Lietuvoje

2012.06.01 15:23

Savivaldybės norėtų didesnio savarankiškumo

ELTA 2012.06.01 15:23

Lietuvos savivaldybės tikisi didesnio valstybės pasitikėjimo suteikiant joms daugiau savarankiškumo bei ragina Lietuvos valdžios institucijas laikytis subsidiarumo principo.

Lietuvos savivaldybės tikisi didesnio valstybės pasitikėjimo suteikiant joms daugiau savarankiškumo bei ragina Lietuvos valdžios institucijas laikytis subsidiarumo principo.

 Toks pageidavimas išsakytas penktadienį Utenoje vykusio Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) XVIII suvažiavimo metu priimtoje rezoliucijoje „Dėl vietos savivaldos padėties Lietuvoje“.

 Savivaldybės ragina ne tik teoriškai, bet ir praktiškai laikytis europinio subsidiarumo principo suteikiant vietos valdžiai teisę priimti esminius sprendimus jos kompetencijos srityse, pavyzdžiui, šilumos ūkio ir vandentvarkos. Taip pat kviečiama atsižvelgti į 2001 ir 2012 metais Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso priimtas rekomendacijas ir suteikti teisę savivaldybėms disponuoti valstybine žeme miesto ir kaimo vietovėse.

Rezoliucijoje šalies valdžios institucijos taip pat raginamos užtikrinti pakankamus vietos savivaldos finansinius išteklius, reikalingus organizuoti ir teikti kasdienes paslaugas Lietuvos gyventojams, plėsti regionų plėtros tarybų galias ir stiprinti regioninį lygmenį.

Dokumente savivaldybės primena Lietuvos įsipareigojimus vykdyti 1999 metais ratifikuotą Europos vietos savivaldos chartiją bei kviečia atsižvelgti į pernai kovą priimtą Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso rekomendaciją „Dėl vietos demokratijos Lietuvoje“ ir joje įvardintus vietos savivaldos padėties Lietuvoje trūkumus.