Lietuvoje

2014.10.28 14:40

Mokytojai daugiau laukti neketina: jokio taikstymosi

Rūta Pukenė, DELFI.lt 2014.10.28 14:40

Mokytojai iš visos Lietuvos antradienį susirinko prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Čia jie pasiryžę mitinguoti prašydami ministerijos didinti švietimo finansavimą, mažinti vaikų skaičių klasėse ir ankstinti mokytojų išėjimo į pensiją laiką.

Mokytojai iš visos Lietuvos antradienį susirinko prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Čia jie pasiryžę mitinguoti prašydami ministerijos didinti švietimo finansavimą, mažinti vaikų skaičių klasėse ir ankstinti mokytojų išėjimo į pensiją laiką.

Mokytojai reikalauja, kad būtų atkurtas iki 2009 m. buvęs mokinio krepšelio dydis – 3 774 Lt. Šiuo metu jo dydis – 3 348 Lt, nuo naujų metų mokinio krepšelis bus padidintas dar 15 litų. Taip pat prašoma grąžinti ir buvusią bazinę mėnesio algą, kurią sudarė 128 Lt (šiuo metu – 122 Lt). 

Siekiama, ir kad ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų atlyginimai prilygtų bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimams, būtų sumažintos ir vaikų, su kuriais reikia dirbti, grupės (ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų grupėse nuo 1,5 metų esą turėtų būti iki 10, o 3-7 metų – iki 15 vaikų, pradinėse klasėse mokinių skaičius turėtų būti iki 20-22 mokinių, 5-8 klasių iki 24-26, o 9-12 klasių – iki 22-24 mokinių). 

Mokytojai reikalauja ir pasirašyti kolektyvinę sutartį bei anksčiau išeiti į pensiją. Norima dar iki 2015 m. rugsėjo 1 d. sudaryti palankias sąlygas mokytojams išeiti į senatvės pensiją nuo 55 metų.

Grasina streikais

„Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija iki šiol nesiteikė tinkamai reaguoti į Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės reikalavimus, įteiktus dar birželio mėnesį. Maža to, nesudaromos sąlygos taikiai išspręsti kolektyvinį ginčą. Premjero sudarytoje darbo grupėje, kurioje turi būti svarstoma, kaip pagerinti ugdymo kokybę bei mokytojų darbo sąlygas, jokių rezultatų nepasiekta ir apie finansavimo atkūrimą į prieškrizinį lygį nekalbama. Švietimo bendruomenė neketina taikstytis su dabartine situacija, kai neatkuriamas krizės metu sumažintas finansavimas mokiniams (paskubėjus atkurti atlyginimus aukščiausiems šalies pareigūnams), nesirūpinama tinkama švietimo kokybe, mokytojų socialinėmis garantijomis ir dėl to švietimas prioritetu lieka tik dokumentuose“, – sako mitingo organizatoriai.

Vienas iš protesto akcijos rengėjų, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas perspėjo, kad neprasidedant ministerijos ir profsąjungų deryboms dėl šių reikalavimų lapkričio viduryje numatoma surengti įspėjamąjį streiką. 

Reikalavimas įvykdyti reikia 536 mln. Lt

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis savo ruožtu šią savaitę atostogauja. Tačiau Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė DELFI sakė, kad nuostatoms, kurias reikalaujama įgyvendinti, šių metų 4 mėnesiams papildomai iš valstybės biudžeto reikėtų skirti mažiausiai 156 mln. Lt, o lėšų suma, kurios reikėtų visiems mokytų pateiktiems reikalavimams įgyvendinti metams sudarytų mažiausiai 536 mln. Lt.

„Akivaizdu, kad tokių didelių papildomų lėšų skyrimas metų eigoje, kai biudžetas yra patvirtintas, sunkiai tikėtinas. Pastebėtina, kad minimali metinė reikalavimų suma (536 mln. Lt) sudarytų daugiau kaip pusę Finansų ministerijos planuojamo 2015 metų valstybės biudžeto asignavimų prieaugio. Siekiant nuosekliai spręsti visų pedagogų profesinių sąjungų keliamas problemas, Ministras Pirmininkas sudarė darbo grupę dėl mokinių ugdymo kokybės, veiksmingumo, pedagogų socialinių garantijų gerinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkymo bei kitų pedagogams aktualių klausimų, kuri 2015 m. vasario turi pateikti apibendrintus rezultatus ir išvadas Ministrui Pirmininkui. Tuomet būtų sprendžiamas klausimas dėl Švietimo šakos kolektyvinės sutarties sudarymo“, – patikino ji.

Anot G. Krasauskienės, mokytojų problemos gali būti sprendžiamos tik nuosekliai, įvertinant galimybes ir laiką. 

Nori užmegzti konstruktyvų dialogą

„Atsižvelgdami į turimus išteklius, pirmiausiai sprendžiame opiausias problemas ir dėl prioritetų paprastai sutariame su socialiniais partneriais. Pažymėtina, kad jau nuo šių metų rugsėjo 1 d. mokytojams, kurie klasėje dirba su 23 ir daugiau mokinių, mokinių darbų tikrinimui tarifikuojama daugiau valandų, už kuras papildomai apmokama. Nuo 2015 m. sausio 1 d. planuojama didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokestį. Tam ketinama nukreipti dėl mokinių skaičiaus mažėjimo atsilaisvinusias mokinio krepšelio lėšas (virš 30 mln. Lt, kurie leistų atlyginimus padidinti beveik 10%). Nuo 2014 m. po 4 metų pertraukos mokinio krepšelis vėl pradėjo didėti: 2014 m. jis padidintas 38 Lt (nuo 3310 Lt iki 3348 Lt), o 2015 m. planuojama, kad mokinio krepšelis padidės dar 32 Lt ir sudarys 3380 Lt (arba 979 Eur)“, – kas buvo padaryta, norint įgyvendinti mokytojų norus pasakojo viceministrė.

Todėl mokytojus atstovaujančias profesines sąjungas ministerija kviečia konstruktyviai spręsti problemas bei aktyviai išsakyti savo poziciją Ministro Pirmininko sudarytoje darbo grupėje. 

„Mūsų tikslai yra tie patys, tik siekdami jų turime įvertinti realijas. Galimybės nėra beribės, todėl negalima vien ultimatyviai reikalauti – turime ieškoti bendrų kelių, kaip suartinti poreikius ir galimybes. Tik sutelkę pajėgas galėsime išsaugoti pasitikėjimą švietimu, didinti mokytojo ir mokyklos autoritetą“, – įsitikinusi G. Krasauskienė.