Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Šakiuose pastatyti nauji šeimyniniai vaikų namai

Šakiuose už Europos Sąjungos lėšas pastatyti nauji šeimyniniai vaikų namai, kuriuos globoja Šakių evangelikų liuteronų parapija. Čia apsigyvens daugiau nei 40 vaikų, netekusių tėvų globos.

Šakiuose už Europos Sąjungos lėšas pastatyti nauji šeimyniniai vaikų namai, kuriuos globoja Šakių evangelikų liuteronų parapija. Čia apsigyvens daugiau nei 40 vaikų, netekusių tėvų globos.

Nauji globos namų keturi korpusai su saulės baterijomis ant stogų iškilo šalia Evangelikų liuteronų bažnyčios. Iš ES fondų statybai skirta beviek 2 milijonai litų. Vaikai čia gyvens šeimynos principu.

„Čia gyvens 5 šeimos po 10 vaikų, reikalui esant ir 12, o jeigu bus mažiau, tai po 8 vaikus, kuriems sudarytos idealios buitinės gyvenimo sąlygos, sudarytos sąlygos šioje teritorijoje žaisti, gyventi“, – pasakoja Šakių meras Juozas Bertašius.

„Istoriškai pirmieji globos namai buvo taip pat įsteigti liuteronų Šakių rajone, tai buvo Šakių krašto valdytojai baronai Keudeliai, kurie pirmiuosiu vaikų globos namus įsteigė labai dramatiškomis aplinkybėmis, kada mirė jų 14 metų dukrelė, kaip jos įamžinimą ir atminimą“, – sako Šakių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Virginijus Kelertas.

Lig šiol Šakių šeimyninių vaikų globos namuose gyvenantys vaikai glaudėsi pastate, pastatytame prieš devynerius metus. Evangelikų liuteronų bažnyčios rūpesčiu įkurtuose vaikų globos namuose per tuos metus pagalbos sulaukė beveik 300 vaikų, netekusių tėvų globos.

Įvairaus amžiaus vaikus į šiuos namus nukreipia Vaiko teisių apsaugos tarnybos, kartais juos atveža policijos pareigūnai, ateina ir patys, pabėgę nuo smurtaujančių tėvų.

Šakių savivaldybė finansuoja globos namų darbuotojų išlaikymą, kitas išlaidas. Planuojama, kad kitais metais savivaldybė globai turės skirti 600 tūkstančių litų. Prie šių namų išlaikymo prisideda ir užsienio bei vietos bendruomenės. Be to, gautą paramą globos namai dar ir išdalija: paremia apie 600 vargingai gyvenančių šeimų Šakių rajone.