Lietuvoje

2014.10.28 14:00

Lietuva – tarp šalių, kur vaikų skurdas didžiausias

ELTA 2014.10.28 14:00

Naujausios Jungtinių Tautų pagalbos vaikams fondo (UNICEF) ataskaitos duomenimis, 2,6 mln. vaikų nukrito žemiau skurdo ribos labiausiai pasiturinčiose pasaulio šalyse nuo 2008 metų. Iš viso skaičiuojama, kad išsivysčiusiame pasaulyje šiuo metu žemiau skurdo ribos gyvena apie 76,5 mln. vaikų.

Naujausios Jungtinių Tautų pagalbos vaikams fondo (UNICEF) ataskaitos duomenimis, 2,6 mln. vaikų nukrito žemiau skurdo ribos labiausiai pasiturinčiose pasaulio šalyse nuo 2008 metų. Iš viso skaičiuojama, kad išsivysčiusiame pasaulyje šiuo metu žemiau skurdo ribos gyvena apie 76,5 mln. vaikų.

Lietuvoje vaikų skurdo rodiklis išaugo aštuoniais punktais iki 31,1 proc. 2012 metais, tai yra 32 tūkst. skurstančių vaikų daugiau nei 2008 metais, skelbiama dvyliktojo metinio tyrimo „Ekonominio nuosmukio vaikai: ekonominės krizės poveikis vaikų gyvenimo lygiui pasiturinčiose šalyse“ ataskaitoje. Lietuva užima 36 vietą iš 41 šalies (Europos Sąjungos ir EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) vaikų skurdo tyrimo suvestinėje.

Antradienį paskelbtoje „Innocenti Report Card 12“ suvestinėje ES ir EBPO surikiuotos 41 šalis pagal tai, ar vaikų skurdo lygis mažėjo, ar kilo nuo 2008 metų. Taip pat apskaičiuotas santykis 15–24 metų amžiaus jaunimo, kurie nesimoko jokioje mokymo įstaigoje ir nedirba. Į ataskaitą taip pat įtraukti „Gallup World Poll“ duomenys apie žmonių požiūrį į jų ekonominį statusą, viltis apie ateitį nuo to laiko, kai prasidėjo ekonominis nuosmukis.

Lietuva užima 25-ąją vietą iš 41 šalies pagal nedirbančius ir nesimokančius žmones (NEET). Jaunimo nedarbas išaugo 9 proc. ir 2013 metais sudarė 21,9 proc. 15–24 metų amžiaus nedirbančių, bet ieškančių darbo žmonių.

Išankstinio ekonominio skatinimo programos kai kuriose šalyse buvo efektyvios apsaugant vaikus, tačiau iki 2010 metų dauguma šalių stipriai „apkarpė“ biudžetus ir tai neigiamai paveikė vaikų padėtį, ypač Viduržemio jūros regione.

Tuo metu Lietuvoje sudaromos palankiausios perspektyvos vaikams mokytis ir augti (1 vieta tyrime) pagal vieną iš keturių rodiklių apie pačių šalies gyventojų vertintą gerovę. Tačiau kitas rodiklis rodo, kad gyventojams „nepakanka pinigų nusipirkti maisto“, tad Lietuva tėra 29-a šalių suvestinėje. Be to, nuo 2007 iki 2013 metų pablogėjo du rodikliai: nesaugumas dėl apsirūpinimo maistu ir pasitenkinimas gyvenimu.

Iš 41-os tirtos šalies 23-ose vaikų skurdo lygis nuo 2008 metų padidėjo. Airijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Graikijoje, Islandijoje rodikliai padidėjo daugiau kaip 50 proc.

2012 metais Graikijoje vidutinės namų ūkių pajamos šeimose su vaikais nugrimzdo į 1998 metų lygį – tai yra keturiolikos metų pajamų progreso nuostolis. Pagal šiuos matavimus Airija, Liuksemburgas ir Ispanija prarado dešimtmetį, Islandija prarado devynerius metus, o Italija, Vengrija ir Portugalija – aštuonerius.

Ekonominis nuosmukis ypač stipriai atsiliepė 15–24 metų žmonėms. Nedirbančių ir nesimokančių tokio amžiaus žmonių skaičius ryškiai auga daugelyje šalių. Europos Sąjungoje 7,5 mln. jaunuolių (šis skaičius beveik lygus visai Šveicarijos populiacijai) 2013 metais buvo priskirti nedirbančių ir nesimokančių žmonių grupei.

Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur vaikų skurdas per šią krizę išaugo labiau negu per 1982 metų nuosmukį, socialinės apsaugos tinklo priemonės suteikė svarbią paramą skurstančioms, bet darbą turinčioms šeimoms, tačiau buvo mažiau efektyvios skurstančioms ir nedirbančioms šeimoms. Nuo krizės pradžios vaikų skurdas išaugo 34-iose iš 50-ties valstijų. 2012 metais 24,2 mln. vaikų gyveno skurde, nuo 2008 metų šis skaičius padidėjo 1,7 mln.

18-oje valstybių vaikų skurdas sumažėjo, kai kur net žymiai – Australija, Čilė, Suomija, Norvegija, Lenkija ir Slovakija sumažino skurstančiųjų skaičių 30 proc.