Lietuvoje

2012.11.09 16:06

Darbo partijos protestas prieš „kantrybės netekusius“ teisėjus – kaltinamieji neduoda parodymų

Darbo partijos (DP) pirmininkas Viktoras Uspaskichas ir jo kolega Vytautas Gapšys penktadienį patyrė dar vieną pralaimėjimą – DP baudžiamąją bylą nagrinėjanti Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija atsisakė nusišalinti nuo nagrinėjimo. Dėl to visi kaltinamų sulaukę „darbiečiai“ atsisakė duoti parodymus.

Darbo partijos (DP) pirmininkas Viktoras Uspaskichas ir jo kolega Vytautas Gapšys penktadienį patyrė dar vieną pralaimėjimą – DP baudžiamąją bylą nagrinėjanti Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija atsisakė nusišalinti nuo nagrinėjimo. Dėl to visi kaltinamų sulaukę „darbiečiai“ atsisakė duoti parodymus.

V. Uspaskichas, V. Gapšys, Vitalija Vonžutaitė, Marina Liutkevičienė ir DP, kaip juridinis asmuo, skelbia protestą – teismui atsisakius apklausti visus kaltinamajame akte nurodytus liudytojus bei nusišalinti nuo bylos, „darbiečiai“ pareiškė, jog neduos parodymų.

Reaguodamas į tokią situaciją valstybinis kaltintojas teismo paprašė pagarsinti kaltinamųjų ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

„Darbiečiai“ su tuo nesutinka ir teigia, kad neatsisako duoti parodymų – kalbės tik po visų liudytojų apklausų (nors teismas ir yra nusprendęs jų nebeapklausti).

„Mano ginamasis neatsisako duoti parodymų, todėl nėra jokio pagrindo garsinti parodymų“, – sakė V. Uspaskicho advokatas Vytautas Sviderskis.

Duoti parodymus ateityje ketina ir kiti kaltinamieji, teigiantys, jog kalbės tik po visų įrodymų ištyrimo.

Nėra pagrindo nusišalinti

Penktadienį teismas atsisakė nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, taip pat teismas nusprendė netenkinti prašymo dėl viso teismo nušalinimo.

Teisėjų kolegijos pirmininkė Daiva Pranytė-Zalieckienė pabrėžė, kad nėra pagrindo nusišalinti nuo bylos, nes nėra jokių duomenų, jog teisėjų kolegija yra šališka ir priima tendencingus sprendimus.

Reaguodamas į V. Uspaskicho priekaištus, kad Vilniaus apygardos teismo oficialiame puslapyje yra paskelbtas teismo atstovo spaudai straipsnis „Teisėjų kantrybės taurė persipildė: Marina Liutkevičienė tapo kaltinamąją dėl jos išskirtoje atskiroje byloje“, kuriame nurodoma, jo DP bylą nagrinėjantiems teisėjams trūko kantrybė, teismas pabrėžė, kad informacinis pranešimas nebuvo derintas su teisėjų kolegija ir joje nebuvo išsakyta bylą nagrinėjančių teisėjų nuomonė.

Teismas taip pat nusprendė, kad yra nepagrįstas reikalavimas į posėdžius iškviesti visus kaltinamajame akte surašytus liudytojus.

Atmetęs prašymus teismas pagarsino, kad yra gavęs V. Gapšio advokato Sauliaus Juzukonio prašymą, kuriuo jis prašo duoti laiko pasiruošti gynybai dėl prokurorų pakeistų kaltinimų. Gynėjas teigia, kad suformuoti gynybinę poziciją pagal sunkesnius kaltinimus jis galėtų tik per mėnesį.

„Man šiandien nėra sudaryta galimybė tinkamai pasiruošti gynybai“, – sakė advokatas. Šį prašymą palaikė ir kiti kaltinamųjų gynėjai, pabrėžę, kad pakeitus kaltinimus atsirado naujos aplinkybės.

DP pirmininkas V. Uspaskichas taip pat pabrėžė, kad su sunkesniais kaltinimais nėra susipažinusi DP.

