Lietuvoje

2014.08.20 14:22

Vyriausybė leido skelbti konkursą pėstininkų kovos mašinų įsigijimui

LRT.lt 2014.08.20 14:22

Trečiadienį posėdyje Vyriausybė nutarė, kad viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nustatyta tvarka vykdant Lietuvos kariuomenei skirtų pėstininkų kovos mašinų pirkimą, taptų prieinama įslaptinta informacija.

Trečiadienį posėdyje Vyriausybė nutarė, kad viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nustatyta tvarka vykdant Lietuvos kariuomenei skirtų pėstininkų kovos mašinų pirkimą, taptų prieinama įslaptinta informacija.

Vyriausybėspranešime spaudai sakoma, kad Lietuvos kariuomenės karinių vienetų aprūpinimas pėstininkų kovos mašinomis yra viena iš pagrindinių priemonių, užtikrinančių šalies nacionalinių ir kolektyvinių NATO gynybos planų įgyvendinamumą. Įsigijimo procedūrų metu su gamintojais bus keičiamasi informacija apie numatomų įsigyti pėstininkų kovos mašinų kovines ir technines galimybes, taip pat karinių vienetų valdymo ir vadovavimo sistemas. Pėstininkų kovos mašinos bus įsigyjamos ne tik kaip transporto priemonės, tačiau kaip visų į jas integruotų sistemų ir priemonių – ginkluotės, ryšių, vadovavimo ir valdymo, stebėjimo ir taikymosi, apsaugos – visuma.

Pėstininkų kovos mašinų įsigijimas taip pat yra viena iš priemonių Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgoms modernizuoti ir stiprinti, įgyvendinant Sausumos pajėgų mechanizacijos programą. Per pirmąjį jos etapą iki 2020 metų planuojama naujomis šiuolaikinėmis ratinėmis pėstininkų kovos mašinomis aprūpinti du Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ batalionus.

Šių metų liepą Krašto apsaugos ministerija devyniems užsienio šalių gamintojams išsiuntė laiškus su prašymu pateikti visapusišką informaciją apie jų gaminamas ratines pėstininkų kovos mašinas. Gamintojus atsakymus prašoma pateikti iki šių metų spalio vidurio, o pirkimo sutartis su gamintojais planuojama pasirašyti 2015 metais.