Lietuvoje

2014.09.30 16:11

Eurokomisaru pretenduojantis tapti V. P. Andriukaitis EP prabilo 4 kalbomis

ELTA, BNS2014.09.30 16:11

Antradienį Europos Parlamentui (EP) prisistatęs Lietuvos kandidatas į sveikatos reikalų eurokomisarus, socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis pabrėžė naujos Europos sveikatos paskatos reikalingumą ir tikino, kad būdamas eurokomisaru spręs GMO reglamentavimo problemas. V. P. Andriukaitis teigė, kad sveikatos paslaugų suteikimas transseksualiems asmenims susijęs su žmogaus teisėmis ir šioje srityje neturi būti jokios diskriminacijos.

Antradienį Europos Parlamentui (EP) prisistatęs Lietuvos kandidatas į sveikatos reikalų eurokomisarus, socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis pabrėžė naujos Europos sveikatos paskatos reikalingumą ir tikino, kad būdamas eurokomisaru spręs GMO reglamentavimo problemas. V. P. Andriukaitis teigė, kad sveikatos paslaugų suteikimas transseksualiems asmenims susijęs su žmogaus teisėmis ir šioje srityje neturi būti jokios diskriminacijos.

EP tęsia kandidatų į eurokomisarus klausymus. Lietuvos kandidatas V. P. Andriukaitis į EP Aplinkos, sveikatos ir maisto saugos komitetą, dalyvaujant Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariams, prabilo keturiomis kalbomis – lietuvių, anglų, lenkų ir vokiečių. Pristatęs savo autobiografiją, ne kartą pabrėžęs esąs medikas ir davęs Hipokrato priesaiką, V. P. Andriukaitis įvardijo savo prioritetus.

„Tikiu, kad reikia naujos paskatos sveikatai, Europai, ir sveikatos finansavimas nėra tik išlaidos. Visuotinė prieiga laiku prie sveikatos priežiūros, prie vaistų yra investicijos į žmogišką kapitalą ir produktyvumą. Mes turime vertinti plačiau nei sveikatos išlaidos ar nauda, turime galvoti, kad žmogaus sveikata yra pagrindinė vertybė visuomenėje, todėl aš remsiu pastangas sujungti valstybių narių darbą investuojant į sveikatą ir gyvybių gelbėjimą. Kartu dirbdami mes galime padaryti daugiau, dirbti geriau, padėti žmonėms gyventi sveikiau, pasistengsiu valstybėms narėms gerinti jų sveikatos sistemų tvarumą ir efektyvumą, kad būtų galima užtikrinti vienodą prieigą prie sveikatos priežiūros visiems piliečiams ir tuo tikslu aš kaupsiu patirtį “, – kalbėjo paskirtasis komisaras.

V. P. Andriukaičio teigimu, labai svarbu užtikrinti visuotinę sveikatos priežiūrą, stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą, gerinti kokybę, slaugą, skatinti e.sveikatą. Politikas prioritetais visuomenės sveikatos srityje įvardino skatinimą, prevenciją ir apsaugą, pasisakė prieš maisto saugos, standartų kontrolės mažinimą.

„Aš toliau ketinu stiprinti prevenciją. Kuo daugiau sveikatos sistema sutelks dėmesio į prevenciją dabar, tuo mažiau joms reikės mokėti už gydymą po 15 ar 20 metų. Aš esu čia ne tam, kad pasakyčiau žmonėms, jog jie turi mesti rūkyti, negerti. Aš esu čia tam, kad pasakyčiau, kiek geresnis gali būti gyvenimas be rūkymo, be piktnaudžiavimo alkoholiu. Sveiko gyvenimo būdo skatinimas yra nepaprastai svarbus. Jei užsitarnausiu jūsų pasitikėjimą, aš padarysiu viską, kas bus mano jėgoms, kad apsaugočiau piliečius nuo bet kokių sveikatos ar maisto krizių, kurios galėtų kilti“, – kalbėjo kandidatas į EK narius ir priminė, kad šiuo metu siaučiantis Ebolos virusas yra griežtas priminimas, kokią žalą gali padaryti užkrečiamosios ligos.

Kiekvienam kandidatui į komisarus buvo išsiųsti penki klausimai (du bendro pobūdžio, o likusieji trys paruošti komitetų pagal sritį), į kuriuos jie turėjo pateikti atsakymus raštu iki rugsėjo 26 d.

