Naujienų srautas

Lietuvoje2012.10.16 12:14

Valstybės kontrolė: universitetai neįvertina darbo rinkos pokyčių

ELTA 2012.10.16 12:14

Universitetų ištekliai būtų panaudoti efektyviau, jeigu universitetai įvertintų darbo rinkos pokyčius ir mokslo studijų pasiekimus ir sudarytų studijų programų rengimo ir atnaujinimo planus, siedami su finansavimo galimybėmis, sako valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.    

Universitetų ištekliai būtų panaudoti efektyviau, jeigu universitetai įvertintų darbo rinkos pokyčius ir mokslo studijų pasiekimus ir sudarytų studijų programų rengimo ir atnaujinimo planus, siedami su finansavimo galimybėmis, sako valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Valstybės kontrolė auditą, kaip organizuojamas universitetų studijų programų rengimas ir vertinimas, atliko Švietimo ir mokslo ministerijoje, Studijų kokybės vertinimo centre ir trylikoje atrinktų valstybinių universitetų.

Audito metu nustatyta, kad universitetai nesistemingai planuoja studijų programų rengimą ir atnaujinimą. Kai kurios studijų programos rengiamos nepakankamai pagrindus poreikį ir neturint reikiamų išteklių programos tikslams įgyvendinti, t. y. studijų programoms vykdyti ne visada pakanka turimo reikiamos kvalifikacijos pedagoginio ir mokslinio personalo, ne visada pakankama materialinė bazė, universitetai ne visada užtikrina, kad studentams būtų lengvai prieinama studijų programoms reikalinga literatūra ir mokymo priemonės.

Auditoriai nustatė, kad rengiant studijų programas studentų ir socialinių partnerių – būsimųjų darbdavių – dalyvavimas dažnai tėra formalus. Tai patvirtina dauguma apklaustų studentų atstovybių, kurios teigė neturinčios motyvacijos išreikšti savo nuomonę. Tik mažiau negu pusė audituotų universitetų yra reglamentavę darbdavių įtraukimą į studijų programų rengimo procesą.

Audito ataskaitoje taip pat nurodoma, kad aukštosioms mokykloms sudarytos sąlygos trejus metus vykdyti studijų programas, nepašalinus išorinio vertinimo metu ekspertų nurodytų trūkumų.

Audito metu taip pat nustatyta, kad nė vienas iš trylikos audituotų valstybinių universitetų, kuriuose studijuoja 94 proc. visų universitetuose studijuojančių studentų, neskelbia visos teisės aktų reglamentuojamos skelbti informacijos apie studijų programas, įsivertinimo rezultatus, suinteresuotų šalių nuomonės apie studijų kokybę, absolventų įsidarbinimą po studijų ir pan.

Valstybės kontrolė rekomendavo Švietimo ir mokslo ministerijai suderinti teisės aktų, reglamentuojančių studijų programų vertinimą ir akreditavimą, nuostatas. Taip pat sukurti teisines prielaidas Studijų kokybės vertinimo centrui vykdyti universitetams pateiktų rekomendacijų dėl studijų programų kokybės tobulinimo įgyvendinimo stebėseną ir informuoti visuomenę, kaip tos rekomendacijos įgyvendinamos. Centrui rekomenduota inicijuoti teisės aktų, reglamentuojančių studijų programų vertinimą ir akreditavimą, suderinamumą, o organizuojant studijų programų vertintojų darbą užtikrinti aktyvesnį socialinių partnerių dalyvavimą ekspertų grupėse.                      

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi