Lietuvoje

2012.10.10 12:41

Vilniaus universitetui laikinai vadovaus profesorius J. Banys

ELTA 2012.10.10 12:41

Vilniaus universiteto (VU) laikinuoju rektoriumi išrinktas mokslo reikalų prorektorius profesorius habilituotas daktaras Jūras Banys.

Vilniaus universiteto (VU) laikinuoju rektoriumi išrinktas mokslo reikalų prorektorius profesorius habilituotas daktaras Jūras Banys.

Antradienį VU Senato posėdyje slaptu balsavimu iš 76 balsavime dalyvavusių Senato narių „už“ šį sprendimą buvo 62, „prieš“ – 10 Senato narių, 4 biuleteniai pripažinti negaliojančiais.

Dabartinio Vilniaus universiteto rektoriaus Benedikto Juodkos kadencija baigiasi spalio 11 dieną.

J. Banys gimė 1962 m. gruodžio 30 d. Vilniuje. 1980 m. baigė Vilniaus m. 9-ąją vidurinę mokyklą, 1985 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. 1990 m., baigęs aspirantūrą, Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją, 2000 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją, 2000 m. jam suteiktas docento vardas, 2003 m. – profesoriaus vardas. 1989-1990 m. gavęs Soros grantą dirbo Oksfordo universitete, Anglijoje. 1993-1995 m. metais, gavęs A. Humbolto stipendiją, dirbo Leipcigo universitete, Vokietijoje.

Prof. habil. dr. J. Banys – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, LMA Povilo Brazdžiūno premijos laureatas (2001 m. kovo 20 d.), Nacionalinės premijos laureatas (2003 m.). Pagrindinė mokslinių tyrimų kryptis - gardelės dinamika, feroelektra, struktūriniai faziniai virsmai, dipoliniai stiklai, relaksoriai, dielektrinė spektroskopija. Paskelbė per 200 mokslinių straipsnių, daugumą jų – tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Tarptautinėse mokslinėse konferencijose Vokietijoje, Rusijoje, Anglijoje, Italijoje, Latvijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, JAV perskaitė per 300 pranešimų.

2003–2007 m. ėjo VU Fizikos fakulteto dekano pareigas, nuo 2007 m. – VU mokslo reikalų prorektorius. Greta pagrindinio mokslinio darbo dėsto fizikos disciplinas Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentams. Moka anglų, rusų ir vokiečių kalbas. Hobis - numizmatika, filatelija ir tinklinis.