Lietuvoje

2012.10.17 15:43

Deklaruoti turtą privalės daugiau asmenų

ELTA 2012.10.17 15:43

Seimas, priėmęs Gyventojų turto deklaravimo įstatymų pataisas, išplėtė asmenų, privalančių deklaruoti turtą, grupę.  

Seimas, priėmęs Gyventojų turto deklaravimo įstatymų pataisas, išplėtė asmenų, privalančių deklaruoti turtą, grupę.

Nustatyta, kad nuo kitų metų deklaruoti turtą taip pat privalės valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai; valstybės ar savivaldybių įstaigų padalinių vadovai, jų pavaduotojai (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) ir jų šeimos nariai; strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai; valstybės ar savivaldybių įmonių, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai.

Deklaruoti turtą turės ir Vyriausybės siūlymu į pareigas priimti Europos Komisijos nariai, Audito Rūmų nariai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nariai, Regionų komiteto nariai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnai ir jų šeimos nariai. Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad deklaruoti turtą privalės ir kandidatai į pareigas ir jų šeimos nariai.