Lietuvoje

2012.11.06 19:34

Seimo nariams nepavyko dukart pasididinti lėšų pieštukams

Kadenciją baigiantis Seimas nesutiko kitaip reglamentuoti nertrukus darbą pradėsiančių parlamentarų veiklos.

Kadenciją baigiantis Seimas nesutiko kitaip reglamentuoti nertrukus darbą pradėsiančių parlamentarų veiklos.

Antradienį Seimo narių dauguma atmetė naują Seimo narių, teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projektą, kuris turėjo įsigalioti kitą savaitę darbą pradėjus naujam Seimui.

Už tai, kad naujasis įstatymas būtų priimtas antradienį balsavo tik 33 Seimo nariai iš 76 dalyvavusių balsavime, prieš buvo 17, susilaikė 26 parlamentarai.

Tai, kad įstatymui nepritarta, reiškia, jog ir naujam Seimui galios tos pačios parlamentarų veiklos taisyklės, kokios galioja ir dabar.

Pagal šiuo metu galiojantį Seimo statutą, kiekvienas Seimo narys per mėnesį gauna vieno vidutinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio (2100 litų) sumą su parlamentine veikla susijusiomis išlaidoms padengti. Už šias lėšas parlamentarai perka kurą, nuomoja automobilį, išlaiko biurus, perka viešosios informacijų rengėjų paslaugas, kanceliarines prekes ir pan.

Jeigu būtų priimtas naujasis įstatymas, būtų detaliai reglamentuota, kam kokia suma skiriama. Per svarstymo procedūrą parlamentarai buvo pritarę, kad kitos kadencijos tautos išrinktieji savo biurui išlaikyti ir jį aprūpinti būtinomis priemonėmis kas mėnesį gautų 0,3 paskutinio paskelbto šalies ūkio VMDU dydžio sumą arba 630 litų. Tuo atveju, kai Seimo narys turi du biurus, ši suma būtų trečdaliu didesnė.

Už biuro arba biurų nuomą mokėtų Seimo kanceliarija.

Informacijos apie Seimo nario veiklą sklaidai, taip pat specialiems leidiniams, literatūrai projekte numatyta kas mėnesį skirti 0,5 VMDU dydžio sumą arba 1050 litų, tarnybiniams telefonams ir kitoms ryšio priemonėms planuojama - dar po 0,1 VMDU arba 210 litų.

Kurui, visuomeniniam transportui, taksi parlamentarai dar gautų po 0,5 VMDU arba 1050 litų per mėnesį. Seimo nariui, kurio biuras būtų ne Vilniaus mieste, ši suma būtų didinama taikant koeficientą 0,2 kiekvienam 100 kilometrų nuo Vilniaus miesto centro iki savivaldybės, kurioje yra Seimo nario biuras, rinkimų apygardos administracinio centro.

Remiantis įstatymo projektu, dar kas mėnesį Seimo nariai gautų maždaug po 1700 litų automobilio nuomai. Tai maksimali suma.

Maksimalų kompensacijos už automobilį dydį kiekvienų metų sausio mėnesį turėtų nustatyti Seimo kanceliarija, apklaususi ne mažiau kaip penkias automobilių nuomos įmones ir apskaičiavusi vidutinės klasės automobilio (rinkos klasifikacija DE1), turinčio ne daugiau kaip penkias sėdimas vietas ir ne brangesnio kaip 40 VMDU (be PVM), nuomos kainos vidurkį.

Suskaičiavus visas šias išlaidas, išeina, kad kitos kadencijos parlamentarai kas mėnesį parlamentinei veiklai galėtų išleisti apie 4,7 tūkst. litų. Šiuo metu ši suma sieki 2,1 tūkst. litų.

Bet dabar, kai įstatymo projektui nepritarta, parlamentinėms išlaidoms liks ta pati 2,1 tūkst. litų suma per mėnesį.

Be to, jeigu būtų priimtas minėtas įstatymas, dar papildomai Seimo kanceliarija turėtų rasti lėšų tautos išrinktųjų būsto nuomai. Dabar visi sostinėje pastogės neturintys Seimo nariai apgyvendinami Seimo viešbutyje. Tuo metu, pagal projektą, Seimo nariui, kurio deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta yra toliau negu 50 kilometrų nuo Vilniaus miesto centro, Seimo kanceliarija jo prašymu privalėtų išnuomoti būstą.

Nesikeis ir Seimo narių tarnybinio transporto naudojimo tvarka, padėjėjų skaičius, nebus nustatytos parlamentarų atostogos bei kiti su tautos išrinktųjų veikla susiję dalykai.