V. P. Andriukaitis atsakinėja į EP narių klausimus – jo paklausti panoro 45 europarlamentarai. Būsimasis Lietuvos kandidatas į eurokomisarus su kolegomis linkęs bendrauti lietuvių kalba.

Po klausymo rengiamame posėdyje atitinkamo komiteto ar komitetų nariai galutinai įvertina kandidato tinkamumą, o šis įvertinimas pateikiamas Parlamento politinei vadovybei, kuri priima galutinį sprendimą.

Komisija oficialiai galės pradėti darbą tik gavusi EP pritarimą. Šis sprendimas priimamas balsavusiųjų dauguma.

Nepaisant to, jog Parlamentui suteikta teisė balsuoti tik dėl visos Komisijos sudėties, anksčiau vykusių klausymų metu prastai pasirodę pretendentai EP narių reikalavimu buvo pakeisti.

Naujos kadencijos EK savo darbą pradės lapkritį.

Seimo Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetų narys, buvęs sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis ES sveikatos ir maisto saugumo komisaru oficialiai įvardytas rugsėjo 10 d.

Žada spręsti GMO reglamentavimo problemas

Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) kultūrų auginimas yra didelė problema ir ji turi būti greitai sprendžiama atsižvelgiant į visų Europos Sąjungos (ES) narių nuomones, atsakydamas į Europos Parlamento komitetų klausimus tvirtino V. Andriukaits.

„Šalių narių suverenumas ir nuomonės turi būti gerbiamos. Jų pozicijos turi būti aiškiai matomos. Europos Komisijos (EK) sprendimai turi būti lygūs mokslinėms rekomendacijoms, bet nekonfrontuoti su šalių nuomonėmis. Aš tikiu, kad mes iškart sudarysime bendrą veiksmų planą“, – tvirtino V. Andriukaitis.

Anot jo, jeigu EK sėkmingai darbą pradės nuo lapkričio 1 dienos, tai vienas iš pagrindinių darbų maisto apsaugos srityje bus GMO kultūrų naudojimas ir reglamentavimas, dėl kurio šiuo metu negali sutarti ES šalys. V. Andriukaičio teigimu, GMO klausimas turės būti išspręstas per šešis mėnesius nuo EK darbo pradžios.

„Neabejotinai GMO kultūrų auginimas Europoje filosofiškai yra didžiulė problema. Šalys bijo įvairovės. Įsiterpti į šitą ekologinę harmoniją ir pakeisti ekologines pusiausvyras. Tai rimta problema“, – kalbėjo kandidatas į eurokomisarus.

Vis dėlto V. Andriukaitis pabrėžė, kad šis klausimas iš pradžių turi būti nagrinėjamas ES šalių viduje ir priklausyti jų kompetencijai.

„Jeigu viena šalis leidžia GMO kultūrų auginimą, o kita ne, tai sėklos gali patekti į kitą valstybę ir keisti ten augalų sudėtį. Tai labai sudėtingi klausimai. Turime visi aptarti, kokie teisiniai reguliavimo principai turi būti, kiek galime apsaugoti vieną valstybę ir kitą, kokia gali būti kooperacija tarp valstybių“, – kalbėjo V. Andriukaitis.

V. P. Andriukaitis: medikų protų nutekėjimas susijęs ir su vertybiniais dalykais

V. P. Andriukaitis tikina, kad medikų proto nutekėjimo problema bus jo darbo ir interesų lauke, nors pripažįsta, kad ties šiuo klausimu, siejamu ir su moralinėmis vertybėmis, turi dirbti visa EK.

Protų nutekėjimu ir medikų emigracija susidomėjo „tvarkietis“ Europos Parlamento (EP) narys Valentinas Mazuronis.

„Būsimasis komisare, aš jus noriu sveikinti ir palinkėti sėkmingai žengti likusį žingsnį“, – į V. P. Andriukaitį kreipėsi V. Mazuronis.

V. Mazuronis priminė, kad V. P. Andriukaitis, būdamas Lietuvos sveikatos apsaugos ministru, pradėjo daug rimtų ir svarbių pertvarkų, įskaitant sveikatos paslaugų prieinamumo srityje.

„ES valstybėse yra aktuali proto nutekėjimo problema, tarp jų sveikatos apsaugos srityje, kai ekonomiškai silpnesnės valstybės už savo biudžeto pinigus rengia specialistus, kurie išvyksta į turtingesnes valstybes ir tokiu būdu susidaro situacija, kad tose valstybėse yra bloginamas sveikatos apsaugos prieinamumas. (...) Ar jūs manote, kad protų nutekėjimo problema sveikatos apsaugos srityje egzistuoja ir yra?“ – klausė europarlamentaras ir teiravosi, ką reikėtų keisti.

