Lietuvoje

2014.09.11 07:25

Mirė žurnalistas, rašytojas J. Vėlyvis

ELTA 2014.09.11 07:25

Eidamas 75-uosius metus rugsėjo 9 dieną po sunkios ligos mirė žurnalistas, redaktorius, rašytojas, poetas, socialinių mokslų daktaras Jonas Vėlyvis.

Eidamas 75-uosius metus rugsėjo 9 dieną po sunkios ligos mirė žurnalistas, redaktorius, rašytojas, poetas, socialinių mokslų daktaras Jonas Vėlyvis.

J. Vėlyvis gimė 1940 m. sausio 19 dieną Dzūkijos kaime Rudnioje. Čia mokėsi, baigė Rudnios vidurinę mokyklą. Jaunystėje svajojo tapti jūrininku.

1959 metais baigęs Vilniaus statybos technikumą gavo paskyrimą į Šiaulius. Vėliau kaip statybininkas jis brendo dirbdamas Šiauliuose statybos pramonės įmonėje, rašydamas ekonomikos mokslų disertaciją statybų klausimais ir ypač – 14 metų vadovaudamas žurnalui „Statyba ir architektūra“, kur sukaupė kritinį analitinį patyrimą apie ano meto planinę ekonomiką. Savo septyniasdešimtmečio jubiliejų jis pasitiko su solidžia, per 560 puslapių knyga „Lietuvos statybų vadyba 1945-1989 metais. Ekonominis socialinis ir istorinis aspektai“.

1967 metais J.Vėlyvis baigė žurnalistiką Vilniaus universitete, dirbo įvairiose redakcijose. 1963-1966 m. J.Vėlyvis buvo Šiaulių miesto laikraščio „Raudonoji vėliava“ literatūrinis darbuotojas, 1967 m. – Valstybinio radijo redaktorius, 1969-1974 m. žurnalo „Darbas ir poilsis“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, 1977 m. – žurnalo „Buitis“ vyriausiasis redaktorius, 1978-1991 m. – žurnalo „Statyba ir architektūra“ vyriausiasis redaktorius, 1991 m. savaitraščio „Baltijos birža“ redaktorius. 1994-1995 m. valstybinės įmonės „Lietuvos geležinkeliai“ Informacijos leidybos centro viršininko pavaduotojas leidybai. 1996 m. – žurnalo „Vadovo pasaulis“ atsakingasis sekretorius, 1997 m. laikraščio „Šalies ūkis“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Buvo priimtas į Nacionalinę žurnalistų kūrėjų asociaciją.

J.Vėlyvis 1980 m. apgynė ekonomikos mokslų disertaciją. 1992-1996 m. dėstė ekonomiką Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedros studentams. 1996-2005 m. – dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Daug rašė statybos, socialinėmis, ekonominėmis ir valdymo temomis. Išleido knygas „Spaudos laisvė ir jos gynimas“, „Vienkiemiai Lietuvoje 1945 -1989 metais“.

Parašė vadovėlių moksleiviams ir studentams „Europos sutartis“, „Verslas“, „Statyba“, „Verslas pasaulio prekybos sąlygomis“, „Euroverslas: laisvas asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas“.

Išėjęs į pensiją J,Vėlyvis aktyviai veikė Lietuvos žurnalistų sąjungoje. Buvo LŽS Tarybos narys, Senjorų klubo pirmininko pavaduotojas. Sudarė ir išleido knygą „Senjorai“. Nemokamai maketavo kitas LŽS leidžiamas knygas.

Ruošėsi išleisti dar vieną romaną. Jo pirmasis istorinis politinis romanas apie Vincą Mickevičių Krėvę „Neleisk mūsų gundyti“ 2001 m. laimėjo pirmą vietą kūrybiniame konkurse, skelbtame Čikagos laikraštyje „Lietuvių balsas“. Premija J. Vėlyviui buvo įteikta Čikagoje.

2010 metais jis išleido savo eilėraščių knygą „Lūžtvė“. Pluoštą eilėraščių pateikė ir žurnalistų poezijos knygoms „Šitas aidas toli girdis...“ ir „Sušvieski, saule“.

Atsisveikinti su Velioniu bus galima rugsėjo 12 d., penktadienį nuo 10 iki 16 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 2 laidojimo salėje.