Lietuvoje

2012.09.26 08:43

Vis daugiau nuteistųjų nori mokytis ir įgyti profesiją

Alytaus pataisos namuose daugėja nuteistųjų norinčiųjų mokytis ne tik bendrojo lavinimo mokykloje, bet ir įsigyti profesiją. Iš beveik pusantro tūkstančio apie 90 pataisos namų gyventojų lig šiol dar beraščiai, praneša LRT Televizijos naujienų laida „Šiandien“. 

Alytaus pataisos namuose daugėja nuteistųjų norinčiųjų mokytis ne tik bendrojo lavinimo mokykloje, bet ir įsigyti profesiją. Iš beveik pusantro tūkstančio apie 90 pataisos namų gyventojų lig šiol dar beraščiai, praneša LRT Televizijos naujienų laida „Šiandien“.

Informacinių technologijų klasę ,kaip ir kitus kabinetus, vasarą suremontavo patys nuteistieji. Alytaus pataisos namuose iš pusantro tūkstančio kalinamųjų mokosi trečdalis.

„Bendromis pastangomis su mokyklomis ir Alytaus švietimo skyriumi pavyko atnaujinti visas mokymo klases bei įsteigti dvi kompiuterių klases, kurios nuteistuosius galbūt vilioja tuo, kad jie gali išmokti kompiuterinio raštingumo bei tas žinias panaudoti laisvėje“, – teigė Alytaus pataisos namų direktorius Kęstutis Jasmontas.

„Noriu pabaigti dvyliktą klasę, baigti kompiuterių kursus. Dabar esu reabilitacijoje, noriu integruotis į visuomenę“, – dėstė nuteistasis.

Šiemet įrengti 9 nauji kabinetai. Pamokos vyksta iki pietų. Nuteistiesiems, kaip ir visiems moksleiviams, užduodami namų darbai, jie laiko egzaminus.

„Mokiniai mokosi nuo 5 iki 12 klasės pagal pagrindinio ir papildomo ugdymo programas. Norint mokinius mokyti, reikia, aišku, ir priemonių. Mokykla aprūpina vadovėliais“, – aiškino Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius Gintautas Draugelis.

„Labai gerai, kad valstybė skiria mokinio krepšelio lėšas, ir šie nuteistieji yra Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos ir Profesinio rengimo centro mokiniai. Mūsų svajonė ir siekis būtų, kad valstybė galėtų skirti ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo krepšelį. Tuomet būtų galima siekti, kad dar daugiau nuteistųjų galėtų lankyti neformaliojo suaugusiųjų ugdymo programas“, – kalbėjo Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Įkalintieji mokosi ne tik istorijos, matematikos ar fizikos. Jie gali įgyti ir profesiją. Praktika mokantis tekintojo, siuvėjo, suvirintojo ar elektromechaniko specialybės atliekama čia pat, įkalinimo įstaigos teritorijoje.

„Šiais metais populiariausia buvo baldžiaus mokymo programa. Manau, dėl to, kad prie pataisos namų yra valstybinė įstaiga, kur nuteistieji gali dirbti ir sėkmingiau integruotis čia, pataisos namuose. Yra tokių, kurie baigę atitinkamas mokymo programas, dirba ir duonos kepykloje Alytuje“, – sakė Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras.

Nors trečdalis nuteistųjų siekia mokslo ir žinių, apie 90 pataisos namų gyventojų – vis dar beraščiai, nors noro mokytis nerodo.