvarkų ir laikytis“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė Ministras Pirmininkas.

Anot Premjero, jeigu būtų nustatyti pažeidimai organizuojant viešuosius pirkimus, „turėtų būti reaguojama kaip bet kuriuo kitu atveju“.

Dėl galimai neteisėtai sudarytų VAE sutarčių perkant viešąsias paslaugas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, kad būtų iškeltas asmeninės atsakomybės klausimas už neteisėtai sudarytas milijonines bendrovės VAE sutartis perkant viešąsias paslaugas.