Lietuvoje

2012.10.12 11:04

Energetinio saugumo centras tapo NATO kompetencijos centru

2012.10.12 11:04

NATO Šiaurės Atlanto Tarybai pritarus, kad Lietuvos energetinio saugumo centras taptų akredituotu NATO kompetencijos centru, Prezidentė Dalia Grybauskaitė pabrėžė, jog tai Lietuvai labai svarbus laimėjimas, kuris rodo, kad mūsų šalies indėlis Šiaurės Atlanto aljanse yra aukštai vertinamas.

NATO Šiaurės Atlanto Tarybai pritarus, kad Lietuvos energetinio saugumo centras taptų akredituotu NATO kompetencijos centru, Prezidentė Dalia Grybauskaitė pabrėžė, jog tai Lietuvai labai svarbus laimėjimas, kuris rodo, kad mūsų šalies indėlis Šiaurės Atlanto aljanse yra aukštai vertinamas.

„Energetinis savarankiškumas yra svarbiausias Lietuvos užsienio politikos prioritetas. Šiandien visų 28 NATO šalių sprendimu Lietuvoje veikiantis Energetinio saugumo centras tapo NATO kompetencijos centru. Šis sprendimas patvirtina, kad Lietuva sėkmingai ir efektyviai veikia užtikrindama savo interesus. Tai dar labiau sustiprina Lietuvos kaip lyderės energetinio saugumo klausimais pozicijas NATO ir tarptautinėje plotmėje“, – sakė Prezidentė.

Politinis NATO narių pritarimas, kad 2011 m. Vilniuje įsteigtas centras taptų NATO kompetencijos centru, pasiektas Lietuvos vadovei dalyvaujant NATO Čikagos viršūnių susitikime, kuris vyko šių metų gegužę.

Spalio 12-ąją Šiaurės Atlanto Taryba pritarė tam, kad Lietuvoje veikiantis Energetinio saugumo centras taptų NATO akredituotu kompetencijos centru. Šiuo NATO sprendimu užbaigtas centro Lietuvoje akreditavimo procesas.

Pasak krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės, NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras ypač didelį dėmesį skirs karininkų švietimui ir pratyboms, siekdamas, kad energetinio saugumo užtikrinimas būtų įtrauktas į kasdienį gynybos planavimo procesą. Centro veikla bus orientuota į realius sąjungininkų karinių pajėgų poreikius: energetinio efektyvumo kariuomenės dislokacijos vietose didinimą, alternatyvių šaltinių paiešką misijose ir operacijose, naujų technologijų taikymą ir kita.

Centras analizuos energetinio saugumo ir kritinės energetikos infrastruktūros apsaugos aspektus, teiks rekomendacijas ir siūlymus dėl operacinio energetinio saugumo, alternatyvių energijos šaltinių pritaikymo karyboje bei gamtai draugiškų ir efektyvių karinių pajėgumų plėtros, įsitrauks į mokymus ir pratybas.

NATO Transformacijos vadavietėje Norfolke (JAV) liepos 10 dieną Energetinio saugumo kompetencijos centro steigimo dokumentus pasirašė Lietuvos, Latvijos, Turkijos ir Italijos įgalioti kariniai atstovai. Vėliau prie centro prisijungė Estija ir Prancūzija. JAV ketina prisidėti prie šio centro veiklos kai tik bus baigtos Kompetencijos centro akreditavimo procedūros.

NATO energetinio saugumo Kompetencijos centras Lietuvoje įsteigtas Energetinio saugumo centro prie Užsienio reikalų ministerijos pagrindu.

NATO kompetencijos centras įsikurs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Tarptautinį personalą sudarys atstovai iš visų kompetencijos centro veikloje dalyvaujančių šalių.

Centrui vadovauja Lietuvos krašto apsaugos ministerijos deleguotas pulkininkas Romualdas Petkevičius.

NATO kompetencijos centro veiklos išlaidos bus finansuojamos iš bendro NATO kompetencijos centro biudžeto, kurį sudarys visų šalių steigėjų įnašai, priklausantys nuo deleguojamų ekspertų skaičiaus.