Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Prasidėjo parengtojo rezervo karių mokymai

LRT.lt 2015.09.08 13:45

Šeštadienį Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione prasidėjo parengtojo rezervo karių mokymai. Į mokymus atvyko 49 kariai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Marijampolės ir kitų rajonų. Mokymų tikslas – vykdant parengtojo rezervo karių kovinį rengimą, atnaujinti jų žinias bei įgūdžius įgytus dar tarnaujant privalomosios pradinės tarnybos kariais.

Šeštadienį Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione prasidėjo parengtojo rezervo karių mokymai. Į mokymus atvyko 49 kariai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Marijampolės ir kitų rajonų. Mokymų tikslas – vykdant parengtojo rezervo karių kovinį rengimą, atnaujinti jų žinias bei įgūdžius įgytus dar tarnaujant privalomosios pradinės tarnybos kariais.

Mokymai truks tris savaites, praneša Krašto apsaugos ministerija.

Mokymus rezervo kariai pradės atnaujindami individualius kario įgūdžius: taktikos, orientavimosi vietovėje, ginklų valdymo, priežiūros ir šaudybos, prisimins krašto apsaugos statutus, rikiuotės ir karinių ceremonijų pagrindus.

Šis mokymų etapas sutaps su parengtojo rezervo kariniais mokymais, kurie yra vykdomi mechanizuotuose pėstininkų batalionuose. Tolimesnė karinių mokymų dalis skirsis dėl specifinių Artilerijos bataliono užduočių ir didesnis dėmesys bus skiriamas netiesioginės paramos ugnimi užduočių vykdymui.

Atnaujinę individualius kario įgūdžius privalomus pėstininkų kariams, rezervistai tęs mokymus vykdydami individualias užduotis būtinas artilerijos kariams parengti. Taktikos pratybų metu kariai vykdys užduotis, susijusias su ugnies pozicijų pabūklui išžvalgymu, parinkimu ir išdėstymu.

Ginkluotės pratybos bus intensyvios ir visas dėmesys sutelktas į 105 milimetrų haubicą M50: naudojamą amuniciją, saugaus elgesio taisykles, sviedinių tipus ir sprogdiklių nustatymą, nutaikymo mechanizmo aptarnavimą, pabūklo ardymą ir užtaisymą.

Įvykdę individualių užduočių reikalavimus kariai treniruosis vykdyti kolektyvines skyriaus, o vėliau ir baterijos lygmens užduotis. Šių užduočių metu kariai atliks susitelkimo rajono išžvalgymą, užėmimą bei ugnies pozicijų keitimą, prižiūrės pabūklą ir paruoš jį šaudymui, vykdys ugnies uždavinius ir užtikrins pajėgų apsaugą.

Parengtojo rezervo mokymus užbaigs keturių dienų trukmės kompleksinės lauko taktikos pratybos, kurių metu bus stebima kaip parengtojo rezervo kariai atnaujino karybos žinias, bei atlieka užduotis, susijusias su koviniu šaudymu iš haubicos M50. Mokymus baigusiems rezervistams bus įteikti pažymėjimai, o geriausius įvertinimus gavusiems skyriaus kariams atminimui bus įteiktos atminimo dovanos su Artilerijos bataliono simbolika.

Laisvalaikiu kariai lankys muziejus, galės dalyvauti Ruklos įgulos koplytėlėje vykstančiose šv. mišiose. Pilietinio ugdymo paskaitų metu kariai susipažins su bataliono, kariuomenės istorija bei aktualijomis.

Parengtojo rezervo karių rengimas atnaujintas 2011 metais. Į šiuos karinius mokymus privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę karo prievolininkai skiriami privaloma tvarka arba jiems pareiškus norą. Šie asmenys kartu su kariniu vienetu, kuriam jie yra priskirti, treniruojasi 20-30 dienų per penkerius metus ir bus šaukiami atlikti užduotis tik ekstremalių situacijų atvejais.