Lietuvoje

2012.10.31 12:40

Į Seimą nepatekusių parlamentarų išeitinėms išmokoms prireiks 2,9 mln. litų

ELTA2012.10.31 12:40

Į Seimą nepatekusių parlamentarų išeitinėms išmokoms ir su jomis susijusiems mokesčiams prireiks 2,9 mln. litų, pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius. 

Į Seimą nepatekusių parlamentarų išeitinėms išmokoms ir su jomis susijusiems mokesčiams prireiks 2,9 mln. litų, pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius.

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) spalio 29 d. duomenimis, Seimą paliks 63 politikai. Parlamentą paliekančiųjų Seimo narių skaičius gali keistis, jeigu kuris nors iš išrinktųjų parlamentarų atsisakytų mandato ir jo vietą užimtų šios kadencijos Seimo narys.

569 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams bus išmokėtos piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Šiuo metu kiekvienas jų nepanaudojęs vidutiniškai beveik vieno mėnesio trukmės kasmetinių atostogų, kurioms kompensuoti reikės 900 tūkst. litų (kartu su mokesčiais).

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams bus išmokėta kiekvieno jų vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu jie neįsidarbins ilgiau nei vieną mėnesį. Jeigu tarnautojas ar darbuotojas įsidarbins anksčiau – išeitinė išmoka bus išmokėta tik už to mėnesio dienas iki priėmimo į darbą. Šioms išmokoms gali prireikti iki 300 tūkst. litų.

Išeitinės išmokos bus išmokėtos teisės aktų nustatyta tvarka atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos galimybes.

Seimo statute nustatyta, kad, nutrūkus Seimo nario įgaliojimams Konstitucijos 63 straipsnio 1 ir 4 punktuose numatytais atvejais, jam išmokama išeitinė išmoka. Seimo nariui išmokama tiek vidutinių mėnesinių Seimo nario atlyginimų dydžio išeitinė išmoka, kiek metų nepertraukiamai truko jo kadencija Seime, bet ne mažesnė kaip 2 ir ne didesnė kaip 6 vidutinių mėnesinių Seimo nario atlyginimų dydžio išeitinė išmoka.

Išeitinė išmoka nemokama, jeigu Seimo narys, kurio įgaliojimai nutrūko Konstitucijos 63 straipsnio 1 punkte numatytu atveju, vėl išrenkamas Seimo nariu.