Lietuvoje

2012.10.11 13:32

Lietuvos ligoninės bus reitinguojamos

LRT.lt 2012.10.11 13:32

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta darbo grupė parengė sveikatos priežiūros įstaigų kokybinių ir kiekybinių veiklos vertinimo rodiklių sąrašą. Kaip teigiama Sveikatos apsaugos (SAM) ministerijos pranešime, pagal šiuos rodiklius bus galima objektyviai įvertinti ligoninių veiklą, o pacientai galės rinktis gydymo įstaigą pagal vienodus kriterijus.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta darbo grupė parengė sveikatos priežiūros įstaigų kokybinių ir kiekybinių veiklos vertinimo rodiklių sąrašą. Kaip teigiama Sveikatos apsaugos (SAM) ministerijos pranešime, pagal šiuos rodiklius bus galima objektyviai įvertinti ligoninių veiklą, o pacientai galės rinktis gydymo įstaigą pagal vienodus kriterijus.

Kiekybiniais rodikliais, apimančiais tokias sritis kaip pacientų pasitenkinimo lygis, vidutinė gydymo trukmė, dienos chirurgijos paslaugų dalis, Cezario pjūvio operacijų dalis, pragulų išsivystymo dažnis, infekcijų kontrolės lygis, patalpų komfortiškumas ir pan., bus įvertinamos ligoninės veiklos apimtys. Tuo metu veiklos kokybės vertinimo rodikliai, anot SAM, užtikrins gydymo įstaigų teikiamų paslaugų saugumą.

„Be visų kitų rodiklių, ypač svarbus, mano manymu, ligoninių veiklos kokybės vertinimo rodiklis – tai pacientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygis. Baigus gydymą kiekvienam pacientui bus pateikiamos pildyti standartizuotos, vienodos visose ligoninėse Paciento pasitenkinimo paslaugomis vertinimo anketos. Pagal šį ir kitus rodiklius sudarius atitinkamo lygmens ligoninių reitingus ir paskelbus juos viešai, kiekvienas pacientas su jais galės susipažinti ir jais vadovautis rinkdamasis gydymo įstaigą“, – sako sveikatos apsaugos viceministrė Nora Ribokienė.

Viceministrės teigimu, iki šiol būdavo sudėtinga lyginti stacionarines paslaugas teikiančias gydymo įstaigas, nes nebuvo vieningos vertinimo sistemos. „Gydymo įstaigos bus priverstos siekti kuo geresnių veiklos rezultatų ir dėl to, kad prieš planuodamos kitų metų sutartis, ligoninių kokybinių rodiklių suvestinės duomenis vertins ligonių kasos“, – teigia N. Ribokienė.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinus rodiklių sąrašą ir jų taikymo tvarką rodiklių stebėseną ligoninės turės pradėti nuo 2013 m. Kiekvienais vėlesniais metais  rodiklių suvestinės bus rengiamos ir skelbiamos viešai. Pirmieji pagal lygmenis suskirstytų ligoninių reitingai bus paskelbti 2014 m.