„Esu įsitikinęs, kad nauji kaltinimai turi būti pristatyti partijos prezidiumui – manau, kad mūsų atstovas byloje turi pristatyti naują perkvalifikuotą kaltinimą, o prezidiumas turi nutarti, ar palikti šį, ar paskirti naują atstovą, partija nėra supažindinta su nauju kaltinimu“, – sakė V. Uspaskichas.

Su tokiais reikalavimais nesutiko prokuroras Saulius Verseckas. Jo poziciją palaikė teismas, atmetęs šį prašymą.

DP advokatas siūlo palaukti partijos prezidiumo sprendimo

Apsvarstęs visus kaltinamųjų prašymus, teismas nusprendė pradėti kaltinamųjų apklausas, tačiau vos tik panoręs sužinoti jų poziciją dėl pareikštų kaltinimų, susidūrė su problema – DP atstovai pareiškė, kad nespėjo susipažinti su naujais kaltinimais. Tiesa, tik V. Uspaskichas pareiškė, kad kaltinimų nepripažįsta.

„Ne, gerbiamas teisme, neprisipažįstu kaltu, – sakė DP vedlys. – Aš suprantu, kad taip nori mane apkaltinti, bet taip nėra. Aš atsakau už save“.

Į naująjį Seimą išrinkta V. Vonžutaitė teigė, kad nesupranta jai pareikštų kaltinimų. „ Turėjau per mažai laiko pasitarti su advokatu, nesuprantu kaltinimo esmės“, – sakė ji.

„Gerbiama kolegija nesu pasiruošęs atsakyti į šį klausimą – neturėjau pakankamai laiko pasiruošti, – sakė V. Gapšys. – Aš klausiau advokato apie straipsnio, kuris atsirado, sudėtį, bet jis man negalėjo visiškai atsakyti“.

„Aš irgi nesu pasirengusi atsakyti į klausimą“, – pareiškė DP finansinė M. Liutkevičienė.

Ar kaltinimus pripažįsta DP, negalėjo atsakyti jai atstovaujantis advokatas V. Bužinskas.

„Kadangi šiame procese esu juridinio asmens vadovas, šie nauji kaltinimai, faktinės aplinkybės akivaizdžiai skiriasi nuo anksčiau kaltinimų, tikrai neturėjau galimybės pristatyti naujų kaltinimų, tik valdymo organai gali formuoti poziciją, – sakė jis. – Gali būti ir tokia situacija, kad nuomonę išsakys kitas atstovas. Neturėdamas juridinio asmens įgaliojimų neturiu galimybės atsakyti į šį klausimą.“

Vietoj apklausos – nušalinimas visam teismui

Penktadienio rytą, prieš pat iš anksto planuotą V. Uspaskicho apklausą, teismas gavo europarlamentaro pareiškimą, kuriame teigiama, kad teismo puslapyje skelbiamas informacinis pranešimas, kuriame rašoma, jog trūko DP bylą nagrinėjančių teisėjų kantrybė ir jie nusprendė išskirti kaltinamosios Marinos Liutkevičienės bylą. Vilniaus apygardos teismo pranešimą apie „kantrybės netekusius“ teisėjus galima rašti čia.

V. Uspaskichas taip pat piktinosi, kad nebuvo apklausti visi liudytojai bei buvo pakeisti prokurorų kaltinimai į sunkesnius, o jis nespėjo pasiruošti gynybai.

Be to, jis pažymėjo, kad teismas elgėsi ne tik šališkai, bet ir demonstravo nepakantumą, ir tai esą jautėsi per liudytojų apklausas.

V. Uspaskicho rašte teismui taip pat teigiama, kad Konstitucija jam garantuoja turėti nešališką arbitrą, tačiau tokios galimybės nesudaro Vilniaus apygardos teismas, todėl DP vedlys prašo nuo bylos nušalinti ir visus Vilniaus apygardos teismo teisėjus.

„Galima paskaityti kaltinamąjį aktą, nuosprendį, – ir viskas, norite tokio proceso? – žurnalistams sakė V. Uspaskichas. – Jeigu teismas nenusišalins ir nekvies liudytojų, aš rimtai galvosiu, ar verta man išvis atsakinėti į klausimus. (…) Matyt nuosprendis jau parašytas, tik nepatogu visiškai taip brutaliai jį perskaityti“.

