Lietuvoje

2014.07.21 09:51

Į paskutinę kelionę išlydimas A. Svarinskas

Edvardas Špokas, LRT TV naujienų tarnyba, LRT.lt2014.07.21 09:51

Pirmadienį į paskutinę kelionę bus palydėtas monsinjoras Alfonsas Svarinskas. 11 val. A. Svarinsko palaikai iš Šv. Ignoto bažnyčios bus palydėti į Vilniaus arkikatedrą baziliką.

Pirmadienį į paskutinę kelionę bus palydėtas monsinjoras Alfonsas Svarinskas. 11 val. A. Svarinsko palaikai iš Šv. Ignoto bažnyčios bus palydėti į Vilniaus arkikatedrą baziliką.

Lygiai vidudienį joje bus aukojamos šventosios mišios. Prieš 14 val. laidotuvių ceremonija išvyks į Ukmergę, kur monsinjoras A. Svarinskas, jo paties prašymu, bus palaidotas Ukmergės partizanų kapinėse.

Velionis visą gyvenimą ištikimai tarnavo savo idealams – Tėvynei ir Dievui, nors ir ne kartą nukentėjo dėl savo įsitikinimų. Aktyvus Lietuvos neginkluotojo pasipriešinimo dalyvis, politinis kalinys, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, monsinjoras A. Svarinskas mirė liepos 17 d., eidamas 90 metus.

Jis apdovanotas valstybiniais apdovanojimais: Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, Lietuvos Nepriklausomybės medaliu ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.