Lietuvoje

2012.10.06 10:12

Mokytojo dienos proga apdovanotyas muzikos mokytojas L. Abaris

Tarptautinę mokytojo dieną šalies vadovai sveikino pedagogus, linkėdami jiems kantrybės ir pasišventimo ugdant asmenybes. Vienas iš šių Metų mokytojo premijos laureatų – muzikos mokytojas Leonidas Abaris sako, kad jo gyvenime svarbiausia – šeima ir jo mokiniai.

Tarptautinę mokytojo dieną šalies vadovai sveikino pedagogus, linkėdami jiems kantrybės ir pasišventimo ugdant asmenybes. Vienas iš šių Metų mokytojo premijos laureatų – muzikos mokytojas Leonidas Abaris sako, kad jo gyvenime svarbiausia – šeima ir jo mokiniai.

Pavėlavęs į pamoką mokytojas Leonidas Abaris buvo pasodintas į mokinio suolą. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje Mokytojo dieną pamokas tradiciškai veda mokiniai, o mokytojams siūloma pasikeisti vietomis ir pasitikrinti savo žinias.

L. Abaris – Metų mokytojo premijos laureatas – Jėzuitų gimnazijoje vaikus moko muzikos, yra gimnazijos choro vadovas. Muzikos ir teatro akademijos absolventas sako negalvojęs siekti muzikos mokytojo darbo.

„Impulsą davė kunigas Antanas Gražulis, kuris vadovavo atkurtai gimnazijai, na, ir pakvietė dirbti čia, sakydamas, kad reikia gimnazijai choro, bet tuo pačiu reikia ir pamokas paimti“, – prisimena L. Abaris.

Pasak mokytojo, vaiko galvoje turi gražiai sutilpti skaičiai, raidės ir natos. Todėl dainuoti kviečiąs visus, net ir nelabai padainuojančius. L. Abario teigimu, vaikai, pradėję kaip deklamuotojai, paskutiniais mokslo metais, žiūrėk, jau ir konkursuose dalyvauja.

„Jau ne sykį esu pajautęs chore, kad ir sunkesnis kūrinys, jo atlikimas, kuriam reikia įdėti žymiai daugiau darbo, pastangų, bet geras kūrinys juos uždega. Jie nori dainuoti ir Kutavičiaus Žemaičių plentą ir Tamulionio liaudies dainas“, – tvirtina mokytojas.

Pedagogo suburtas Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinių bei alumnų choras kasmet surengia apie 50 koncertų. L. Abaris yra ir pats sukūręs per 300 kūrinių.