Lietuvoje

2019.03.07 15:06

VETK: Verygos žmona ir dar 15 medikų pažeidė interesų deklaravimo įstatymą

LRT.lt 2019.03.07 15:06

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad 16-ka VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų sveikatos priežiūros specialistų laiku ir tinkamai nedeklaravo ryšių su asociacijomis bei kitų deklaruotinų duomenų. Tokiais veiksmais jie pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas.

Privačių interesų deklaravimas yra svarbi interesų konfliktų prevencijos priemonė. Jos svarbą akcentuoja ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO). Privačių interesų deklaravimas – kiekvieno deklaruojančiojo individuali pareiga. Jei šią pareigą turinčiam asmeniui kyla neaiškumų ar abejonių dėl konkrečių duomenų deklaravimo, jis privalo imtis visų priemonių išsiaiškinti ir tinkamai užpildyti privačių interesų deklaraciją. Nežinojimas, kaip deklaruoti, nepašalina asmens atsakomybės už deklaravimo pareigos nevykdymą.

Taip pat VTEK pabrėžia, kad privačių interesų deklaravimas yra nuolatinis procesas: pirmą kartą deklaracija užpildoma per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į pareigas valstybinėje tarnyboje dienos, po to ją būtina patikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji. Tikslinimui taip pat nustatytas 30 kalendorinių dienų terminas.

Tiriant nustatyta, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojas Rimantas Benetis laiku bei tinkamai nedeklaravo narystės Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijoje bei medžiotojų klube „Girios“.
Taip pat nustatyta, kad šie Santaros klinikų sveikatos priežiūros specialistai įstatyme nustatytais terminais nedeklaravo tokių duomenų:

III širdies chirurgijos skyriaus vedėjas Gintaras Kalinauskas – narystės ir valdybos nario pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje;

Kaulų čiulpų transplantacijos skyriaus gydytojas hematologas Artūras Slobinas – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos hematologų draugija“ bei einamų pareigų Vilniaus universitete;

Kaulų čiulpų transplantacijos skyriaus gydytojas hematologas Valdas Pečeliūnas – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos hematologų draugija“;

Kardiologijos ir angiologijos centro gydytoja kardiologė Sigita Glaveckaitė – einamų pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje, Vilniaus universitete, UAB „Kardiolita“ ir UAB „Senojo bokšto klinika“;

Intensyvios kardiologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė Jadvyga Lozovska – einamų pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje;

II Anesteziologijos-reanimatologijos skyriaus vedėjas Robertas Stasys Samalavičius – einamų pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje, Vilniaus universitete bei UAB „Kardiolita“;

Neurologijos centro gydytoja neurologė Rasa Kizlaitienė – narystės ir pareigų Lietuvos neurologų asociacijoje;

Širdies ir chirurgijos centro gydytoja Lina Lukoševičiūtė – narystės ir pareigų Lietuvos neurologų asociacijoje;

Širdies ir chirurgijos centro gydytojas Arūnas Valaika – narystės ir pareigų Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijoje;

Pulmonologijos ir alergologijos centro gydytoja Elena Bernotienė – narystės ir pareigų Lietuvos pulmonologų draugijoje;

Neurologijos centro gydytojas neurologas Gintaras Ferdinandas Kaubrys – narystės ir pareigų Lietuvos neurologų asociacijoje;

Medicininės genetikos centro gydytoja genetikė Birutė Burnytė – narystės ir pareigų Lietuvos žmogaus genetikos draugijoje;

Intensyvios kardiologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjas Giedrius Navickas – einamų pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje;

Atsižvelgusi į tyrimų rezultatus, VTEK siūlo Santaros klinikų vadovybei imtis prevencinių priemonių ir užtikrinti, kad šioje įstaigoje dirbantys asmenys privačius interesus deklaruotų VPIDVTĮ nustatytais terminais ir tvarka. Tarptautinių organizacijų nuomone, siekiant efektyvumo, institucijose turėtų būti skatinama atvira, į pagalbą asmeniui, o ne baudimą orientuota aplinka, kad asmenys nebijotų konsultuotis dėl jiems galimai kylančių interesų konfliktų ar tuo labiau juos atskleisti.

Šie tyrimai atlikti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateiktos informacijos pagrindu.

Taip pat VTEK vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytoja onkologė radioterapeutė Rasa Verygienė laiku ir tinkamai nedeklaravo savo sutuoktinio darboviečių, pareigų bei vykdytos individualios veiklos. Tokiais veiksmais ji pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias VPIDVTĮ nuostatas (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai, 7 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju tyrimą VTEK atliko po to, kai nepritarė Kauno klinikų atlikto tyrimo išvadai.

VTEK nustatė, kad R. Verygienė sutuoktinio duomenis savo privačių interesų deklaracijoje nurodė nesilaikydama įstatyme numatytos tvarkos ir terminų: laiku nenurodė jo Seime ir Sveikatos apsaugos ministerijoje einamų bei UAB „Romuvos klinika“ eitų pareigų, o taip pat – vykdytos individualios veiklos.

VTEK taip pat nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su duomenų apie sutuoktinio vykdytą individualią veiklą deklaravimu. Tiriant gauta informacija, kad R. Verygenės sutuoktinis pajamų už vykdytą individualią veiklą paskutinį kartą gavo daugiau nei prieš dešimt metų.