Prašymą nušalinti teisėjus pateikė ir Seimo narys Vytautas Gapšys, pažymėjęs, kad buvo pažeista jo teisė į gynybą po prokurorų sprendimo pakeisti kaltinimus į sunkesnius. Politikas mano, kad teismas nesilaiko Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) normų ir demonstruoja palankumą prokurorams.

V. Gapšys taip pat įsitikinęs, kad teisėjų kolegija jau yra nusprendusi priimti apkaltinamąjį nuosprendį DP atžvilgiu. Pasak parlamentaro, dalis teisme apklaustų liudytojų buvo „spaudžiami“.

„Buvo galima jausti pyktį ir susierzinimą liudytojų atžvilgiu“, – V. Gapšio tvirtinimu, toks teisėjų elgesys prieštarauja Teisėjų etikos kodekso reikalavimams.

DP pirmininko dešiniąja ranka laikomas V. Gapšys pritarė ir V. Uspakicho reikalavimui nušalinti visą teismą, nes teismo puslapyje skelbiama pozicija „išreiškia viso teismo poziciją“. Jis taip pat stebėjosi, kad teismo puslapyje esančioje skiltyje apie atgarsį keliančias bylas nurodoma tik viena baudžiamoji byla – būtent DP byla.

„Tai parodo teismo poziciją, kad šią bylą vertina visiškai kitokiu požiūriu nei kitas bylas“, – Seimo narys pabrėžė, kad valstybės institucijų interneto svetainėse yra skelbiama „tik aktuali ir teisiškai galiojanti informacija“.

„Tokie pranešimai paprastai yra derinami, apie tai informuojami vadovai, manau, kad apie šį pranešimą žinojo teismo pirmininkas ir neužkirto kelio tokios pozicijos pasirodymui“, – sakė jis.

Kad teismo atstovo pranešime spaudai buvo išsakyta viso teismo pozicija, įsitikinęs ir DP, kaip juridinį asmenį, ginantis advokatas Valdemaras Bužinskas.

„Teismo atstovas spaudai yra įstaigos darbuotojas, jis nėra laisvas žurnalistas ir atlieka įstaigos funkcijas ir jo pasakyta nuomonė yra ne jo asmeninė“, – pabrėžė advokatas.

Prokuroras: matau tik teismo siekį išsiaiškinti tiesą byloje

Su V. Uspaskicho pareikštu nušalinimu nesutiko byloje valstybės kaltinimą palaikantis Generalinės prokuratūros prokuroras S. Verseckas.

Jo teigimu, teismo puslapyje paskelbta informacija apie DP bylos nagrinėjimą negali būti pagrindu šalinti teisėjų kolegiją nuo bylos nagrinėjimo.

„Akivaizdu, kad teismo atstovo Gintauto Stalnionio pranešime necituojama teisėjų kolegijos, nagrinėjančios bylą, pozicija, o yra išreikšta tik teismo atstovo spaudai įspūdžiai, kuriuos jis susidarė stebėdamas procesą – tai negali būti pagrindas vertinti teismo veiksmus apie šį procesą“, – sakė S. Verseckas.

Prokuroras taip pat pabrėžė, kad negali būti teismas šališkas ir dėl to, kad teisėjų kolegija nusprendė neapklausti 120 liudytojų. „Byloje apklausta pakankamai daug liudytojų, kurių parodymai palietė visus kaltinimo objektus, o kitų liudytojų parodymai tik atkartoja tas pačias aplinkybes“, – sakė S. Verseckas.

„Nematau teismo šališkumo, matau tik teismo siekį išsiaiškinti tiesą byloje“, – pabrėžė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos departamento prokuroras. Pasak jo, tiek pagal Konstituciją, tiek pagal Teismų įstatymą teisėjai yra nepriklausomi.

Prokuroras yra skelbęs, kad 2004–2006 metais partijos dokumentuose nefiksuota apie 25 mln. litų pajamų ir apie 23 mln. Lt išlaidų, susijusių su turtu, įsipareigojimais ar struktūros pasikeitimais.

www.DELFI.lt