Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Naujasis kariuomenės vadas: istorijoje yra daug dalykų, kurie kartojasi

ELTA 2015.09.08 13:45

Kariuomenės vadu prisaikdintas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas, kalbėdamas apie iššūkius, ragina nepamiršti istorijos ir nėra linkęs nuvertinti nė vienos grėsmės galimybės.

Kariuomenės vadu prisaikdintas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas, kalbėdamas apie iššūkius, ragina nepamiršti istorijos ir nėra linkęs nuvertinti nė vienos grėsmės galimybės.

„Istorijoje yra daug visokių dalykų, kurie kartojasi. (...) Pagal tai, kas buvo paskutiniu metu, ypač Ukrainoje, matome, kad daug kas yra pasikeitę, nors yra ir senų dalykų. Visa tai, ką mes matome, kažko ypatingai naujo nėra, kadangi tai yra sena „specnazo“ taktika“, – sakė žurnalistams prisaikdintas kariuomenės vadas.

Naujose pareigose generolas majoras J. V. Žukas stengsis, „kiek įmanoma, sąžiningai tarnauti savo šaliai, išsiaiškinti, kokios yra silpniausios grandys Lietuvos kariuomenėje, ir dėti pastangas jas stiprinant“.

Generolas majoras J. V. Žukas nebuvo linkęs nuvertinti jokios grėsmės scenarijaus.

„Sunku pasakyti, yra įvairūs variantai įmanomi. Niekada negalima sakyti, kad 100 proc. šitoje vietoje mūsų nelaukia grėsmė. Visos grėsmės privalo būti vertinamos. Jeigu priešas turi vieną ar kitą ginklą, tai reikia turėti mintyje, kad jis gali būti panaudotas“, – sakė J. V. Žukas.

Naujasis kariuomenės vadas neskubėjo vardinti, kokios naujos ginkluotės reikėtų įsigyti.

„Aš noriu susipažinti su padėtimi, apvažiuoti kariuomenės dalinius ir greitu laiku pateiksiu savo situacijos vertinimą“, – sakė J. V. Žukas.

Kariuomenės vadas gynė ir šarvuočių, kitaip vadinamų pėstininkų kovos mašinų, apie kurių ketinimą įsigyti pranešė Krašto apsaugos ministerija, būtinybę.

„Kiekviena kariuomenė turi turėti manevrinį dalinį, sunkvežimiais, jeigu reikės daryti vieną ar kitą manevrą, mes nieko nepadarysime. Šarvuotas transporteris nėra puolamasis ginklas, bet jie puikiai gali būti naudojami taip pat ir miestų gynybai, ir priešo stabdymo operacijos metu, ir taip pat tam tikriems kontratakos veiksmams“, – teigė J. V. Žukas.

Koks yra šarvuočių poreikis, pasak kariuomenės vado, priklausys nuo kariuomenei keliamų uždavinių.

Jau anksčiau kariuomenės vadas yra užsiminęs apie tai, kad svarbu sukomplektuoti dalinius, didinant tarnaujančiųjų kariuomenėje skaičių.

„Yra įvairiausių būdų (kaip tą padaryti. – ELTA). Vienas iš būdų – didinti ribinį kariuomenės skaičių. Pasižiūrėsime, kiek aš girdėjau, savanorių yra daugiau negu galime priimti, didėjant finansavimui bus galima didinti ir profesionalų kareivių skaičių. Galbūt reikėtų, pagal Danijos modelį, priimti daugiau tokių, kurie nori baigti būtinąjį kario kursą, iš jų tokiu būdu atsirinksime daugiau profesionalių karių. Reikia vertinti situaciją“, – sakė J. V. Žukas.