Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Vilniuje vyks NATO karinio komiteto konferencija

ELTA 2015.09.08 13:45

Rugsėjo 19-20 dienomis Vilniuje vyks aukščiausiosios karinės NATO institucijos – Karinio komiteto, kurį sudaro kariuomenių vadai, – susitikimas. Renginio šeimininkas – Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas. Tai bus pirmas NATO kariuomenių vadų susirinkimas po NATO viršūnių susitikimo Velse. Vilniuje NATO karinis komitetas susirinks antrą kartą, pirmą kartą Lietuvos sostinėje NATO šalių kariuomenių vadai posėdžiavo 2004 m. rugsėjį.

Rugsėjo 19-20 dienomis Vilniuje vyks aukščiausiosios karinės NATO institucijos – Karinio komiteto, kurį sudaro kariuomenių vadai, – susitikimas. Renginio šeimininkas – Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas. Tai bus pirmas NATO kariuomenių vadų susirinkimas po NATO viršūnių susitikimo Velse. Vilniuje NATO karinis komitetas susirinks antrą kartą, pirmą kartą Lietuvos sostinėje NATO šalių kariuomenių vadai posėdžiavo 2004 m. rugsėjį.

Pagrindinės susitikimo darbotvarkės temos: regiono saugumas ir iškilę iššūkiai, operacijos ir šiuo metu vykstanti misija Afganistane ir planuojama ją pakeisianti „Tvirta parama“ (angl. „Resolute Support“). Taip pat NATO šalių kariuomenių vadai tarsis, kaip įgyvendinti Velse pasibaigusiame NATO valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime priimtus sprendimus dėl Pasirengimo veiksmų plano ir priešakinių pajėgų. Konferencijos pabaigoje kariuomenių vadai išrinks naują NATO karinio komiteto pirmininką.

NATO karinio komiteto susitikimui pirmininkaus šiuo metu NATO kariniam komitetui vadovaujantis generolas Knudas Bartelsas. Jam padės Vyriausiasis sąjungininkių pajėgų Europoje vadas (angl. SACEUR) generolas Philipas Breedlove`as ir Vyriausiasis sąjungininkių pajėgų vadas transformacijai (SACT) generolas Jeanas-Paulas Palomerosas.

Diskusijas taip pat paskatins Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas, Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės štabų viršininkų pirmininkas gen. Martinas E. Dempsey, Prancūzijos kariuomenės vadas gen. Pierres de Villiersas; Ispanijos kariuomenės vadas admirolas Fernando Garcia Sanchezas, Vyriausiasis sąjungininkių pajėgų Europoje vadas (SACEUR) ir NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų Afganistane vadas gen. Johnas F. Campbellas.

NATO karinis komitetas posėdžiauja du kartus per metus NATO vadavietėje Briuselyje, kur susirenka aptarti NATO operacijas ir misijas bei suformuluoti Šiaurės Atlanto Tarybai bendrus patarimus, kaip Aljansui sėkmingiausiai spręsti globalaus masto iššūkius saugumui. NATO karinis komitetas kartą per metus posėdžiauja ir vienoje iš Aljanso šalių. Kitą kasdieninį NATO Karinio komiteto darbą NATO vadavietėje Briuselyje atlieka nuolatiniai kariniai atstovai.