EK pirmininko Jeano-Claude`o Junckerio paskirtasis komisaras V. P. Andriukaitis teigė, kad protų nutekėjimas susijęs su skirtingais darbo atlyginimais bei, be kita ko, vertybiniais dalykais. Specialistus parengusios, tačiau vėliau jų netekusios valstybės atsiduria sudėtingoje situacijoje.

„Taip, socialinio dempingo klausimai yra labai aktualūs ir įvairiose profesijose. (...) Aš manau, kad Komisijos kontekste reikia kelti (klausimą, – ELTA) apie darbo jėgos planavimą ir pamėginti kalbėti apie socialinius standartus, apie socialinio dempingo įveikimo mechanizmus, pasiremti socialine chartija. Čia, žinoma, nėra tik mano portfelio dalykas, tai yra taip pat ir mano kolegų, komisarų, atsakingų už mokslą, švietimą, socialinę politiką, reikalas. Manau, kad šis klausimas turi būti ant mūsų darbų stalo“, – neabejojo paskirtasis komisaras.

Savo ruožtu V. Mazuronis replikavo, ar gali šį klausimą suprasti kaip pasižadėjimą kartu su kitais būsimos komandos nariais dirbti šioje srityje, jog V. P. Andriukaitis asmeniškai inicijuotų šio klausimo sprendimo būdus.

„Jūs galite pasitikėti tuo, kad, norint įveikti socialinius skirtumus, determinacijas, kurios yra ir šalyse narėse, ir tarp šalių, be šių klausimų sprendimo neįmanoma rasti atsakymo. Jie negali būti palikti likimo valiai. Tuomet europiečiai vis labiau nusivilia Europa, tai rodo ir balsavimai. Mes turime sugrįžti prie kertinių klausimų, kad europiečiai patikėtų, jog iš tiesų šitos pačios karščiausios problemos yra mūsų visų diskusijų lauke. Aš pasižadu dirbti šioje srityje tikrai, nes be to nebus įmanoma kalbėti apie sveikatos sistemų atsparumą, efektyvumą ir sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimą“, – dėstė V. P. Andriukaitis.

Aptarė transseksualų diskriminaciją

Sveikatos paslaugų suteikimas transseksualiems asmenims susijęs su žmogaus teisėmis ir šioje srityje neturi būti jokios diskriminacijos, sako paskirtasis eurokomisaras Vytenis Povilas Andriukaitis.

Lietuvos kandidato į sveikatos ir maisto saugos komisarus teirautasi, ar jis mano, jog transseksualai turi būti pripažinti psichiškai nesveiki, ar sveikatos priežiūra turi būti užtikrinta visiems, kam reikia tokios pagalbos.

Pasak būsimojo EK nario, šis klausimas susijęs su žmogaus teisėmis.

„Labai svarbu pasakyti, kad pirmasis Pagrindinių žmogaus teisių chartijos straipsnis labai gražiai skamba: žmogaus orumas neliečiamas, į jį privaloma atsižvelgti. Tai šiuo atveju visiškai akivaizdu, kad jokios diskriminacijos būti negali, ir visiškai akivaizdu, kad sveikatos apsaugoje paslaugų teikimas turi būti būtinai grindžiamas žmogaus teisių prioritetu. Šiuo atveju nėra kito pagrindo. Hipokrato priesaika ir kitos priesaikos, kurias vieni ar kiti pagal pasaulėžiūrą gerbia, taip pat leidžia tą patį. Tai mano atsakymas šiuo atveju akivaizdus, kad, suprantama, kad šalys narės, atsakingos už savo nacionalines sveikatos sistemas, neabejotinai pilnai turi įgyvendinti žmogaus teisių reglamentus“, – neabejojo V. P. Andriukaitis.

EP pilietinių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto užsakymu parengtos studijos „Transseksualių asmenų teisės Europos Sąjungoje“ duomenimis, daugumoje Europos Sąjungos (ES) šalių transseksualumas yra gydomas taikant psichoterapiją, medikamentinius ir chirurginius metodus.

Specialiaisiais įstatymais transseksualių asmenų teises reglamentuoja 4 ES šalys: Vokietija Švedija, Jungtinė Karalystė ir Suomija.

Transseksualumas Lietuvoje nėra įtrauktas į ligų sąrašą.

Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo neleidžiama.