Lietuvoje

2014.09.10 12:34

A. Butkevičius pristatė Vyriausybės siūlymus Seimo rudens sesijai

LRT.lt 2014.09.10 12:34

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius trečiadienį V Seimo sesijai pristatė Šešioliktosios Vyriausybės planuojamus darbus.

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius trečiadienį V Seimo sesijai pristatė Šešioliktosios Vyriausybės planuojamus darbus.

„Artėdami prie mūsų kadencijos pusiaukelės, susiduriame su nauja geopolitine realybe, iš jos išplaukiančiomis ekonominėmis ir saugumo problemomis, kurių niekas negalėjo numatyti. Rusijos agresija prieš Ukrainą grąžina mus į užmirštą šaltojo karo laikų realybę – į pirmą planą išplaukia krašto gynybos reikalai, kasdien turime būti pasirengę  galimiems netikėtumams“, – sakė premjeras.

Kartu jis pažymėjo, kad augantis privatus vartojimas bei investicijos ir toliau išlieka stipriausiais Lietuvos ekonomikos varikliais. „Nors dėl komplikuotų Rusijos ir Europos Sąjungos santykių ir jų poveikio tarptautinei rinkai mūsų valstybės ekonominė plėtra kiek sulėtės, tačiau dedame ir dėsime visas pastangas, kad Lietuva ir toliau išliktų viena sparčiausiai augančių Europos Sąjungos šalių“, – Seime kalbėjo Vyriausybės vadovas.

Jis informavo, kad iš Vyriausybės Seimui siūlomų 460-ies teisės aktų projektų 125-ių projektų paketas yra susijęs su euru, ir jį būtina priimti ne vėliau, kaip likus dviem mėnesiams iki euro įvedimo dienos, todėl premjeras paprašė Seimo narių ypatingo dėmesio šiam svarbiam darbui, kuris padės sklandžiau žengti į vieningos Europos valiutos erdvę, skelbiama pranešime spaudai.

„Eidami į šį tikslą, laikėmės griežtos fiskalinės drausmės, tačiau ši nuostata mums galios ir ateityje. Privalome gyventi pagal pajamas, nes tai – mūsų ekonomikos tolesnio augimo ir stabilumo pamatas“, – pabrėžė Ministras Pirmininkas.

Pasak jo, šioje rudens sesijoje turi būti priimtas Fiskalinės sutarties įgyvendinimo Konstitucinis  įstatymas dėl fiskalinės drausmės, o kitame etape – Stabilizuojamosios biudžeto politikos įstatymas, įpareigojantis, esant biudžeto pertekliui, kurio sieksime 2016 metais, kaupti finansines atsargas.

„Žinome, kad ateinantys metai dėl tarptautinėse rinkose susiklosčiusios padėties bus nelengvi mūsų ekonomikai. Todėl visais būdais toliau stiprinsime jos konkurencines jėgas. Manau, visi džiaugiamės, kad Lietuva pasaulio konkurencingumo reitinge vėl šoktelėjo į viršų, pagerindama devynis iš dvylikos kriterijų, ir  didžiausią progresą padarė makroekonomikos sąlygas vertinančioje skiltyje“, – kalbėjo premjeras, pažymėdamas, kad ateinančias metais Vyriausybė ypatingą dėmesį skirs inovatyvios ekonomikos plėtrai ir investavimo lygio kėlimui.

Ministras Pirmininkas taip pat informavo, kad Vyriausybė parengė 2014–2015 metų Administracinės naštos mažinimo planą ir pradėjo ambicingą įvairių priežiūros institucijų konsolidavimą procesą.

Premjeras kalbėjo ir apie sėkmingą Lietuvos pasiruošimą naujai Europos Sąjungos finansinei perspektyvai – Europos Komisija patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, ir vėl yra tarp pirmųjų.

„Europos Sąjungos paramos lėšos padės sumažinti ir Lietuvos verslo nuostolius dėl Rusijos paskelbto draudimo įvežti lietuvišką žemės ūkio produkciją. Rugpjūčio mėnesį Vyriausybė patvirtino veiksmų planą, kaip bus įvairinamas Lietuvos eksportas. Greta naujų verslo rinkų ir verslo partnerių paieškos bei diplomatinių priemonių ir ekonominio atstovavimo užsienyje stiprinimo, panaudosime finansinės paramos instrumentus lietuviškoms prekėms pristatyti  platesnėse tarptautinės rinkose. Nuo sankcijų nukentėjusiam verslui numatytos lengvatinės paskolos, paskolų garantijos ir palūkanų kompensavimo priemonės“, – Seime kalbėjo premjeras.

Ministras Pirmininkas A. Butkevičius savo kalboje pabrėžė, kad Vyriausybė Lietuvos nacionaliniam saugumui užtikrinti panaudos visus savo įgaliojimus ir visas turimas priemones.

„Pasitikėjimo mūsų saugumo garantijomis suteikė Velse įvykusio NATO viršūnių susitikime priimti  sprendimai dėl Baltijos šalių gynybos. Vyriausybė savo ruožtu laikysis parlamentinių partijų sutarimo  nuosekliai didinti finansavimą gynybos reikmėms. Jeigu iškiltų reikalas, tai laikysime svarbiausiu prioritetu, – sakė Vyriausybės vadovas. – Stiprinsime  šalies gynybines galias ir sieksime įgyvendinti tuos sprendimus, kurie neseniai buvo priimti Velse. Svarbu suderinti NATO pajėgų vadavietės ir nuolatinio buvimo Lietuvoje elementus bei pasiruošti priimti Lietuvoje NATO pastiprinimo pajėgas. Turime rengtis karinėms pratyboms patys ir sudaryti sąlygas tai atlikti  mūsų partneriams ir sąjungininkams“, – sakė A. Butkevičius.

Premjeras taip pat paminėjo teigiamus akcentus valstybės gyvenime: Lietuva sparčiais žingsniais artėja link energetinės nepriklausomybės – Klaipėdoje baigiama suskystintų gamtinių dujų terminalo statyba; sėkmingai vyksta daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija, garantuojanti taupesnį energetinių išteklių vartojimą; pasistūmėjo šilumos ūkio pertvarka Vilniuje ir Kaune; Lietuva ryžtingai keičia eksporto kursą ir plečia jo geografiją; vidutinis darbo užmokestis antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju, padidėjo visų apskričių įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

„Svarbu, kad daugiausia žmonių uždarbis augo regionuose – Panevėžio, Šiaulių ir Tauragės apskrityse. Nuo spalio 1 d. panašiu dydžiu, kaip ir vidutinio darbo užmokesčio augimo tempas, iki 1035 litų didinama minimali mėnesinė alga. O nuo sausio 1 d. įvedant eurą visos socialinės išmokos bus apvalinamos vartotojo naudai. Tam papildomai skirta 125 mln. litų“, – sakė Ministras Pirmininkas.

„Ar galėsime toliau gausinti mūsų pasiekimus, priklausys ne tik nuo išorės veiksnių, bet ir nuo mūsų bendro darbo, gebėjimo nepasiduoti propagandos trikdžiams, palaikyti susitelkimą ir rimtį mūsų krašte“, – baigdamas kalbą Seime akcentavo Vyriausybės vadovas, palinkėdamas visiems vienybės priimant Lietuvai svarbius sprendimus.

Klaipėdoje demontuojamas sovietinis memorialas
Klaipėdos ritmas 35