Lietuvoje

2012.10.23 18:10

Montevidėjuje atidarytas Lietuvos garbės konsulatas

ELTA 2012.10.23 18:10

Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje atidarytas Lietuvos Respublikos konsulatas, vadovaujamas garbės konsulės Ceciliios Hernandez Svobas.  

Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje atidarytas Lietuvos Respublikos konsulatas, vadovaujamas garbės konsulės Ceciliios Hernandez Svobas.

Lietuvos ambasados Argentinoje, akredituotos ir Urugvajui, laikinoji reikalų patikėtinė Irena Skullerud naujai garbės konsulei įteikė Lietuvos užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio pasirašytą konsulinį patentą.

Konsulato atidarymo renginyje dalyvavo Urugvajaus užsienio reikalų ministerijos atstovai, Urugvajuje akredituoti užsienio šalių diplomatai, Lietuvos bendruomenės nariai.

I. Skullerud padėkojo Urugvajaus atstovams už tai, kad ši Pietų Amerikos valstybė niekada nepripažino Lietuvos aneksijos. 1946 metais Argentinai pripažinus Lietuvos inkorporavimą į Sovietų Sąjungą, Lietuvos diplomatinė atstovybė iš Buenos Airių buvo perkelta į Montevidėją. Urugvajus tapo antra tėvyne tūkstančiams lietuvių.

Montevidėjuje veikia Lietuvos ir Urugvajaus kultūros asociacija, vadinama lietuvių klubu, šiais metais atšventusi savo 75-metį, taip pat liaudies šokių kolektyvas „Ąžuolynas“, lietuvių kalbos mokyklėlė. Lietuviškoje veikloje aktyviai dalyvauja apie 100 lietuvių.

Konsulato atidarymo proga atidaryta ir lietuvių kilmės dailininkų, gyvenančių ir kuriančių Urugvajuje, dailės paroda „Tarp uostų“.

I. Skullerud pasveikino ir įteikė atminimo dovaną vyriausiajam išeivijos menininkui skulptoriui Eduardo Lapaičiui. E. Lapaičio skulptūra puošia Lietuvos aikštę Montevidėjuje.