Lietuvoje

2012.06.04 13:45

Amžinybėn išlydėtas vyskupas J. Tunaitis

ELTA 2012.06.04 13:45

Daugybė tikinčiųjų su baltais gėlių žiedais pirmadienio vidurdienį susirinko Vilniaus arkikatedroje išlydėti į amžinąją ramybę vyskupą emeritą Juozą Tunaitį.

Daugybė tikinčiųjų su baltais gėlių žiedais pirmadienio vidurdienį susirinko Vilniaus arkikatedroje išlydėti į amžinąją ramybę vyskupą emeritą Juozą Tunaitį.

83-ejų vyskupo Juozo Tunaičio žemiškasis gyvenimas užgeso praėjusią savaitę.

Laidotuvių šv. Mišias aukojo Lietuvos vyskupai, Gardino, Seinų, Elko ganytojai, Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje, dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos kunigai, vienuolijų ir kitų konfesijų atstovai, daugybė dėkingų ganytojui Juozui Tunaičiui žmonių.

Šv. Mišioms vadovavęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis savo homilijoje šviesiai prisiminė ilgametį savo pagalbininką Juozą Tunaitį, uoliai vykdžiusį vyskupo pareigas, rūpestingą nuodėmklausį, kuris kiekvieną kantriai ir atidžiai išklausydavo, patardavo, nuramindavo, kartais ir švelniai pabardavo. „Klausykla – tai didžiulė kantrybės dovana“, – prisiminti a.a. vyskupo Juozo Tunaičio žodžiai.

„Esu už daug ką dėkingas savo pagalbininkui, bičiuliui ir dvasios broliui, kurio nepaprasta ramybė, pasitikėjimas, uolumas buvo neįkainojama dovana tokiu svarbiu ir sunkiu Bažnyčiai Lietuvoje metu. Brolių vyskupų, kunigų, seselių, visų jį pažinojusių pasauliečių atmintyje išlieka daug gražių prisiminimų, kuriuos su pagarba įliesime į mūsų Bažnyčios ir tautos istoriją“, – kalbėjo Vilniaus arkivyskupas metropolitas.

Vyskupas Juozas Tunaitis gimė 1928 m. spalio 25 d. Rokiškio rajone, aukso medaliu baigęs Rokiškio gimnaziją, studijavo Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakultete matematiką ir astronomiją. 1950 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigęs 1954 m. vyskupo Kazimiero Paltaroko buvo įšventintas kunigu. Dirbo administratoriumi Palūšėje, klebonu Dūkšte, administratoriumi Dubičiuose, klebonu Vilniaus šv. Mikalojaus parapijoje.

Nuo 1980 m. ėjo pareigas Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, 1991 m. per Sekmines įšventintas vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo augziliaru. 1992 m. Vilniaus arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis paskyrė vyskupą Juozą Tunaitį Vilniaus arkivyskupo generalvikaru. Vyskupas emeritas Juozas Tunaitis iki mirties ėjo Vilniaus arkivyskupijos tribunolo oficiolo pareigas.

Paties vyskupo Juozo Tunaičio prašymu jis palaidotas prie Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios, greta brolių kunigų.