Lietuvoje

2014.07.17 16:57

Mirė monsinjoras A. Svarinskas

ELTA, LRT.lt2014.07.17 16:57

Eidamas 90-uosius metus, mirė disidentas, monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Apie tai savo „Facebook“ paskyroje pranešė vyskupas Jonas Kauneckas.

Eidamas 90-uosius metus, mirė disidentas, monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Apie tai savo „Facebook“ paskyroje pranešė vyskupas Jonas Kauneckas.

„Mirė garsusis Lietuvos kovotojas, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, visą gyvenimą atidavęs kovai už Dievą ir Lietuvą, net 22 metus praleidęs lageriuose ir kalėjimuose. Amžinojo atilsio prašykime Jam danguje, tegul ilsisi ramybėje po visų kovų, vargų ir skausmų“, – rašė vyskupas.

Užuojautą pareiškė šalies vadovai

Dėl A. Svarinsko mirties užuojautą pareiškė šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, premjeras Algirdas Butkevičius.

Pasak D. Grybauskaitės, neišsižadėjęs religinės ir tautinės veiklos, A. Svarinskas iki paskutinių dienų kovojo už kiekvieno žmogaus teisę tikėti, laisvę mąstyti ir kalbėti, nuolat ragino būti su Lietuva ir rūpintis jos ateitimi.

„Tai buvo ypač stiprus ir sukrečiančią sovietmečio tikrovę patyręs žmogus, išgyvenęs nuolatinius persekiojimus, kankinimus, nesibaigiančius trėmimus ir kalėjimus“, – sakoma valstybės vadovės užuojautoje.

Anot L. Graužinienės, Lietuva neteko atsidavusio ir iškilaus katalikų dvasininko, atkaklaus kovotojo už tėvynę Lietuvą, nuoširdaus ir gėrį skleidusio žmogaus.

„Alfonso Svarinsko gyvenimas nebuvo lengvas, jam teko patirti tremties ir lagerių rūstybę. Tačiau ne skaudi gyvenimo patirtis atsispindėjo jo veide ir visoje esybėje, o žmonėms dalinama šviesa ir išmintis, – teigia Seimo Pirmininkė užuojautoje. – Telydi šią iškilią asmenybę mūsų visų pagarba ir amžinas atminimas.“

Monsinjoro A. Svarinsko atminimas tylos minute ketvirtadienį pagerbtas Seime prieš pasibaigiant pratęstai pavasario sesijai.

A. Butkevičiaus teigimu, „dar jaunystės metais įsitraukęs į kovą už tikėjimo ir Tautos laisvę, Monsinjoras visu savo gyvenimu padovanojo gražų meilės Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei pavyzdį. Savo žodžiu ir kilniu asmeniniu pavyzdžiu Jis visuomet, net ir sunkiausių išmėginimų metu, liko ištikimas krikščioniškiesiems ir tautiniams idealams.

Dvasine šviesa spinduliuojanti Monsinjoro asmenybė, Jo drąsa, ryžtas ir kompromisų nepripažįstanti kova už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, Jo gyvenimas ir veikla ugdant mūsų Tautos žmones, ypač jaunimą, religine ir tautine dvasia, rūpinimasis kovos už laisvę atminimo įamžinimu paliks ryškų braižą Lietuvos istorijoje.“

A. Svarinsko biografija

A. Svarinskas gimė 1925-aisiais Ukmergėje, 1942–1946 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1946 m. pavasarį A. Svarinskas išėjo pas partizanus, aprūpindavo juos spauda ir medikamentais. 1946 m. gruodį jis buvo areštuotas ir nuteistas 10 metų pataisos lagerio ir 5 metus tremties Komijos srityje.

1954-aisiais vyskupas Pranciškus Ramanauskas lageryje slapta suteikė jam kunigo šventimus.

Grįžęs į Lietuvą, A. Svarinskas buvo nuteistas antrą kartą už antimarksistinės, antisovietinės literatūros laikymą. 1958–1964 m. kalėjo Mordovės lageriuose.

Vėliau kunigas A. Svarinskas bendradarbiavo 1972 m. pradėtame leisti pogrindiniame leidinyje „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“, buvo vienas iš Katalikų komiteto tikinčiųjų teisėms ginti įkūrėjas.

Už pogrindinę, antisovietinę veiklą, jaunimo ugdymą katalikiška dvasia 1983 m. A. Svarinskas buvo areštuotas trečią kartą ir nuteistas 7 metams griežtojo rėžimo lagerio ir 3 metams tremties. 1983–1988 m. jis kalėjo Čiusavovo rajono griežto rėžimo lageriuose.

1988-aisiaisJAV prezidentas R. Reiganas, lankydamasis Maskvoje, paprašė SSRS vadovo M. Gorbačiovo išlaisvinti kunigą A. Svarinską. 1988-ųjų liepą jis buvo paleistas ir ištremtas į Vokietiją be teisės grįžti į tėvynę. 1988–1990 m. jis lankė lietuvių kolonijas visame pasaulyje, 11 kartų buvo susitikęs su popiežiumi Jonu Paulium II.

Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, jis grįžo atgal į tėvynę, dirbo kardinolo Vincento Sladkevičiaus kancleriu, 1991–1995 m. buvo Lietuvos kariuomenės vyriausias kapelionas.

1991 m. A. Svarinskas buvo išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatu, vėliau buvo Lietuvos partizanų, šaulių, politinių kalinių ir tremtinių kapelionu, Kavarsko (Anykščių r.) klebonu.

A. Svarinskas yra apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, Lietuvos nepriklausomybės medaliu ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.