Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Auditoriai rado pažeidimų VSD finansuose

LRT.lt2015.09.08 13:45

Valstybės kontrolė baigė Valstybės saugumo departamento (VSD) 2013 metų finansinį auditą ir nustatė pažeidimų naudojant lėšas ir turtą bei atliekant viešuosius pirkimus.

Valstybės kontrolė baigė Valstybės saugumo departamento (VSD) 2013 metų finansinį auditą ir nustatė pažeidimų naudojant lėšas ir turtą bei atliekant viešuosius pirkimus.

„Audito rezultatai parodė, jog VSD neišvengė pažeidimų valdydamas turtą ir pirkdamas paslaugas, o turimas lėšas ne visada naudojo toms reikmėms, kurioms jos skirtos. Tačiau ši institucija itin geranoriškai reagavo į auditorių pastabas ir jau audito metu darė reikiamus pakeitimus, perskaičiavimus, nutraukė netinkamą paslaugų teikimo sutartį“, – pranešime spaudai cituojama valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

2013 m. liepą VSD skyrė tarnybinį butą žvalgybos pareigūnui ir su juo sudarė nuomos sutartį, tačiau butų skyrimas pagal VSD statutą buvo galimas tik iki 2013 m. sausio 1 d. – iki įsigaliojant Žvalgybos įstatymui, kuriame tokia galimybė nenumatyta.

2013 m. butai buvo nuomojami dar aštuoniems žvalgybos pareigūnams. 2011 m. pasikeitus gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai, VSD jo neperskaičiavo ir dėl to negavo 30,5 tūkst. Lt nuomos pajamų.

Tačiau Valstybės kontrolė teigia, kad audito metu pateikus pastabas, mokestis buvo perskaičiuotas ir atlikti nuomos sutarčių pakeitimai.

Sutaupytus pinigus neteisėtai išdalino darbuotojams

Sutaupiusi 135,5 tūkst. Lt, skirtų pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai priemonėms vykdyti, VSD, nesuderinusi su koordinuojančia Užsienio reikalų ministerija, dalį jų – 72,2 tūkst. Lt – skyrė darbuotojams vienkartinėms piniginėms išmokoms mokėti.

Tokiu būdu lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, kadangi lėšos darbuotojų skatinimui nebuvo numatytos.

Iš viso VSD 2013 m. darbuotojams skyrė ir iš sutaupytų valstybės biudžeto lėšų išmokėjo 80,5 tūkst. Lt vienkartinių išmokų (įskaitant ir pirmininkavimo priemonių vykdymui sutaupytas lėšas), nors metų pabaigoje turėjo 170,5 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą, kurį padengė tik iš kitų metų asignavimų. Be to, VSD nesiėmė priemonių susigrąžinti iš valstybės biudžeto jam priklausančių 54,3 tūkst. Lt pajamų už turto naudojimą ir tarnybinių butų nuomą, kurias galėjo panaudoti minėtam įsiskolinimui apmokėti.

Audito metu paaiškėjo, jog VSD septyniais atvejais maitinimo paslaugas įsigijo neatlikęs viešųjų pirkimų procedūrų, o įsigydamas ūkines paslaugas sudarė neterminuotą sutartį, nors tai prieštaravo Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. Audito metu pateikus pastabas, neterminuota sutartis buvo nutraukta.

Valstybės kontrolė rekomendavo VSD nustatyti papildomas kontrolės procedūras, užtikrinančias, kad paslaugos būtų perkamos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, užtikrinti, kad iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia būtų dengiamas kreditinis įsiskolinimas, taip pat spręsti klausimą dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų (tarnybinių butų) teisinio statuso.

Populiariausi

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
COVID-19 TRUMPAI

Lietuvoje

2021.04.20 09:34
COVID-19 TRUMPAI

Lietuvoje patvirtinti 1138 nauji koronaviruso atvejai, mirė 9 žmonės, pirmąją skiepo dozę gavo 4541 asmuo

mirė 40–49 metų amžiaus grupei priklausantis asmuo; atnaujinta 10.00