Lietuvoje

2014.09.03 10:49

Valstybės kontrolė: Užsienio reikalų ministerija daugiausiai klydo pirkdama prekes ir paslaugas

LRT.lt2014.09.03 10:49

Valstybės kontrolė baigė Užsienio reikalų ministerijos 2013 metų finansinį (teisėtumo) auditą.  Audito metu buvo nustatyta finansų, turto ir biudžeto vykdymo apskaitos klaidų, valstybės lėšų ir turto valdymo bei naudojimo pažeidimų.

Valstybės kontrolė baigė Užsienio reikalų ministerijos 2013 metų finansinį (teisėtumo) auditą.  Audito metu buvo nustatyta finansų, turto ir biudžeto vykdymo apskaitos klaidų, valstybės lėšų ir turto valdymo bei naudojimo pažeidimų.

„Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai Užsienio reikalų ministerijai 2013 metais pirmą kartą teko organizuoti tokio masto renginius, tad neišvengta klaidų perkant prekes ir paslaugas, lėšos ne visada buvo naudotos racionaliai. Tačiau įvertinę šių renginių mastą, manome, kad būtų tikslinga svarstyti galimybę atskirai reglamentuoti ypatingos svarbos tarptautiniams renginiams skirtų lėšų panaudojimą ir tokiu būdu užtikrinti sklandesnį jų organizavimą ateityje“, – kalbėdama apie audito rezultatus sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Valstybės kontrolė nustatė, kad ministerijos pasirinktas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai aukšto lygio susitikimų laikinųjų darbuotojų laikinojo įdarbinimo modelis – darbuotojų įdarbinimo paslaugų per laikinojo įdarbinimo įmonę pirkimas – neatitiko viešosios teisės principo. Toks įdarbinimas viešajame sektoriuje teisės aktais nenumatytas. Be to, šis modelis neužtikrino ekonomiško lėšų naudojimo, nes ministerija dar ir iš kito tiekėjo nupirko papildomų konsultacijų, kuriomis vadovaudamasi iš laikinojo įdarbinimo įmonės pateiktų kandidatų atsirinko jai tinkamus asmenis.

Iš viso 2013 metų liepos–gruodžio mėnesiais ministerija ryšio pareigūnams sumokėjo 461,7 tūkst. Lt mėnesinio fiksuoto darbo užmokesčio, nors ne visi jie buvo kviečiami dirbti ir lankyti instruktažus ar buvo išdirbę reikalaujamą laiką, rašoma Valstybės kontrolės pranešime spaudai.

Auditoriai nustatė ir Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų. Ministerija, neatlikusi viešųjų pirkimų procedūrų, 2013 m. užsakė 600 tūkst. vienetų supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento įklijų, už kurias šiais metais sumokėjo 767,4 tūkst. Lt. Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų nustatyta ir organizuojant pirmininkavimo ES Tarybai renginius.

Audito metu taip pat nustatyta, kad ministerija skyrė 302,9 tūkst. Lt valstybės biudžeto asignavimų likviduoti viešajai įstaigai Europos informacijos centrui, kuriam nenumatyta galimybė gauti valstybės biudžeto lėšų. Be to, ministerija padengė 81,2 tūkst. Lt centro padarytų ir Europos Komisijos netinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų.

Valstybės kontrolė Užsienio reikalų ministerijai pateikė rekomendacijas  su terminais nustatytiems trūkumams šalinti.

URM pateikia paaiškinimus

Valstybės kontrolei atlikus Užsienio reikalų ministerijos 2013 metų finansinį (teisėtumo) auditą, ministerija pateikia paaiškinimus apie auditorių išvadas.

„Sutinkame su Valstybės kontrolės siūlymu atskirai reglamentuoti ypatingos svarbos tarptautiniams renginiams skirtų lėšų panaudojimą. Įgyta patirtis pirmininkaujant tarptautinėms organizacijoms rodo, kad tai leistų užtikrinti didesnį lankstumą, įgyvendinant tokiems renginiams keliamus aukštus reikalavimus“, – teigiama URM išplatintame pranešime spaudai.

Taip pat teigiama, kad Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai aukšto lygio susitikimų laikinieji darbuotojai (ryšio pareigūnai) buvo pasitelkti atsižvelgiant į anksčiau ES Tarybai pirmininkavusių valstybių patirtį ir į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai poreikius. Aukšto lygio susitikimuose dirbo jau apmokyti ir patirties turintys ryšio pareigūnai, pasirengę darbą pradėti bet kuriuo paros metu visą pirmininkavimo laikotarpį.

Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) įklijos yra aukščiausios kategorijos saugūs blankai, kurių gamybai ir personalizavimui yra naudojamos specifinės technologijos ir medžiagos. Tokių dokumentų gamyba trunka mažiausiai 9 mėnesius, būtina turėti saugias tokių dokumentų atsargas mažiausiai vieneriems metams. Aukščiausios kategorijos blankų gamybos specifika bei viešųjų pirkimų procedūrų reikalavimai sąlygoja visų saugių blankų pirkimo centralizavimą. Tokiu būdu būtų koncentruojami ekspertiniai gebėjimai, taupomos valstybės lėšos ir užtikrinamas procedūrų laikymasis.

„Todėl pritariame Valstybės kontrolės pateiktoms rekomendacijoms ir pasisakome ne tik už STGD, bet visų saugių blankų (diplomatinių pasų blankų, vizų įklijų, asmens grįžimo pažymėjimų ir kitų dokumentų) viešųjų pirkimų centralizavimą, racionaliau išnaudojant specifines ekspertines Valstybinės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos ir Asmens dokumentų išrašymo centro kompetencijas“, – praneša URM atstovai.

2009 m. Vyriausybės nutarimu viešosios įstaigos „Europos informacijos centras“ teisės ir pareigos  perduotos Užsienio reikalų ministerijai. Ministerija vykdė Vyriausybės prisiimtus įsipareigojimus Europos Komisijai dėl „Europos informacijos centro“ veiklos. Taip pat pagal Vyriausybės nutarimą likvidavo „Europos informacijos centrą“. Jo likvidavimas buvo finansuojamas URM lėšomis, nes „Europos informacijos centras“ negalėjo kaupti jokių lėšų.

Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus ir rekomendacijas, yra patvirtinusi Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo planą ir šiuo metu taiso nurodytus trūkumus. Ministerija pažymi, kad Valstybės kontrolės atliktas auditas prisidės prie nuolatinių pastangų efektyvinti ministerijos veiklą ir taupyti valstybės biudžeto lėšas.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.